Kóczián Péter

A politikáról és az életről szól

_

HTML doboz

Demokrácia ellenes a szakértői kormány elképzelése

2012.01.14. 16:03 Kóczián Péter

A szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Orbán Viktor meggyengülése miatt, s az életképes ellenzék hiányában az utóbbi hetekben felerősödött a szakértői kormány iránti vágy; tulajdonképpen mind a két oldalon. Bajnai Gordon az egyik oldalon, Varga Mihály a másikon. Napjainkban mindkét ember portréjában a szakértői vonás válik hangsúlyosabbá. A magyar kontextusban ennek mindig anti-politikai, azaz politika-ellenes éle van.

A szakértői kormány mindig értelmiségi, elit üzleti körökben fogalmazódik meg, s újra és újra megtalálja támogatóit a politikától megcsömörlött választók egy részében.

A csúcson létrejövő szakértői kormány egyben kifejezi azt az igényt is, hogy a hétköznapi életben jelenlevő hatalmi struktúrák is mentesüljenek a politikai szempontoktól.

A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra. A politika a közösségi döntéshozatal terepe, szegmense, ahol a választók mind politikai szereplők. Nem csak a voksukkal, hanem azzal a befolyásolási lehetőséggel, amellyel rendelkeznek. Csoportokba szerveződhetnek, követeléseket, igényeket fogalmazhatnak meg, a nyilvánosságot mozgósíthatják, szavazataikat intézkedések meghozatalához köthetik.

Többek között ez a demokrácia egyik sajátos mozzanata. Amikor az emberek szakértői testületek uralmát segítik elő, akkor valójában azt ismerik be, hogy a demokratikus politikához nincsen semmi kedvük. Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását.

Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe.

A szakmai ügyek azonban nem mások, mint egymással vetélkedő szakmai kérdések, amelyek szűkös erőforrások megszerzésére irányulnak. Egyaránt fontos a gyorsforgalmi utak építése és a kis települések iskoláinak, óvodáinak megőrzése. Egy ponton ugyanazért a pénzért küzdenek.. Mind logisztikai szakembereknek, mind a tanároknak igaza van, hogy nincs annál fontosabb, mint amit ők akarnak. De egyszerre mind a kettőre nincs pénz. Valakinek döntenie kell.

Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Jelzem, ha őket is szakértői alapon választanánk, akkor a legjobb szándéktól vezetett választók a parlamenten keresztül lényegében egy korporatív rendszert hoznának létre, 40 mérnök, 40 közgazdász (nehogy a két csoport közötti egyensúly megbomoljon), 2 klíma kutató, 8 fizikus és a többi csoportjai alapján alkotnák meg– ez pedig csak úgy lehetne, hogy a szabad választás elvét megsértik.

Visszatérve a politika szerepére. A szűkös erőforrások állandóan konfliktusban állóvá teszik a szakmai és társadalmi szempontokat, nem is beszélve a szimplán értékek kifejezésében egymással szemben álló embereket.  Mindig sérülnek a szakmai elképzelések és értékek. Ez nem a demokrácia sajátja, hanem minden közösségi döntéshozatal jellegzetessége. De a demokrácia az a világ, amelyben ezen érdekek, értékek szabad és nyilvános összeütközését, egymással való harcát intézményesítik, s minden résztvevő számára lehetőséget teremtenek a maga értékei, elképzelése, érdekei érvényesítésére.

A szakértői szerep épp ennek mond ellent. Hogyan hívjuk majd azokat az embereket, akik belátják, hogy a szakmai érdekeket is rangsorolni kell? Ha politikusoknak nevezzük őket, megsértődnek. Ők lesznek a szakértői tudás közötti döntések szakértői? A szakértő döntések mesterei? Ezzel az „egyszerű szakértőket” fokozzuk le, s ismét megteremtjük a szakértői, meg a „még szakértőibb” tudás közötti különbséget: a komolyabb szakértő attól az, hogy a különféle szakmai tudások aktuális alkalmazásának rangsorát helyesen tudja.

Egyáltalán, az egész szakértői kormányzásban egy gőgös, önhitt tudás-elképzelésre épül. Akik a szakértői kormányra szavaznak, azok elhiszik, hogy létezik „igazi” tudás, amely nem szennyezett a politikai vagy nem is tudom milyen szempontokkal. Léteznek a szakemberek, akik az igazi tudás birtokosai, amelyek a társadalom egészének érdekeit szolgálják – szemben a politikai szempontok által szolgált részérdekekkel, nem is beszélve a politikusok önérdekéről.  Az igazi tudás birtokosait egyrészt nem vezeti más, mint a legnagyobb szakértelem – másrészt e legnagyobb szakértelem a valóságra vonatkozó legpontosabb, leghasznosabb, leghatékonyabb elképzelés.

A szakértői kormány híveinek a fejében a társadalom egy egységet alkot, amely csak azért működik rossz hatékonysággal, mert a társadalom irányítói még nem találták meg ezen egység leghatékonyabb irányítási módját. A politikába pedig azért kellenek szakértők, mert ők az igaz tudás, a szakmai tudás megvalósításán dolgoznak. Ők a valódi tudást implementálják a társadalomra.

Szemben persze a politikusokkal, akik semmi mást nem csinálnak, mint hatalomvágyuktól vezettetve manipulálják, megtévesztik az embereket, s mágusként varázslatot bocsátanak ki, melynek hatására az emberek elvesztik a józan eszüket, az igaz tudás csírái helyett – mely vezetné a döntéseiket – mindenféle fals elképzeléseket követnek, amely elképzelések nem is léteznének bennük, ha a manipulátor politikusok azokkal nem szédítenék őket.

A demokrácia gondolatának van néhány alapvetése. A demokrácia, a nép uralma abból tud főzni, amivel rendelkezik. Ha az emberek ostoba elképzelései válnak meghatározóvá, akkor ostoba kormányzásra kerül sor.

A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere. Ezt lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de ahol ezt kiiktatjuk, az nem demokrácia.

Ráadásul a politika a vágyak és a szenvedélyek világa is. Nem csak a racionalitás hat ránk, hanem ezek a mozzanatok is. Ma már tudományos közhely, hogy a racionális intézmények és helyzetek döntéshozatalában is sokkal nagyobb szerepe van az ezekből táplálkozó „szubjektivitásnak”, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A szenvedélyek és vágyak pedig szemben állnak a szakértői tudással. Minden nap sorozatosan teszünk olyat is, amelyről tudjuk, hogy szakértői szemmel felesleges, nem vezet sehová. Parkolunk ott, ahol nem szabad, égetjük magunkat, bár hallottuk, hogyan kellene egészségesen élni, elköltjük a pénzt, bár tudjuk, hogy jobb lenne megtakarítani.

Ezt a fajta tapasztalatot -  amely ugyanolyan tudás, mint a szakértői-  ugyanúgy hasznosítani kellene a politikai döntésekben, mint az iskolázott tudásunkat. A politikai döntésekben is ugyanúgy szerepet játszanak, mint az élet kevésbé emelkedett szféráiban. Ja igen, azt is ki kellene mondani, hogy a politika nem az élet magasabb szférája. Hétköznapi, ahogyan mi magunk is hétköznapiak vagyunk. Bátorság, vakmerőség, okosság ugyanúgy szerepet játszik benne, ahogyan a mi életünkben is. Ahogy a tűzből vakmerően, egészségét kockáztatva az embert kimentő tűzoltót is képesek vagyunk elismerően bátornak, távolságtartóbban vakmerőnek tartani, úgy a politikai szereplők megítélése sem olyan bonyolult dolog.

De ahhoz, hogy hétköznapivá tegyük, gyakorolni kell a benne való részvételt. De nem csak a makro dolgokban, mint egy kormányellenes vagy kormánypárti tüntetésen. Politikai szereplőkké kellene válni, e cikk gondolatmenete szerint politikussá, s megtapasztalni azt, hogy a politikában egyes emberek és teljes a valójukban vesznek részt. Az érzelmeinkkel, a később hamisnak, helytelennek bizonyuló, félig kész elképzeléseinkkel, a szenvedélyeinkkel, a más emberekkel konfliktusban álló törekvéseinkkel, a rövidebb és hosszabb távú érdekeink konfliktusával.

