Kóczián Péter

A politikáról és az életről szól

_

HTML doboz

Elemzés Gyurcsány Szembenézéséről

2007.01.27. 02:04 Kóczián Péter

Gyurcsány Ferenc legújabb pamfletje nemhogy közelebb vinné a két nagy tábort a megbékélés felé, hanem éppen még jobban elmélyíti a két tábor közötti szakadékot.

Gyurcsány pamfletje ugyanakkor egyenes válasz Orbán „nem engedünk”, s „bűnhődjenek a bűnösök” kijelentéseire, amelyeket az utóbbi időben tett a nyilvánosság előtt.

A Fidesz és az MSZP ellentéte soha nem látott intenzitást kapott azzal, hogy szisztematikus helyzetelemző cikkében a pártelnökségre aspiráló Gyurcsány Ferenc a Fidesz Orbán Viktor által megjelenített politikáját a Magyar Köztársaságra veszélyes, antidemokratikus, a köztársaságot alapjában aláásó politikai gondolkodásnak és cselekvési attitűdnek minősítette. A politikus szemmel láthatóan „alapvetésnek” szánt írásával egyben a következő hosszabb időszak ideológiai kereteit igyekezett megteremteni. A cikk szerint e keretekbe a Fidesz jelenlegi formájában semmiképpen nem fér bele.

Gyurcsány cikke egyben direkt válasz Orbán dehonesztáló, elszánt és kérlelhetetlen kijelentéseire, amelyben a rendszerváltozás óta elkövetett bűnök elszámoltatásáról beszélt. A miniszterelnök Orbán Viktor célkeresztbe emelésével egyben nyomás alá helyezte a Fidesz politikusait, véleményformáló és döntéseket befolyásoló értelmiségét is, hiszen a cikkel nekik is üzent: ha nem fordulnak Orbán ellen, akkor maguk is vétkesek a demokrácia aláásásában és maguk is kívül kerülnek a miniszterelnök által elfogadhatónak vélt demokratikus kereteken.

A várható jobboldali válasz dühödt elutasítás, s merev ellenállás lesz. Az antidemokratikus vádakra Gyurcsány erkölcsi és politikai integritásának, jószándékának, konszenzuskereső tevékenységének porig sújtó kritikájával válaszol majd a jobboldal.

A cikk megjelenése szűkíti mindazok mozgásterét, akik a jobboldalon belül az Orbán Viktor pártelnöktől eltérő nézeteket és törekvéseket fogalmaznak meg. Gyurcsány és Orbán egymást betonozzák be a földbe, s kölcsönösen erősítik a másik saját táboron belüli megkérdőjelezhetetlenségét.

A miniszterelnök a cikkben korábbi retorikáját folytatva ismét a konszenzus megteremtését tartja fontosnak. Az Orbán Viktort vezette Fidesz-ről szóló kritikája után azonban egyértelmű, hogy a konszenzust a Fidesz-en kívül akarja megteremteni. Így nem a két nagy tábor közötti tűzszünetre hív fel, hanem folytatja a szembenállás politikáját.

Az elmúlt években a két nagy párt, a Fidesz és az MSZP épp ezen a területen vívta a legnagyobb csatáit. Mindegyik a maga erkölcsi alapvetését, világlátását erőltette rá a politikai közvéleményre, a világról alkotott véleményének dominánssá, uralkodóvá tétele érdekében vetett be apait–anyait. Gyurcsány a Fidesz-ről szóló lesújtó véleményével ebbe a sorba illeszkedik bele. A kritika lesújtó jellege pedig ismét a kirekesztés, a behódolás érzetét kelti majd, ezért szinte biztos a jobbról érkező totális és könyörtelen elutasítás.

Kádárról és Nagy Imréről

A Gyurcsány cikk valódi fordulatot a Kádár–kor megítélésében jelent. Először mondja ki hivatalban lévő magas rangú MSZP-tag politikai vezető, hogy a pártnak hagyományát tekintve választani kell Kádár János, a diktatúrát vezető politikus és Nagy Imre, a diktatúra demokratizálására törekvő,  tevékenységéért kivégzett miniszterelnök között. A párt hivatalosan eddig is elítélte a kommunista diktatúrák 1989-ig tartó időszakát, de soha ilyen nyíltan és élesen nem állította élére a Kádár és Nagy közötti választás lehetőségét.