A szakértői kormány és szakértői politizálás gondolata megakadályozza a demokrácia gyakorlását. Ezért szerintem demokráciában egyszerűen zsákutcaA szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Orbán Viktor meggyengülése miatt, s az életképes ellenzék hiányában az utóbbi hetekben felerősödött a szakértői kormány iránti vágy; tulajdonképpen mind a két oldalon. Bajnai Gordon az egyik oldalon, Varga Mihály a másikon. Napjainkban mindkét ember portréjában a szakértői vonás válik hangsúlyosabbá. A magyar kontextusban ennek mindig anti-politikai, azaz politika-ellenes éle van.

A szakértői kormány mindig értelmiségi, elit üzleti körökben fogalmazódik meg, s újra és újra megtalálja támogatóit a politikától megcsömörlött választók egy részében.

A csúcson létrejövő szakértői kormány egyben kifejezi azt az igényt is, hogy a hétköznapi életben jelenlevő hatalmi struktúrák is mentesüljenek a politikai szempontoktól.

A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra. A politika a közösségi döntéshozatal terepe, szegmense, ahol a választók mind politikai szereplők. Nem csak a voksukkal, hanem azzal a befolyásolási lehetőséggel, amellyel rendelkeznek. Csoportokba szerveződhetnek, követeléseket, igényeket fogalmazhatnak meg, a nyilvánosságot mozgósíthatják, szavazataikat intézkedések meghozatalához köthetik.

Többek között ez a demokrácia egyik sajátos mozzanata. Amikor az emberek szakértői testületek uralmát segítik elő, akkor valójában azt ismerik be, hogy a demokratikus politikához nincsen semmi kedvük. Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását.

Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe.

A szakmai ügyek azonban nem mások, mint egymással vetélkedő szakmai kérdések, amelyek szűkös erőforrások megszerzésére irányulnak. Egyaránt fontos a gyorsforgalmi utak építése és a kis települések iskoláinak, óvodáinak megőrzése. Egy ponton ugyanazért a pénzért küzdenek.. Mind logisztikai szakembereknek, mind a tanároknak igaza van, hogy nincs annál fontosabb, mint amit ők akarnak. De egyszerre mind a kettőre nincs pénz. Valakinek döntenie kell.

Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Jelzem, ha őket is szakértői alapon választanánk, akkor a legjobb szándéktól vezetett választók a parlamenten keresztül lényegében egy korporatív rendszert hoznának létre, 40 mérnök, 40 közgazdász (nehogy a két csoport közötti egyensúly megbomoljon), 2 klíma kutató, 8 fizikus és a többi csoportjai alapján alkotnák meg– ez pedig csak úgy lehetne, hogy a szabad választás elvét megsértik.

Visszatérve a politika szerepére. A szűkös erőforrások állandóan konfliktusban állóvá teszik a szakmai és társadalmi szempontokat, nem is beszélve a szimplán értékek kifejezésében egymással szemben álló embereket.  Mindig sérülnek a szakmai elképzelések és értékek. Ez nem a demokrácia sajátja, hanem minden közösségi döntéshozatal jellegzetessége. De a demokrácia az a világ, amelyben ezen érdekek, értékek szabad és nyilvános összeütközését, egymással való harcát intézményesítik, s minden résztvevő számára lehetőséget teremtenek a maga értékei, elképzelése, érdekei érvényesítésére.

A szakértői szerep épp ennek mond ellent. Hogyan hívjuk majd azokat az embereket, akik belátják, hogy a szakmai érdekeket is rangsorolni kell? Ha politikusoknak nevezzük őket, megsértődnek. Ők lesznek a szakértői tudás közötti döntések szakértői? A szakértő döntések mesterei? Ezzel az „egyszerű szakértőket” fokozzuk le, s ismét megteremtjük a szakértői, meg a „még szakértőibb” tudás közötti különbséget: a komolyabb szakértő attól az, hogy a különféle szakmai tudások aktuális alkalmazásának rangsorát helyesen tudja.

Egyáltalán, az egész szakértői kormányzásban egy gőgös, önhitt tudás-elképzelésre épül. Akik a szakértői kormányra szavaznak, azok elhiszik, hogy létezik „igazi” tudás, amely nem szennyezett a politikai vagy nem is tudom milyen szempontokkal. Léteznek a szakemberek, akik az igazi tudás birtokosai, amelyek a társadalom egészének érdekeit szolgálják – szemben a politikai szempontok által szolgált részérdekekkel, nem is beszélve a politikusok önérdekéről.  Az igazi tudás birtokosait egyrészt nem vezeti más, mint a legnagyobb szakértelem – másrészt e legnagyobb szakértelem a valóságra vonatkozó legpontosabb, leghasznosabb, leghatékonyabb elképzelés.

A szakértői kormány híveinek a fejében a társadalom egy egységet alkot, amely csak azért működik rossz hatékonysággal, mert a társadalom irányítói még nem találták meg ezen egység leghatékonyabb irányítási módját. A politikába pedig azért kellenek szakértők, mert ők az igaz tudás, a szakmai tudás megvalósításán dolgoznak. Ők a valódi tudást implementálják a társadalomra.

Szemben persze a politikusokkal, akik semmi mást nem csinálnak, mint hatalomvágyuktól vezettetve manipulálják, megtévesztik az embereket, s mágusként varázslatot bocsátanak ki, melynek hatására az emberek elvesztik a józan eszüket, az igaz tudás csírái helyett – mely vezetné a döntéseiket – mindenféle fals elképzeléseket követnek, amely elképzelések nem is léteznének bennük, ha a manipulátor politikusok azokkal nem szédítenék őket.

A demokrácia gondolatának van néhány alapvetése. A demokrácia, a nép uralma abból tud főzni, amivel rendelkezik. Ha az emberek ostoba elképzelései válnak meghatározóvá, akkor ostoba kormányzásra kerül sor.

A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere. Ezt lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de ahol ezt kiiktatjuk, az nem demokrácia.

Ráadásul a politika a vágyak és a szenvedélyek világa is. Nem csak a racionalitás hat ránk, hanem ezek a mozzanatok is. Ma már tudományos közhely, hogy a racionális intézmények és helyzetek döntéshozatalában is sokkal nagyobb szerepe van az ezekből táplálkozó „szubjektivitásnak”, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A szenvedélyek és vágyak pedig szemben állnak a szakértői tudással. Minden nap sorozatosan teszünk olyat is, amelyről tudjuk, hogy szakértői szemmel felesleges, nem vezet sehová. Parkolunk ott, ahol nem szabad, égetjük magunkat, bár hallottuk, hogyan kellene egészségesen élni, elköltjük a pénzt, bár tudjuk, hogy jobb lenne megtakarítani.

Ezt a fajta tapasztalatot -  amely ugyanolyan tudás, mint a szakértői-  ugyanúgy hasznosítani kellene a politikai döntésekben, mint az iskolázott tudásunkat. A politikai döntésekben is ugyanúgy szerepet játszanak, mint az élet kevésbé emelkedett szféráiban. Ja igen, azt is ki kellene mondani, hogy a politika nem az élet magasabb szférája. Hétköznapi, ahogyan mi magunk is hétköznapiak vagyunk. Bátorság, vakmerőség, okosság ugyanúgy szerepet játszik benne, ahogyan a mi életünkben is. Ahogy a tűzből vakmerően, egészségét kockáztatva az embert kimentő tűzoltót is képesek vagyunk elismerően bátornak, távolságtartóbban vakmerőnek tartani, úgy a politikai szereplők megítélése sem olyan bonyolult dolog.

De ahhoz, hogy hétköznapivá tegyük, gyakorolni kell a benne való részvételt. De nem csak a makro dolgokban, mint egy kormányellenes vagy kormánypárti tüntetésen. Politikai szereplőkké kellene válni, e cikk gondolatmenete szerint politikussá, s megtapasztalni azt, hogy a politikában egyes emberek és teljes a valójukban vesznek részt. Az érzelmeinkkel, a később hamisnak, helytelennek bizonyuló, félig kész elképzeléseinkkel, a szenvedélyeinkkel, a más emberekkel konfliktusban álló törekvéseinkkel, a rövidebb és hosszabb távú érdekeink konfliktusával.

A szakértői kormány és szakértői politizálás gondolata megakadályozza a demokrácia gyakorlását. Ezért szerintem demokráciában egyszerűen zsákutca.

240 komment · 6 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://koczianpeter.blog.hu/api/trackback/id/tr73545538

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Varga: Nem kértek fel miniszterelnöknek 2012.01.20. 12:45:01

Az egykulcsos adórendszerről is hajlandó tárgyalni a kormány, ha az IMF ezt kéri – jelentette be Varga Mihály. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár cáfolta, hogy uniós küldöttek miniszterelnöki pozícióra kérték volna fel.

Trackback: Megoldás lehet-e a koalíció? 2012.01.15. 17:38:07

Politikai problémákra azonban csakis pártoktól várhatunk megoldást. Nekem nem kell a civil álca, nem kell a szerényen szakértelemnek hazudott mohóság. Én hiszek a politikai pártokban, és főleg azokban az emberekben, akik még ma is elmennek egy taggyűlé...

Trackback: Demokrácia ellenes a szakértői kormány elképzelése 2012.01.15. 11:30:01

Bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Trackback: Tüntettek Pesten, tüntettek Szegeden 2012.01.15. 10:14:54

Úgy látszik, a Jobbik rájött, hogy a parlamenti politizálás nem sok hívüket érdekli, ezért ismét elővették a botránypolitizálás eszközét. Látom, van még a tarsolyukban, elvégre most nem a cigánylapot rántották elő. Megértem az euroszkepticizmusukat, el...

Trackback: Kik irányítják a hazai politikát? 2012.01.15. 10:04:18

Valaki mindig ránk volt telepedve. 1990 óta hiába érezzük úgy, hogy szabadok vagyunk, mégis fogják a kezünket, és nem engedik el....

Trackback: Schiffi nem lépett ki az LMP-ből! 2012.01.14. 21:55:48

Nem tudom, mennyit fizettek a médiaorgánumoknak, hogy torzítva, félreérthetően hozzák le a hírt, de szeretném mindenkinek a tudtára adni, hogy Schiffer András nem lépett ki az LMP-ből és nem is mondott le az országgyűlési mandátumáról. Egyedül annyi tö...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dr Smittpálelnökúr 2012.01.14. 19:16:19

Sokak szerint pedig ez a megoldás akkor, amikor a politikai elit elveszíti az õnkontrollját és nem a nép érdekében dolgozik.

Tragedy 2012.01.14. 19:21:32

Kóczián úr!
Keresse meg azt a kicsiny, kék rekeszes dobozt, és vegye be a mai napi adagját.
Miből gondolja, hogy a demokrácia definícióját Öntől fogadjuk el? :-))
Csináljon magából viccgépet, tovább él!

StormChild 2012.01.14. 19:30:49

Jaja, Kóczián úr, nem kell szakértői kormány - ha a fityisz bukik, majd jön a jobbik, kilép az EU-ból, és járhatunk lovon, írhatunk pergamenre, plusz a mocskos külföldi karvalytőke végre eltűnik az országból, végre kereskedhetünk úgy, mint rég: te adsz száz cserepet, én adok neked érte egy kecskét, és végre nem függünk majd senkitől és semmitől. Ja, így bankok se lesznek, szóval hajrá fidesz, hajrá jobbik, ugye?

EGY NAGY BÜDÖS SZ*RT!!!

Tudod, mi a szakértői kormány? Nem jobb- vagy baloldali elvtársak gyülekezete, hanem minden miniszteri poszton egy olyan ember, aki ért hozzá. Ez miért fájna neked, Kóczián úr? Hiszen a magánvállalatok is így működnek: megfelelő ember a megfelelő posztra, és mivel nem rokonok, talán (hát, ugye, itt, nálunk csak talán...) nem játsszák át a pénzünket bonyolult tranzakciókkal egymásnak!

A fidesz többezer milliárd (!!) forintot ellopott tőlünk,magyaroktól, akkor mi a f*szért kellene őket védeni? A mocskos jobbik meg zászlót éget, mert a csúnya EU bele akar szólni a kicsit se működőképes magyar politikába...!

Le a fidesszel, le a jobbikkal, és a másik oldalon is le mindenkivel, akinek csak a pénzünkre fáj a foga!

SZAKÉRTŐI KORMÁNYT fizetés és mentelmi jog nélkül - tudjátok, képviselőnek lenni elég messze van a napi 8-12 órától átlagban!!

harmincas 2012.01.14. 19:31:41

A szakértői kormány iránti vágyunk teljesen indokolt és reális. A blogszerző érti félre a koncepciót. Nyilván a kormánynak mindig politikusnak is kell lennie. De Orbánék tökhülyék mindenhez, csak (helytelen, álszent, hamis) ideológiát és agresszivitást tudnak felmutatni. A szakértő kormány itt és most azt jelenti, hogy az Isten szerelmére, a gazdaságot és pénzügyeket irányítók értsenek is a témához. Ez elengedhetetlen. És ezért bízunk Bajnaiban.

harmincas 2012.01.14. 19:33:57

Ja, és mellesleg: demokráciallenes, így egybe.

Pelso.. 2012.01.14. 19:42:37

Ha hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszerét, tehát pl az Orbán kormányt kiiktatjuk, azzal sérül a demokrácia? Kié, a kétharmadé??:)

@dr Kangörény: Már rég elveszítette.

balipapi 2012.01.14. 19:44:42

Jelenleg nem tudok demokrácia ellenesebbet elképzelni, mint a kormány maga!

2012.01.14. 19:45:08

"Demokrácia ellenes a szakértői kormány elképzelése"

Ezért nem kellett volna "novellát" írni.
"Fenntartva a jogot", hogy már a címnek sincs semmi értelme (és vitatkozni nincs kedvem és időm róla) azért megcáfolnám egy egyszerű hasonlattal.

Szóval a saját kezünket levágni élet és természetellenes, mégis van valaki, akit úgy hívnak, hogy Aron Ralston és akinek nem maradt más választása, ha élni akart.

tiboru · http://blogrepublik.eu 2012.01.14. 19:47:17

Kétezer szó erre a mondanivalóra..?

Ejnye, Péter, a tömörítés nem kifejezetten az erősséged... Pedig itt nem is terjedelemre fizetnek :-)

smartdrive 2012.01.14. 19:51:23

a szakértői kormányok egyetlen reális alternatívája a szakértői szavazók

dean23 2012.01.14. 19:53:23

Most lett lerombolva a demokrácia. Egy szakértői kormány csak javíthatna rajta!

Jannni 2012.01.14. 20:01:35

Kicsit nagyon zavar, hogy azonos téma és mondanivaló több alkalommar köröz és tér vissza, de hát ennek ez a szépsége. Szerintem kicsit nyersen filozofikusra sikeredett -olyan elméleti síkon, de hát nem kötelező se elolvasni, se hozzászólni.
Szerintem nálunk a demokrácia nem is demokrácia, mondjuk a mostani időszakban még kevésbé, mint korábban.
A nép hatalmának gyakorlása ugyanis elúszik az írott jog és íratlanul kialakult szokásjog útvesztőjében.
Nálunk ugyanis az a divat, hogy ellenzékben és a választási kampányban beindul a hazugság áradat és az emberek manipulált, becsapott, hazug szóbeszédre adják voksukat, nem pedig a valóságra.
Mindaddig, amíg a választási igéret nem számonkérhető a megválasztott képviselő visszahívhatóságának útján, addig csak mese az egész.
A pártok (de mindegyik, hisz ez a szokás) igenis kisajátítják a választás során átvert tömegek döntési szabadságát és minden átterelődik nagyon erős ideológiai útra.
Abban az esetben, ha konkrétan kitűzött célok és feladatok mentén történne a vezetés, talán demokráciűről beszélhetnénk, de nem így van. Mindegyik párt a saját céljait követi, a hatalom kisajátítására tör, ellenzéki javaslatokat "évszázadok óta" meg sem hallgat, figyelembe se vesz.
Ebben a stádiumban pedig igenis a szakértői kormányzásra van szükség, mert a pártok a gőgös büszkeségükkel, a hatalomvággyal, a hatalom eredményeinek magáncélú kisajátításával elkanyarodnak a demokrácia elvétől és tartalmától.

S.O.Meone 2012.01.14. 20:03:02

Anat Kálmán újságíró arról számolt be, hogy készített egy rádióműsort a magyarországi elitek konfliktusáról, de nem támadta hevesen Orbán Viktort. Igyekezett objektív lenni. A szerkesztője viszont olyan utasítást adott neki, hogy nem teheti ezt meg: „Nem világos, hogy Orbán Viktor egy veszélyes ember? György Konrád, Heller Ágnes és Dalos György ezt mondta!” A szerkesztő válaszút elé állította: vagy újraírja a forgatókönyvet, vagy nem megy adásba..."

asszem helleréknek már kijárna egy mágneses bomba a kocsijukra. sokkal inkább, mint az iráni tudósoknak.
hol a nemzetbiztonság ilyenkor? miért nincsenek ezek még elhallgatatva így vagy úgy?

piefke 2012.01.14. 20:04:02

A szakértői kormány nem abban dönt, hogy „óvoda vagy autópálya?”, hanem abban, hogy miképpen kell jól, hatékonyan óvodást és autópályát építeni, továbbá abban, hogy az adott helyzetben mit célszerűbb építeni, ha nem telik mindenre? A szakértő kormánynak nem a demokratikusan választott kormány az ellentéte, hanem a szakértőknek kikiáltott szarháziakból összeállt kormány.