Gyurcsány egyaránt diktatúrának minősíti a Kádár és a Rákosi vezette kommunista uralmat. Azt állítja:

Nem lehet egyszerre igent mondani Nagy Imrére és Kádárra. Ez a két hagyomány történelmi értelemben összeegyeztethetetlen, politikai és morális tekintetben pedig kibékíthetetlen. Nem lehet is-is politikát folytatni, az egyikről beszélni, a másikról meg politikai szemérem vagy egyéb taktikai megfontolás miatt hallgatni. A magyar demokratikus baloldalnak választania kell Nagy Imre és Kádár János egymással szemben álló öröksége között, és büszkén kell vállalnia, hogy Nagy Imre politikai, szellemi örökösének tekinti magát, így pedig éppen Kádárral szemben is fogalmazza meg és fogadja el ezt az örökséget.

Ez a világos megkülönböztetés ugyanakkor nem jelentheti az államszocializmus 1956 előtti és az 1960-as évektől kibontakozó formájának öszszemosását sem. Bár mindkettő diktatúra volt, az utóbbi minden tekintetben jóval élhetőbb, mint az előbbi.

 

Újszerű megközelítése várhatóan nem arat majd nagy sikert azok között, akik feleslegesnek vagy vitathatónak tartják az antikommunista ihletettségű értékelését a múltnak. Viszont egyértelművé teszi Gyurcsány hovatartozását az MSZP-t ma alkotó egykori reformkörös politikusok között, akik már 1989-ben is inkább a Kádár rendszert elitélő mint azt felmentő megközelítésre hajlottak.

Az akkor még létező MSZMP-t 89 tavaszán és nyarán a reformkörösök bírálták a páton belül a legélesebben, azzal vádolva a párt vezetését, hogy csak ímmel-ámmal határolódik el a kádári diktatúrától. A reformkörösök hivatalosan sikert arattak, az MSZP alapító dokumentumai élesen elítélték a kádári diktatúrát is, de a párt életében egyre inkább elhalványult a kádári örökséggel való határozott leszámolás fontossága.

Horn Gyula a párt centrumának a véleményét fejezte ki, amikor számtalan alkalommal beszélt arról, hogy az MSZP-t alkotó politikusok a békés rendszerváltozásban játszott szerepükkel, s a demokratikus politikai játékszabályok elfogadásával hiteles szereplőivé váltak a demokratikus politikai közösségnek. Ennek fényében pedig lényegtelen, hogy az MSZP-t alkotó, inkább már akkor is reformernek számító politikusok vezető tisztviselői voltak a diktatúrának.

Gyurcsány Ferenc a Horn által megtestesített konszenzust rúgta fel, amikor cikkében újra felmelegítette a múlttól való elhatárolódás témáját, s amikor határozottan állást foglalt Kádár János, a diktatúrát 56 után irányító politikus ellenében.

 

A reformokról

A miniszterelnök először nyilatkozott önkritikusan a reformok menedzseléséről – de csak a stílust, a döntést előkészítő döntéseket illeti kritikával. Attól továbbra is elzárkózik, hogy a meghozott intézkedéseket, a tervezett döntéseket kritizálja, felülbírálja, módosítsa.

A reformokról írva a szokásos érveit ismétli: az állam csak abból gazdálkodhat, amit a polgárai adóként befizetnek. A hatékonyság megteremtésében az államnak ugyanolyan szerepe van, mint polgárainak.

A miniszterelnök a központi költségvetés, igazgatás ésszerűsítését vállalja, s kitart amellett, hogy az egészségügy és az oktatás fizetőssé tétele azok ésszerűbb használatához, a megrendelői pozíció kialakításához vezet, s így a szolgáltatásokat igénybevevők nyomásgyakorló csoportjainak kialakulását okozza, amely erőteljesen javítja majd a közszolgáltatások színvonalát.

 

A történelmi frusztrációk velünk élő hatásáról

Empatikus a jobboldallal, kritikus a baloldallal, elfogadó a politikai élet szereplőit, a közélet iránt érdeklődőket frusztráló történelmi élményekkel kapcsolatban.