Szűkös erőforrások esetén pedig lehet objektív döntéseket hozni arról, hogy mi az, ami mindenképpen szükséges, mi az, amibe ha most befektetünk, később busásan megtérül és mi az, amit ha ugyanúgy finanszírozunk tovább, mint eddig (mert „igény van rá”), akkor csak egy rossz struktúrát, egy társadalmi problémát, zsákutcát konzerválunk. Persze, akiket szubjektíve rosszul érint az addigi „kényelmükből”, támogatott, vagy éppen privilegizált helyzetükből való kimozdítás, azok valóban szenvedélyesen fogják képviselni a vágyaikat…

Erős a gyanúm, hogy a poszt írója nem igazán szakértő semmiben sem – vagy esetleg az a valami, amiben az, valójában egy nagy semmi! És: a poszt szövege majdnem teljes egészében duplikálódik - nem csoda, hogy a szerző viszolyog a hozzáértéstől… A „demokrácia ellenes” pedig nem két szóba írandóóóó!

hackbard.celine 2012.01.14. 20:11:52

Tehát amikor 2006 őszén Orbán követeli a szakértői kormányt, akkor az a demokrácia dicsősége, amikor viszont a II. Orbán-kormány lassan belebukik a dilettáns káderpolitikájába, akkor a demokrácia megcsúfolása volna az igény arra, hogy legalább a gazdasági és fejlesztési csúcsminisztériumokat egy-egy hozzáértő vezesse?
Nincs itt egy kis logikai bukfenc?

Gino 2012.01.14. 20:14:10

Kóczián: A demokrácia ott bukik, ahol a kormányzó többség (természetesen a saját politikai és világnézetének megfelelően) nem képes "szakértői kormányt" felállítani. A szavazók minden oldalon elvárják az aktuális hatalomtól, hogy a max szakértelmének megfelelően képviselje az érdekeiket. Ez ma nem teljesül.

Leülhet egyes. Legközelebb a lényeget kérjük!

Acmee 2012.01.14. 20:14:22

Kóczián:

A saját javaiért alaposan megdolgozó réteg egy pillanat alatt le tudna mondani egy időre a demokráciáról, egy egységes "jobb jövőért teszem" eszmét követve, abban a tudatban, hogy a kezdetekkor lefektetett céloktól útközben nem térünk el.

billy reed 2012.01.14. 20:16:17

Ha a választók többsége támogatja, akkor miért is demokráciaellenes?

Rousseau írta, hogy ha az állam nem engedi érvényesülni a polgárai szabadságát, és korlátozza azt,akkor a népnek kötelessége! gondoskodni arról, hogy olyan államhatalom jöjjön létre, amely betartja a szabályokat. (Középiskola 11. évfolyamos töri tananyag).

Acmee 2012.01.14. 20:17:10

@Acmee:

Kimaradt: Lásd még: Lettország.

Ahol a szavazók rendszerváltás után azt szavazták meg, akinek a legkeményebb megszorítás volt a programjában.

Bejött...

StormChild 2012.01.14. 20:17:49

@Acmee: igen, azzal kiegészítve, hogy a célok mindenki érdekeit képviselik, nem csak egy szűk rétegét, jelen esetben a klérusét (vagy Orbán 1994-es szavaival "a csuhások"-ét), és egy szűk középosztályét.

Matolcsy nem unortodox, hanem orvosi eset, ezt már rég bebizonyította.

hoseman 2012.01.14. 20:18:00

...hogy érti ezt az egészet tisztelt kóciján úr? :))) elnézést ,de ön ketyeg... nem szólt még senki?..:))

hungarisztan 2012.01.14. 20:19:04

Jézusom, Péter, ez teljesen zavaros és nagyon bénán próbálja menteni a menthetetlent, nevezetesen hogy az egész politikai garnitúra nem ért ahhoz, amit csinál, sőt nem ért semmihez.
Nem hiszem el, hogy értelmes ember amellett tudna érvelni, hogy ez jó így.
A fidesz/kdnp ámokfutása semmi másról nem szól, minthogy minden szinten jó káderek üljenek, nem baj, ha nem értenek hozzá, nem baj, ha hülyeséget csinálnak, vagy éppenséggel segghülyék és totál immorálisak, lényeg, hogy jó segget nyaljanak, a szakértelem úgyis ócska bolsi trükk. Nézz és lásd, mi történik akkor, amikor politikusok (vagy általuk programozott talpnyaló birkák) kaparintják meg az oktatásügyet, az igazságszolgáltatást, a pénzügyeket, a tudományszervezést, az egészségügyet – sorolhatnám.
Hát abból minden lesz, csak a demokrácia építése nem. Leginkább persze elkúrás lesz, reggel, délben és este, folytatólagosan, mindig.

Dolgoztam belga szakpolitikai döntéstámogató háttérintézménynek 6,5 évet. Soha egy másodpercig nem állt politikai befolyás alatt (eleve úgy volt kitalálva az intézményrendszer működése, hogy a szakmai intézmények versengtek egymással a pozíció elnyeréséért, s a tender teljes szándékossággal átlógott a választásokon, hogy a nyertes véletlenül se kötődjön pártokhoz), ellenberger a SZAKMAI véleményt mindegyik kormányzat PÁRTFÜGGETLENÜL beépítette a politikai döntéseibe. A közjó érdekében.
Senki egy másodpercig nem gondolta azt, hogy ez így ne lenne demokratikus. Sőt. Olyan jól működött a szisztéma, hogy Belgium prímán elüzemelt kormány nélkül évekig. Mert szakmai döntéseket szakemberekre bíztak, nem pedig apparatcsikokra, ejtőernyősökre, megbízható káderekre.
Ne mentegessük hát a totális inkompetenciát, dilettantizmust, ostobaságot holmi demokratikus mázzal leöntve, mert sehova nem vezet; s csak az ilyen posztkomcsi gondolkodásmódban bír gyökeret verni, hogy ez így jó.

Az embereknek nem véletlenül van elegük a politikusokból. Soha semelyik nem nézte ugyanis azt, hogy szakmailag mi lenne indokolt, mi lenne jó az országnak. Egy politikus – itt, ká-európában – egy dolgot tesz: a zsebét tömi a közvagyonból. Bármi áron.
Egy rendes demokráciában addig labdába sem rúg valaki, míg valamit le nem tett már az asztalra. És igen, a választókat SZOLGÁLÓ uncsi hivatalnokpolitikusok dívnak, akik értenek ahhoz, amiről beszélnek. Vagy legalább valamihez.

-------------------------------
Ja, és persze síkra szállok és lándzsát török – ha ez mond valamit... ;o)

röhögő 2012.01.14. 20:20:16

A szakértői kormány pont hogy demokrácia konform, mert a fennálló hatalom a demokrácia játékszabályai szerint beismeri hogy rosszul végzi a dolgát.
Ez a poszt ritka nagy marhaság.

pallasA 2012.01.14. 20:22:01

Persze, ha a leírtakat kétszer másolja be egymás után a szerző, attól még nem lesz nyomatékosabb.

ribizlifozelek · http://ribizlifozelek.blogspot.com/ 2012.01.14. 20:22:57

Ha egy demokratikusan megválasztott parlament képviselői demokratikusan megszavaznak egy kormány, akkor az miért nem demokratikus?

Korhely 2012.01.14. 20:32:23

Péter,

néhány bloggal és néhány hónappal korábban még azt jósoltad, hogy Európa Orbánt fogja követni a gazdaságpolitikában.

Mostani érvrendszereddel is - kimondatlanul - Orbán pártját fogod egy olyan helyzetben, amikor nyilvánvaló, hogy az ő, illetve sleppjének eltávolítása elengedhetetlen a magyar demokrácia léte szempontjából.

A szakértői kormány - ahogyan azt te jól tudod és pl. az olasz példán is látod - épp arra jó, hogy egy politikai patthelyzetben olyan megoldást találjon, amit egy politikai kormány már nem tud megtalálni.

Mert az uralkodó párt már nem tud a régi módon kormányozni, a nép pedig már nem akar a régi módon élni.

Nem demokráciákban ilyenkor jött a forradalom. Demokráciákban jön a szakértői kormány.

Lenne persze még egy alternatíva: a köztársasági elnök tekintélye és döntése megoldást hozhatna. De ugye a mi esetünkben megint csak Ornán teremtett olyan helyzetet, hogy ez az alternatíva se működjön.

Hát egyebek között ezért is egy gazember Orbán. Egész kormányzása arról szól, hogyan tudja kijátszani a demokrácia szellemiségét a jogra és a demokratikus intézményekre való hivatkozással.

Az egész fideszes bagázs politikai attitűdje arr a kiüresedett jogászkodásra épül, amelynek szintézisét Orbán fogalmazta meg legjobban: csinálunk, amit akarunk, majd jönnek az ügyvédek, oszt jó napot...

csárli hárper 2012.01.14. 20:42:11

szerzőkém: hogy is volt azzal a szakértői kormánnyal amit orbánék szorgalmaztak még ellenzékben pár éve?
tényleg azt hiszik hogy a hülye magyarnak olyan a memóriája mint egy aranyhalnak?
vagy tényleg ennyire hülyének nézik a népet?

MoziFan · http://mozifan.blog.hu 2012.01.14. 20:42:26

Mit keres ott Varga Misi neve, amikor szakértői kormányról beszélünk? :) Az is akkora s*gg, mint a többi fideszes.

Acmee 2012.01.14. 20:43:05

@StormChild:

Azzal nincs baj, ha bizonyos célok egy szűk réteg érdekeit képviselik (lásd: KKV), viszont a mérleghinta elvén más célokban meg kell fogalmazni előbbi ellensúlyait.

Addig nincs probléma, amíg egy réteg kiszakad, majd ezután ez a réteg "felhúzza" a további részt.

Csak gondoljunk pl. Weiss Manfréd által alapított Acél- és Fémművekre (később: Csepel Művek). Ahhoz, hogy sok embert "etetni" tudj, meg kell szerezned a rávalót.
Nálunk itt a probléma. A szűk réteg által megtermelt vagyon nincs visszaforgatva a gazdaságba, társadalomba.
Egy egészséges társadalom eleve kiemeli az arra érdemeseket, az arra érdemesek ezt meghálálják a társadalomnak.

SPU 2012.01.14. 20:46:34

Okos írás de rettenetesen terjengős. Szakértői kormány márpedig nincs, ez a lényeg. Amit most be akarnak adni a jónépnek, az nem szakértői, hanem bábkormány. Olyan ti. van. Ezenkívül viszont el kell ismerni, hogy, bár szakértői kormány nincs, mert maga a fogalom politológiai abszurdum, olyan viszont van, hogy szakértelmetlen kormány, s erre ékes példa ez a mostani balfasz társaság.

naiszen · https://www.rebelmouse.com/holczermarton/ 2012.01.14. 20:47:15

A "szakértői kormány" igénye elsődlegesen az jelenti, hogy ijesztően dilettáns a politikai vezetés. Szóval ennek az igénynek a jelentkezése egy társadalmi indikátor - nagyon kevéssé van értelme bármilyen filozofálgatásnak a létéről-nemlétéről-mibenlétéről.
Mint ahogy "hungarisztan" írta: az lenne az alap, hogy a szakértői anyagokon alapulnak a döntések és jogszabályok (más szakértők, érdekeltek és érintettek véleményének, igényének figyelembe vétele mellett). Ezeket "normális" esetben nem herélik ki, nem teszik ellentmondásokkal terheltté a politikusok (és a külsős lobbisták).

aFx 2012.01.14. 20:48:15

"A szakértői kormány mindig értelmiségi, elit üzleti körökben fogalmazódik meg, s újra és újra megtalálja támogatóit a politikától megcsömörlött választók egy részében.

A csúcson létrejövő szakértői kormány egyben kifejezi azt az igényt is, hogy a hétköznapi életben jelenlevő hatalmi struktúrák is mentesüljenek a politikai szempontoktól."

ez duplán volt. szóval ha a kérdés az, hogy ezt hányan veszik észre, akkor az előző kommentek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy a kommentelők is writeOnly módban vannak. mondjuk ezt eddig is tökéletesen lehetett sejteni.

tipp íráshoz: legyen egy vezérvonal, ez eszméletlenül csapongó. hiába vannak az érdekes gondolatok, ha az egész nem áll össze egy egésszé. aztán a "szerintem" használata egy ilyen cikkben súlyos stilisztikai hiba. ha a cikk írónak az ott szerintem, akkor addig mégis kinek a véleményét írta le, merül fel a kérdés. lehet másképp is enyhíteni a véleményt és kifejezni, hogy akár más lehetőség is létezhet.

ja és érdemes átolvasni utánna, akkor feltűnik, hogy bizonyos dolgok duplán maradtak benne.

Rá Dios 2012.01.14. 20:51:33

@StormChild: Érthetően túlzó a hangnem, világos és jó érvek...

Rá Dios 2012.01.14. 20:52:23

@Rá Dios: Mármint StormChildé, nem a Kóczián féle sz@rkenés...

dr kíváncsivagyok 2012.01.14. 20:57:11

"A szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja."

Ja ,...mert a Fidesz-kormány a demokrácia nagy barátja.... Miért nem mindjárt Vonát akarod kormányfőnek...baszki....

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.01.14. 20:58:38

Át kell olvasni még egyszer a posztot, és kijavítani az elütéseket, valamint a duplázásokat.
Szakértelemről beszélni csak így van értelme.

Amúgy bírnám ezt a pszichologizáló írást. Varánusz blogja után igazi felüdülés.

Nekem is lenne mondanivalóm a témában, de most valahogy nincs kedvem írni. Megcsömörlöttem, olvasva a sok galád cucclib mocskolódását minden lehetséges fórumon.

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 21:00:30

@harmincas: Igen miden ki csinálhatná a dolgát, nem idegelné magát, olyan híreken amikhez nem is ért. Csak annyit, hogy tudja ez megint rosszat jelent.Például a Jobbik égeti az EU-S zászlót. Nem kéne csak a saját gyengus kis szintemen gondolkodni.Bajnai mindig is tudta mit csinál,higgadt, nyugalmat árasztó ember.Már annak is örülök, hogy nyilatkozott.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.01.14. 21:01:24

Ha több ilyen blog lenne, az embernek lenne kedve politizálni és tisztelni azokat, akik esetleg tőle eltérő álláspontot képviselnek. Még a szociáldemokratákat is.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.01.14. 21:02:33

@Ari11:
"Bajnai mindig is tudta mit csinál,higgadt, nyugalmat árasztó ember."

Ha akkora vagyonom lenne, mint neki, én lennék a Nyugalom Istene.

Csiken Disztroly · http://youtu.be/ipFHAAR8H-A 2012.01.14. 21:05:32

Baconiánus Utó Pista az, aki azt képzeli, hogy mindenféle szakértő mérnök fogja összekalapálni a tökéletes társadalmat, nem demokrata.

szita szita péntek 2012.01.14. 21:16:27

Egyrészt véletlenül duplázott pár bekezdést a postoló.

Másrészt: korrekt.

poisonborz 2012.01.14. 21:16:58

Nem személy szerint értve, és nem vagyok grammarnazi, de egy idő után betelik a pohár...

Demokráciaellenes. Bazzeg. EGYBE KELL ÍRNI. és még az Indexre is így kerül ki.

Basszus, miért van az, hogy az elmúlt 1-2 évben brutálisan elkezdett romlani a helyesírás? És nem a Facebook falamra gondolok, hanem rengeteg netes magazinra, ahol újságírók dolgoznának. Elvileg. Vállalhatatlan mélységbe süllyedt a hibák száma.

Ez azon kevés területek egyike, ahol az állam valóban, vállalhatóan felléphetne valami ütős programmal. Majd. Egyszer.

harmincas 2012.01.14. 21:18:16

Jól értem? Kóczián Péter a Fidesz / a kormány kommunikációs tanácsadója? Bakker, de égés... én inkább elbújnék a föld színe alá. Ezt a kormányt kétféle ember támogatja még: 1. a vallásszerűen, végsőkig, halálig elkötelezett idióták; és 2. a teljesen gerinctelen, gátlástalan, jellemtelen haszonélvezők.