Magas rangú MSZP-s politikusok közül elsőként veszi a bátorságot, hogy a jobboldal számára meghatározó történelmi frusztrációkat komolyan vegye és a mai közéletet legitim módon meghatározó élmények közé sorolja. Egyfajta történelmi főhajtásként is felfogható, hogy a jobboldal és a világháború előtti középosztály és elit szétrombolását, meghurcolása miatt keletkezett sérelmeket nem relativizálja a baloldal sérelmeinek felhánytorgatásával és nem is mossa el azzal, hogy a múlt helyett a jövővel foglalkozzunk.

A jobboldal azonban nem lehet azonos a mai Fidesszel, a történelmi sérelmek legitim képviseletét, kifejezését megtagadja a Fidesztől.  A haza és haladás fogalmainak bűnös kettészakításával vádolja a Fidesz-t, folytatva ezzel a megszokott baloldali retorikát. A jobboldal elzárkózó politikát folytat, semmibe veszi a nemzeti érdeket, állítja a miniszterelnök.

Gyurcsány érvelés tükörképe Orbán és a jobboldal retorikájának, amelyben a baloldal az a politikai erő, amely tudatosan semmibe veszi Magyarország nemzeti érdekeit. 

Hiába megértő a jobboldal történelmi sérelmeivel szemben, a Fidesz által felhánytorgatott sajátosságokat, például a médiában lévő baloldali fölényt, idejét múltnak tartja, a többire pedig nem válaszol.

A cikk legérdekesebb kezdeményezése, hogy Gyurcsány megpróbál a jobboldali és a baloldali múltértelmezés, identitás–képzés és ellenségképen túllépni, olyan pallókat keresni, amelyek a két tábor között kialakuló konszenzust teremtenék meg.

A kísérlet azonban kudarcba fullad, mert a miniszterelnök csak a két identitás felrajzolásában engedékeny: azt elfogadja, hogy a valóság–értelmezés jobboldali koncepciója is a tényeken alapuló, s tiszteletet, de legalábbis toleranciát érdemel. De nem válaszol arra, hogy a két szembenálló tábor hogyan tudja a sérelmeit megbeszélni, s milyen közös területeken lehet elkezdeni kigyomlálni a közös földet beszennyező mérgező növényeket. A mai jobboldalról szóló gondolatai pedig ismét csak azokat a jelzőket ismétlik meg, amelyek a jobboldalon elfogadhatatlanok. Antidemokratikus jellegűnek festi le a jobboldalt; azt állítja, hogy az MDF valóság és múltértelmezés belefér egy konszenzusba, a Fidesz viszont a demokrácián kívül helyezte magát, így tőlük csak elzárkózni lehet.

 

Az MSZP-ről

A miniszterelnök lemondott határozott szervezeti átalakítási terveiről, de továbbra is napirenden akarja tartani az MSZP működésének átalakítását.

A konkrét szervezeti változások megnevezését elkerülve Gyurcsány továbbra is úgy gondolja, hogy az MSZP-nek alaposan át kell alakítania működését.

Bár tagadja, hogy centralizálni szeretné a párt működését, de szándékai továbbra is a központosításra utalnak.

Az újdonság az, hogy a miniszterelnök a pártelitnek, s a párt elnökségének üzen, amikor azt állítja, hogy a demokratikus döntéshozatal nem járhat együtt a feladatok, döntések végrehajtásának megkerülésével. Gyurcsány szerint a demokratikus működés ma az MSZP-ben a döntési felelősség elmosódásához vezet.

19 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://koczianpeter.blog.hu/api/trackback/id/tr7431360

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sárkány János 2007.01.27. 16:51:44

Kedves Péter!
Honnan erednek a szembenállás gyökerei?
Ki, ill. kik helyeztek kiket a nemzeten kivülre, sokszor már a társadalmon kivülre? Kérdések és kérdések. Talán értelme sincs feltenni, mert a lényegről feledkezünk el; megtanulni együttélni egy most éledező társadalomban, ahol a játékszabályok még nem egyértelmüek, hisz azokat is közösen kellene megfogalmaznunk. Ebben Orbán és Gyurcsány csak feledhető személyiségek lesznek (talán egy kicsit tulzás!). Egy demokráciát akaró társadalom kiizzadja majd magából. Csak ezt ne fenyegesse senki!