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 21:18:23

@Kara kán: Igen, én is, és messze elkerülném a mostani magyarkodásos, nemzetieskedő, abnormális politikát. Ülnék azt kussolnék. De ő csak feltűnt, azt írta, és mondta amit a többség átlag ember hallani szeretet volna, vagy megnyugtatná, ha elérhető közelségbe jönne egy szakértői kormány.Mondom ezt én, aki egy tök egyszerű, emberke, de már annyi mérget nyeltem az elmúlt két évben.Anyagilag, emberileg, ráadásul minél többet figyelek, meg értek meg, annál rosszabb az idegállapotom.Most is itt olvasgatom a nagyokat, okosokat,már mint titeket.Mi a fenéért hiszem azt talán ti írtok valami jót.Hát majd csak lesz egy szakértői vezetés.Mert most csak politikusokat látok, szakértőket nem.

SPU 2012.01.14. 21:22:27

@Ari11: Kifejezetten jól jön Orbánéknak ez a zászlóégetés, mert mindig lehet mutogatni a szájtépő eusoknak: ha engem kinyírtok, a következő körben már a Jobbikkal fogtok tárgyalni, alkalmasint a kilépés ütemezéséről és arról, harmadát vagy negyedét kapjátok- e vissza a kihekyezett hiteleiteknek.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2012.01.14. 21:25:17

Vona amúgy nem Európa-ellenes, nem is lehet. Kiegyensúlyozottságról beszél.

Gera 2012.01.14. 21:29:20

Tisztán elméleti síkon én teljesen egyetértek, csak az a baj, hogy a realitás meg az, hogy most vagyunk zsákutcában. Egy demokratikus zsákutcában, amiben minden nagy politikai erő az idiótákra épít és ezért folyamatosan hülyeségeket beszél és csinál. Ebből kéne kimászni valahogy. Akkor is ki kéne, ha ez nem demokratikus.

ijontichy 2012.01.14. 21:33:50

Mindez OK, de a témára majd akkor térjünk vissza, ha ez a balfék társaság el lett hajtva, világos üzenetként arra nézvést, hogy a hasonszőrűek a jövőben a pöcsükkel játsszanak (azzal pont egyidősek), ne a demokratikus berendezkedéssel. Addig ez a poszt csak egy non-droid (értsd lájtos értelmiségi) kampánybeszéd Viktor mellett. Viszont nem változtat a tényen, hogy ez a ló megdöglött, le kéne szállni róla.

vargánya 2012.01.14. 21:39:01

@SPU: "Amit most be akarnak adni a jónépnek, az nem szakértői, hanem bábkormány." Egyetértek.Azt persze már nehezen fogja fel az alulinformált többség,hogy hogy ez mit jelent. Kevesen tudják, hogy a mostani görög és olasz kormányfők a globális pénztőke helytartói. Ez eddigi életútjukból világosan kiolvasható. Alig leplezett diktatúrát gyakorolnak saját népük felett a megrendszabályozott, megfélemlített, korrumpált parlamentjeik asszisztálásával. Nálunk is az a duma megy, hogy a kormány meg kell feleljen " piac elvárásainak"! Aha ! Véletlenül se' saját választói, állampolgárai élvárásainak. Csak tudná, akkor mi a fsz-nak tartunk választásokat? Nem egyszerűbb lenne, ha az IMF vagy a Goldman Sachs (vagy a kettő együtt) döntené el, hogy ki legyen a kormányfő! Ők úgyis jobban tudják, hogy nekünk mi a jó. Szakértők a javából. Hogy is mondta ősszel a sztárbróker (nevére s. nem emlékszem): "A világot nem a kormányok irányítják. A világot a Goldman Sachs irányítja." Hogy aztán mit kapott ezért a birodalmi médiától ... .

vargánya 2012.01.14. 21:44:09

Megtaláltam. "Alessio Rastani tőzsdealkusz, akit a BBC interjúvolt meg.

Szó szerint ezt mondta: „Engem nem érdekel, hogy miként lesznek úrrá a gazdasági világválságon”, mert őt csak a profit érdekli. „Nem a kormányok uralják a világot. A Goldman Sachs uralja a világot”, jelentette ki.

A felháborodás óriási.

Az utólagos magyarázkodás menetrendjét már ismerjük. Először jött a „nem ismerem az interjú szövegét”, majd a „biztos viccelt”, majd a „nem is azt mondta”, majd a „kiragadták a szövegkörnyezetéből”.

A tőzsdealkusz azt mondta, minden éjjel újabb recesszióról álmodik. Emlékeztetett a 30-as évek nagy depressziójára. Akkor is már egyes befektetők felkészültek rá és hatalmas nyereséget vághattak zsebre, mondta még Alessio Rastani, akinek arca megér egy tanulmányt.

Twitterezők hada állította, hogy Rastani nem is az, akinek állítja magát és hogy az interjú is hamisítvány.

A BBC viszont hivatalosan kijelentette: az interjú mellett áll.

A globális hazugságok kolosszálisan nagy szekrényéből kiesett egy világméretű csontváz.

Végre!"

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 21:47:31

Vona Gábornak van pénze ????? Neeeee mááá nincs támogatottsága neki sem, meg Orbán Viktornak sem. Amit EU-rol mond, az egy elképzelhetetlen dolog.Ki volna a kiegyensúlyozáshoz partnerünk, akár keleten akár nyugaton ???? Vona maga mondja itt, hogy szóba nem áll velünk senki. Mondjuk én nem csodálom, már én is égőnek tartom saját magam.Úgy nyilatkozik itt, mint akinek teljes gazdasági programja van, és hozzá tengernyi pénze is. Uszít, felelőtlenül,ennyit látok.

öregbuksi 2012.01.14. 21:53:30

Lehet, hogy más már leírta, akkor elnézést. A szakértői kormánynak az a dolga, hogy a parlamenti pártoktól kapott feladatot elvégezze, záros határidőn belül, majd dolgavégeztével leköszön. Az elnök kiírja az új választásokat és pont. Semmi autópálya meg óvoda építésbe nem szólhat bele, csak amire a megbizatása szól. Nagyon szűk határok között mozoghat. Hogy ez nálunk nem így zajlana az fukst!

dtomika 2012.01.14. 21:53:49

Kóczián Péter ??? 42 bekezdésben fogalmazza meg a saját hozzá nem értését. Bizonyára betűszámban mérik a fizetését, mert ennyi butaságot összeszedni
csakis akkor lehet

KayaIbrahim 2012.01.14. 21:58:46

@S.O.Meone: Mert joguk van hangoztatni az ő véleményüket is. Ha cáfolni akarják, akkor egy másik műsorban cáfolják.

darrenstar 2012.01.14. 21:59:34

Miért feltételezi a szerző, hogy mi nagy beleszólást akarunk a politikába? Épp az lenne a lényeg, hogy civilként élhessünk, míg más elvégzi a melót az állami autóért cserébe. Neked még a blog írás és az alapvető közhelyek gyártása sem megy, jobb lenne, ha eltűnnél a közéletből.

KayaIbrahim 2012.01.14. 22:01:36

@vargánya: Tudod, a kapitalizmus már csak ilyen. Csodálkozol? S ha nincs pénz, akkor a választó is elégedetlen

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 22:03:39

@darrenstar: Igen köszönöm, pont ezt gondolom. Mint egyszerű, surmó, állampolgár.

Erik Bálint 2012.01.14. 22:04:57

@StormChild: Gyermekem, mindenki a te pénzedre pályázik már ha fizetsz adót. Szerinted az EU és IMF az irántad meg a többi magyar ember iránt érzett szeretete miatt adna hitelkeretet? Neeem. Azért hogy a tartozását az ország visszafizesse kamatostul.

Nagyon furcsállom, hogy úgy tűnik mintha az otthoniak többsége azt hinné, hogy az EU valami eszement ok miatt jobban törődne a magyar emberek sorsával mint a saját kormányuk. Hahó tessék észhez térni és rádöbbeni hogy kinek mi az érdeke. IMF és EU: Mo fizesse a tartozásokat kamatostul, kormány: hatalmon maradhasson, megtartsa a népszerűségét na akkor ki nézi az egyszerű magyar ember érdekét inkább?

barbara23 2012.01.14. 22:05:15

@vargánya: E mellett Viktor,Feri es Gordon videki csirketolvajok

KayaIbrahim 2012.01.14. 22:05:52

@Kara kán: Ha akkor vagyont szeretnél mint Bajnainak van, akkor tegyél érte, tanulj például.
A libás üggyel ne gyere mert eddig minden perét megnyerte....
Irigykedni a legkönnyebb, de tenni érte, hogy jobb legyen, az már nem megy...

Gera 2012.01.14. 22:06:49

@vargánya: Csak az a baj, hogy ez a fickó egy senki, ahogy az számtalanszor le lett már írva. Ezzel az erővel az én véleményemet is szajkózhatnád és én meg azt mondom, hogy nem a GS uralja a világot :)

darrenstar 2012.01.14. 22:07:55

@Ari11: akkor kérlek vezesd le nekem az alábbiakat érvekkel

- hány km autópályának kell épülnie jövőre?
- mennyi legyen a bkv-jegy ára?
- hány százalék legyen a GDP-arányos ktg. hiány?

utána még lesznek kérdéseim

eöeöe 2012.01.14. 22:08:52

ez pont kétszer olyan hosszú, mint kéne lennie, vagy ez a nyomatékosítás furcsa kivitelben?
Cseréptörés lesz a megoldás a szakértők helyett, vagy nem teljesen értem a felét sem...

darrenstar 2012.01.14. 22:09:25

@vargánya: ja bazmeg, nem zárt a rendszer mi? roubini már két éve is folyamatosan w alakú recessziót jósolt. aztán L-t. aztán mást..

jazzcool 2012.01.14. 22:15:58

a kétharmadnak kellene új miniszterelnököt választania, mondjuk Járait, vagy Bod Pétert, mert elég volt az ámokfutó Orbánból, aki negatív előjellel világhírűvé tette az országot. nem véletlen, hogy mára a mindig higgadt Martonyi is kiakadt.

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 22:21:48

@darrenstar: Neeeeeeeeeeeem érdekelnek a kérdéseid. Az érdekel, hogy csak elvétve keljen figyelnem mi a szart csinálnak a politikusok. Nem tartozik rám, azért választottam meg valakit, hogy képviseljen. Ha nagyon rosszul teszi, mint most !!!! Had nép szavazzak mááá, hogy nem tetszik a rendszer.Igen is legyen pénzügy miniszter, aki ért a dolgát, ők meg éljenek meg a párttagok tagdíjából.

darrenstar 2012.01.14. 22:24:45

@Ari11: a surmóból arra következtettem, hogy ironizálsz. ebben az esetben egyről beszélünk.

ayatollah 2012.01.14. 22:24:54

ha nem ugatnak bele életünk minden szegletébe mint a "politikusok" (például hogy melyik színház mit játsszon) már kész nyereség

vladimir964 2012.01.14. 22:25:29

Viktornak, e néven az elsőnek két Cicero idézetet ajánlanék figyelmébe (igencsak aktuálisak)
"A törvény ugyanis nem más, mint helyes és isteni akaraton alapuló elv, amely megköveteli a TISZTESSÉGET és megtiltja azt, ami ezzel ellenkezik"
"Minden ember tévedhet, de csak ostoba köti magát a tévedéséhez.

StormChild 2012.01.14. 22:26:03

@Erik Bálint: fizetek adót, nem is keveset, kiskomám, de nem hinném, hogy a te gyereked lennék.Te fizetsz adót? Bizonyítsd be, mert nem hiszem el! ;))

Ez a második csöpp sárga gonosz manó (ez lenne az orbán győző, ha nem volt vili) által vezérelt kormány tényleg a javunkat akarja, mi meg legyünk olyan hülyék, hogy zokszó, panasz, sirám nélkül odaadjuk neki, ugye? Mert ha nem gondolkozol valamin, az nem is fog fájni.

+ igen, inkább tartozzunk az EU-hoz, mint sehová, vagy valami arab/kínai/balkáni tömbhöz, és hidd el, még azzal is egyetértek, hogy az egyes tagállamok ne menjenek jobbra-balra-össze-vissza, legyen megszabva valamilyen közös irány, mint az Egyesült Államokban.

És hogy ki nézi a magyar emberek érdekeit inkább? A vitya biztosan nem, mert az csak a hatalmának a bebetonozásával foglalkozik. Akkor ki? Áruld már el, lécci! Vagy mégis az orbán győzikére gondoltál? Ááá, az nem a mi érdekeinket nézi, ezt már bebizonyította a bő másfél év alatt!

Hagyjanak minket békében élni, ne akasszanak egy századik adót is ránk, ne szóljanak bele a család-gyerekvállalás dolgába (megtette a harrach/semjén, és visszaesett a születések száma legalább 40-50 ezerrel 1 év alatt!!), és ha sok adót is fizetünk, legyen valami foganatja, nem csak az, hogy az állam 5+ milliárdot elszór a fradikára - válság idején?!?! -, és annyira nincs tisztában a világgazdasági folyamatokkal, hogy az unortodox sz*raival egyre mélyebbre nyom minket a dágványba...!

Szóval... Hogy is? Kösz, de kösz, nem.

StormChild 2012.01.14. 22:30:22

@bigthereal: most, hogy idefostál egy felesleges kommentet, most már igen.

veresspal 2012.01.14. 22:31:40

Demokráciallenes - így egybe, Péter.

fq 2012.01.14. 22:33:06

@StormChild: Ja a "szakértői" kormány nem pártból lenne, és annak a kívánságait teljesítené, hanem a "szakértői" kormányt pénzelő és támogató pénzügyi érdekcsoport kívánságait teljesítené... lásd mint kiderült bajnai mögött is egy amerikai befektetői csoport van...

fq 2012.01.14. 22:39:26

a demokráciaellenesség nem feltétlenül szar, ugyanis a demokrácia akkor jó ha teljes. A képviselős demokrácia nem az, hanem egy szar.
Mind2-nél szavazhat minden hülye, de az utóbbinál ha fel is ismerik hogy hülyék voltak, 4 évig szopacs van.

Erik Bálint 2012.01.14. 22:40:23

@StormChild: Nem mondom én azt hogy Orbán csupa jó döntéseket hozott mostanában, sőt igen rossz lépéseket tett amennyire én meg tudom innen ítélni, még akkor is ha a célja az hogy bebetonozza magát a hatalomba. De miért kell ennyire leegyszerűsíteni, barom módon a dolgokat, hogy ami szar az a kormány műve, mert szándékosan kibaszik a jónéppel mert neki az jó. Ennek semmi értelme mint ahogy annak se hogy a kevesebb születés Orbánék számlájára írható, vagy hogy a 2008 as válság Gyurcsány műve volt. Gondolkodni kéne az állmpolgári szinten, felelőséget vállalni a saját döntések és sorsok miatt, nem pedig a politkára mutogatni.

Egyedi nicket kell megadnod · http://irkalmanyok.blog.hu 2012.01.14. 22:48:31

A posztot olvasva nem jut más eszembe, mint Sosztakovicsnak, amikor Sztálin hívatta: hányingerem van.

tarackos 2012.01.14. 23:03:43

A szakértői kormányt hosszútávon működésképtelen, 1-2 évben lehet gondolkodni amíg a politikai elit összekapja magát. A jelen szituban bárki jönne is uazt kell csinálnia mint Bajnainak, vagyis megszorítani. Egyébként ettől a kormánytól bármi jobb és miután a zemberek nagy ívben tesznek a demokráciában ezen már nincs mit erodálni...

jet set 2012.01.14. 23:04:20

Miért fontos ennyire a "demokrácia"? Egyáltalán mi az? Az, hogy négyévente el lehet menni szavazni? Amikor a görög miniszterelnök felvetette, hogy talán meg kellene kérdezni a népet a megszorításokról, akkor kikiáltották Európa ellenségének. Pedig mi más, mint a népszavazás lenne demokratikus?
A demokrácia másik oldala: jó, hogy olyanok ülnek a parlamentben, akiknek fingjuk sincs a törvények 99%-ról? Hogy tud egy lakatos véleményt nyilvánítani, törvényről szavazni a költségvetésről, a honvédelemről, a felsőoktatásról vagy bármi egyébről, amiről halvány lila gőze sincs? Csak megmondják neki, hogy ma úgy kell szavazni, hogy igen, igen, nem, nem, igen. Ez a demokrácia? És jó, hogy ez van?
A szakértői kormány, az pedig csak azért rossz, mert nem demokratikus? De ha valóban szakértők ülnének a megfelelő pozícióban, akkor talán értelmes döntéseket hoznának, mert értenek a saját szakterületükhöz?
Valóban nem Bajnai kell egy szakértői kormány élére, hanem egy menedzser, a miniszterek pedig a saját területük legjobbjai közül kell választani. A pártok meg ne legyenek többek haveri köröknél (ez már pipa), amelyek semmiféle pénzhez nem juthatnak

Martian (törölt) 2012.01.14. 23:10:53

Jó érvek arra, hogy a "választási demokrácia" valójában bullshit... amit valójában képviseleti demokráciának lehet nevezni, az max. 100-200 ember személyes ismeretségén, bizalmán alapuló, e közösség érdekeit egy személyben képviselő ember megválasztása.