Török Gábor 2007.01.27. 17:32:56

Gratulálok, Péter! Már vártam, hogy egyszer itt is megjelensz (:

szepi 2007.01.27. 23:14:53

Sok sikert a blogoláshoz! Milyen gyakran, mit várhat a kedves olvasó?

buta 2007.01.28. 00:15:25

ebben a nagy kötözködésben kicsi 1ezkedést is kéne méltányolni, mégha taktikai okai vannak is - láttunk-e, látunk-e a másik oldalról kicsit is hasonlót?

roka 2007.01.28. 00:19:02

hát a mozilla (firefox) -ról mért nem lehet hozzászólni? ez diszkrimináció a kicsisoft javára - ejnye

Anyone 2007.01.28. 06:41:38

hm, és nem utolsósorban dj urcsány pamfletje sok-sok közös korházrefomon és egyéb sanyargatáson "megtakarított" adóforinttjaikba került hogy megjelenhessen...

Someone 2007.01.28. 14:27:12

Kedves Anyone, ez a duma nem hiányzik. Olyan kormánya még nem volt a rendszerváltott hazánknak, amelyik ne költött volna 1 csomót propagandára - de ezt teszik mindenütt a világon. Ha csak ennyi lenne a gond, boldogan élhetnénk, amíg meg nem halunk. Ha bajod van a kórházreformmal, azt írd meg, ha sanyargatott vki, arról írj, de ilyen gyülöletszító általános marhaságokat minek?

rás 2007.01.28. 15:01:36

Kedves Péter!
1./ Örülök, hogy blogolsz. Olvasni foglak.
2./ A "pamflet" szó jelentése (a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint) gúnyirat. Lehet utálni, amit Gy.F. írt, de azt hiszem, inkább vitairat, semmint gúnyirat.
3./ Nem értek egyet azzal, hogy ez az írás teszi lehetetlenné a párbeszédet a Fidesszel. Gyurcsány csak levonta a következtetést abból, ami az elmúlt hónapokban (sőt 2002 óta) történt, vagyis, hogy amíg Orbán a Fidesz elnöke, addig nincs esély normális parlamenti életre. Természetesen a viszony elmérgesítésében az MSZP is megtette a magáét , mindenekelőtt azzal, hogy - az 1998-as Fideszhez hasonlóan - "átírta a telefonkönyveket", vagyis politizálta a közigazgatást és az államtól függő gazdaságot. Az viszont mulatságos, amikor (szegény) Navracsics felháborodottan közli, hogy nem lehet párbeszédet folytatni azzal, aki "halálra sérti" a másikat. Idézzük már fel, hogy miket mondott Gyurcsányra és az egész magyar baloldalra az elmúlt hónapokban - Tusnádfürdőtől a Kossuth térig - Orbán, Kövér, Szijjártó stb. Gyurcsány nem tett mást, mint leírt egy helyzetet.

micu 2007.01.28. 15:42:50

Kedves Péter,

Örömmel olvastam a blogod !
Sajnos ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy egymásnak beszélünk /ami nem baj/ de az érveink nem jutnak el azokhoz, akik hatalomra segítették és abban is tartják GyF.-et. Persze, ha az MSZP mélyrepülése így folytatódik az ő /hó/napjai meg vannak számlálva. Akármit is mond, annyira sikeresen pozícionálta magát az "elkúró" szerepében, hogy innen nincs már számára kiút. Az általad elemzett írás kapkodó stílusa is pontosan ezt a lelkiállapotot tükrözi. Pontosan tudja, hogy belőle már sohasem lesz közmegbecsülésnek örvendő államféri / éppúgy, ahogy Gálvölgyiből a nemzet színésze/ - már, ha erre a titulusra valaha is vágyott.
Ahogy én látom, minél később lesz vége a hatalmának annál több kárt fog okozni, de annál
biztosabb a jobboldali eszmék győzelme 2010-ben /vagy korábban.../ GyF. arra alkalmas volt, hogy új hitet
adjon a baloldalra szavazóknak, de habitusa miatt
nem lesz könnyű őt a környezetének "megpuccsolni".
Pedig, ha mind az országnak, mind a jelenleg a baloldalon élő honfitársainknak jót szeretnénk
tanácsolni, az az lenne, hogy szavazzák ki a
hatalomból ezt a magát szocialistának nevező "elitet"
és építsék fel ismét nulláról az egész MSZP-t.
Üdv. barátsággal
Micu

aki ilyen sikeresen pozíciolnálta magát

rás 2007.01.28. 15:54:03

Ja, és még valami. A Kádártól való nyílt elhatárolódás kielégítheti a politikai felszín némely szereplőjét, az MSZP-vel, a "kommunistákkal" főleg érzelmi alapon szembenálló tömegek úgyse hiszik el, meg se hallják. Ezzel szemben sokkal lényegibbnek tartom a (ki nem mondott) elhatárolódást az MSZP első dokumentumaiban - az alapító kongresszus állásfoglalásában és a Programnyilatkozatban - megfogalmazott társadalomképtől (pl. az állam szerepe, a magántulajdon mellett a közösségi tulajdon különböző formáinak hangsúlyos szerepe stb.) .

ts 2007.01.29. 11:34:13

na végre! öröm olvasni!

ts 2007.01.29. 11:35:42

roka, mozilláról is simán megy a komment

Soma 2007.01.31. 01:19:53


Kedves Péter!

Neked igazad van. Gyurcsány cikke bizonyos mértékben borzalmas. Csak azt hiszem, hogy önmagában, egy miniszterelnöki cikket kezelni nem lehet. Az én véleményem az, hogy Gyurcsány minden megnyilvánulását az "emberek" - ahogyan ezt a Fidesz kommunikáció hivatalosan, és nagyon sután mondja, - Orbánéhoz hasonlítják. Akkor pedig egy igen nagy, igen befolyásos, és a legjobb vásárlói közönség körben Gyurcsány cikke minden szempontból jobb, mint Orbán konzultációi, igazságosztása, vagy bármely egynemű környezetben megjelenő kinyilatkoztatása. A cikk egyébként hosszú, és sokan el sem olvassák majd - de van, vitatható, elemezhető, neki lehet ugrani, lehet cáfolni, míg Orbán konzultációja leginkább a vidéki haknibrigádok, "előadás, aztán kocsira" történeteire emlékeztet. Elszáll.
Véleményem szerint azt kell erősen figyelembe venni, hogy Gyurcsány, az "öszödi beszéd" után erősödött-e, vagy gyengült? Azonkívül azt, hogy Orbán, az önkormányzati választások után erősödött-e, vagy gyengült?
A cikk szerintem is kétséges jelentőségű - lehet, hogy még jövőre is hivatkoznak majd rá, ezzel együtt!
De Gyurcsány már az egyszerű jelmondatában is veri Orbánt!
A "haza és haladás" szerintem erősebb, mint az "egy a tábor, egy a zászló!"
Navracsics: "Jövönk" jelmondatáról nem is beszélve...

Üdvözlettel, barátsággal!
Soma

sal 2007.01.31. 02:29:48

Kedves rás!

Gyurcsány Ferenc akkor fog "Kádártól nyíltan elhatárolódni" TETTEKBEN, amikor visszafizeti azt a nem kevés pénzt az államkincstárba, aminek segítségével ma "az állam szerepéről, a magántulajdon mellett a közösségi tulajdon különböző formáinak hangsúlyos szerepéről" foshatja a szót Magyarország legkedveltebb napilapjában. Vagyis soha...

A telefonkönyvekről meg csak annyit, hogy azokat még 1990-ben kellett volna átírni, de úgy, hogy többet ne kelljen hozzányúlni! (lásd NDK!)

más: nekem az rss-t nem veszi be a reader-em, más tapasztalt hasonló problémát?

good night, and good luck!

me 2007.01.31. 13:32:32

Kedves ts!

Csatlakozom hozzád, tényleg öröm olvasni.
Köszönöm Péter!

Üdv, E

k|M 2007.01.31. 17:04:14

Péter,

az inverz szöveget (fekete alapon fehér betűk) sokkal nehezebb olvasni, mint a normált.

Bakura · http://napipolitika.blogter.hu 2007.01.31. 19:18:11

Szerintem az egész Gyurcsány írás nem ér annyit, hogy egyáltalán írjunk róla, pláne ilyen hosszan. :)
A fanatikusokat leszámítva senkit sem érdekel. A lényeg, hogy erről beszéljenek, ne másról.

magyar 2008.01.01. 20:51:11

Gyurcsány te rohat zsidó féreg