De amikor Faszom József a Tudjaafranc Párt neve alatt akar sokezer számára vadidegen választót képviselni - természetesen a párt érdek-támogatásával és négy évre szóló korlátlan felelő(tlen)séggel -, az abból származó közjóban éppen olyan nehéz bízni, mint a kilyukadt szennyvízvezeték buzgárját iható vízre áhitozva szemlézni...

bigthereal 2012.01.14. 23:21:13

@StormChild: az ostoba fröcsögésed nem ért többet...

szánalmas, ahogy minden érv nélkül lököd a demagóg hülyeségeket, és azt gondolod, hogy van értelme:)

ezért gondoltam, hogy nem vagy jól...

HavocS · http://www.obsidianshell.com 2012.01.14. 23:27:16

@bigthereal: miért van az, hogy fideszestől idén még egyetlen cáfolatot se láttam? Komolyan, én úgy gondolom, hogy ha valaki leírja, hogy "az ég zöld", akkor arra nem az a válasz, hogy "te hülye vagy, mocskos komcsibérenc", hanem az, hogy "nem, az ég kék, itt a bizonyíték: [belinkelt kép a kék égről]". Egyetlen, de tényleg, egy árva érvet se cáfolt még meg bizonyítékkal alátámasztva a fideszesek közül senki azok közül, amit akár az itteni blogokban, akár máshol kérdeztek. Miért van ez?

Putyilov gyári melós 2012.01.14. 23:31:19

Kóczián elvtárs, de hisz már semmilyen kormány sincs!
Az Orbán kormány megszünt, szétesett, maffialobbyk harcolnak egymással a forrásokért.

A Fideszfrakcó bebújt a bunkerba, Kósa, Rogán,Lázár,Pokorni mind háttérbe húzódva készülnek az Orbán utáni időkre.

Orbánért,Orbán Moslékalkotmányáért, Orbán törvényeiért a Jobbik és Csurka tüntet,miközben Magyarország adósságspirálban zuhan a csődbe, polgárháborúba, a teljes megsemmisülésbe.

Na jó, időnként Selmeczi Kiflicsücsök kirohan a botoxkezelőből és harcol a londoni spekulánsok ellen.

Nekem nagyon úgy tűnik, hogy Orbán gyakorlatilag totálian elszigetelődött é azzal zsarolja az EUt, IMFet, hogyha nem adnak neki pénzt, akkor utána az özönvíz és csődbe, polgárháborúba taszítja Magyarországot.

Zsaroló terroristákkal nem nagyon szoktak sehol sem tárgyalni! Főleg olyan terroristával nem, akinek a saját népe a túsza!

Ari11 · https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/993743967324468/ 2012.01.14. 23:36:42

@darrenstar: Igen mindenben egyet értünk, a surmót azért írtam, mert átlag ember vagyok, tök utálok politizálni. Főleg úgy, hogy itt is akik írnak értenek hozzá valamennyit. De 56-évesen, muszáj figyelnem mindenre. Két felnőtt gyereket is nekem kell időben észhez téríteni, hogy most mit tehetnek, és mit nem.Elfáradtam, nem akarom naponta többször válság stábot össze hívni itthon : ((( Pedig ahogy látom, csak gyorsulnak az események, de nem javulnak.

Putyilov gyári melós 2012.01.14. 23:38:37

Ja és milyen demokráciáról beszél Kóczián elvtárs,amikor gyakorlatilag arról szól az egész, hogy ki tud nagyobb médiafelületet vásárolni, ki tudja jobban becsapni az embereket és aztán KITÖLTÜNK 4 ÉVRE EGY BIANKÓ CSEKKET!
ÉS AZT CSINÁLNAK VELÜNK A NEVÜNKBEN,AMIT AKARNAK!

A képviseleti demokrácia nem valódi demokrácia,ez csak pártokrácia.

2012.01.14. 23:40:36

A "szakértői kormány" a posztkommunista balliberálisok újabb átverése. Ugyanaz, mint amikor demokratának vagy civilnek hazudják magukat. Most éppen Bajnaival próbálnak vakítani, hátha bejön.

Putyilov gyári melós 2012.01.14. 23:44:45

@libbancs:

Igazad van, Orbán tényleg posztkommunista!

"Orbán: szakértői kormány kell, Gyurcsány menjen és vigye a csomagját!
|Utolsó módosítás: 2006. 9. 19. 17:06|Közélet"
www.vg.hu/kozelet/orban-szakertoi-kormany-kell-gyurcsany-menjen-es-vigye-a-csomagjat-141732

StormChild 2012.01.14. 23:45:10

@bigthereal: nem ismersz olyan embereket, akik az új kormány "próbálkozik-nem sikerül" politikája miatt egyre rosszabbul élnek? Jó neked. Vagy ha ismersz is, lesz*rod, mert neked most jobb. Ugye, bütyök?

Én jól vagyok, ami rólad nem mondható el. Te tényleg nem írtál túl sok mindent, így demagógiából is csak pár mondatnyit. Szükség van rád is, troll, és hidd el, az se baj, hogy csak ezekkel a szavakkal dobálózol: "ostoba", "demagóg", "fröcsögés" - így is sokkal okosabbnak tűnsz, mint itt bárki más.

Te más vagy, mint mi (nem több, csak más) - elég, ha a kommenteket elolvasod. Most már ti, fideszesek/jobbikosok vagytok kisebbségben, szerencsére - kétharmad? Picsát: egytized! ;)) Menj vissza EU-s zászlót égetni!

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.01.14. 23:52:22

SCMITT PÁL ÁLJON KI ÉS TISZTÁZZA MAGÁT, VAGY MONDJON LE:

Ha halgat, elismeri!!

Nula tekintélye tovább romlott, nagyon gáz a magyar népre!

Mező Ferenc fideszes debreceni önkormányzati képviselő azonnali hatállyal lemondott képviselői mandátumáról, és párttagságát is felfüggesztette, miután nyelvvizsga csalási ügybe keveredett.
Mező ez utóbbit azzal magyarázta: nem akarta, hogy az eset miatt méltatlan támadás érje a Fideszt, mandátumáról pedig azért mondott le, hogy erkölcsileg ő maga se legyen támadható.

Itt a példa „köztársasági” elnök úr!

Pipas 2012.01.15. 00:00:13

@Schmitt Pál indián neve, Idegen Toll! Talá Ló!: Már megint az ápolónők számítógépét piszkálod? Nem szégyenled magad? Menj vissza a körterembe és feküdj le aludni, késő van már! :)))

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:00:27

@StormChild:
Miután gyakorlatilag a Jobbik szóról-szóra ugyanazokat a kocsmai függetlenségi szájkaratét nyomja, mint amit Orbántól hallottunk másfél évig, miután a Jobbik és Csurka Orbán Moslékalkotmányáért, Orbán Mosléktörvényeiért tüntet ezek után szerintem totálisan felesleges a Jobbikot önálló pártnak tekinteni.
A Jobbik egyesült a Fidesszel, helyesebben a Jobbik maga alá gyűrte a Fideszt és rájuk kényszerítette a programját. Sőt, Vona Gábor a mai nap folyamán megfenyegette a kormány ellen tüntető magyarokat.
Minek nevezzük ezek után a Jobbikot?
A Fidesz SAjanak? A Fidesz Munkásőrségének?

Kóczián elvtárs szerint ez a demokrácia.

Mondjuk ezt Orbán már többször is eljátszotta, először 2000ben szervezte Fideszen kívűlre a nem szalonképes balhékat, igaz, ekkoriban még MIÉPnek hívták a szövetségesét,Orbán akkor ugyanúgy elszigetelődött, évekig nem álltak vele szóba a civilizált világban.
Aztán jött a Jobbik,amelyet anno 2002ben az édes gyermekének nevezett és amelynek vezetőjével együtt alapított Polgári kört és együtt vitték ki utcára a csürhét.

Erich von Däniken 2012.01.15. 00:02:07

Ez nagyon zavaros eszmefuttatás lett. Ha nem tudnám, ki írta, azt mondanám, hogy egy lelkes és grafomán gimnazista összeollózta négy cikk tartalmát, de azt is kétszer.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:05:45

@Erich von Däniken:

Szerintem egy részét Gyurcsány blogjából csórta Kóczián :O)))
Ő áll ki mostanában tök lelkesen Orbánért :O)))

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 00:18:36

azt tudomasul kell venni, hogy olyan mint szakertoi kormany nincs, misztikum, most eppen a balosok kapaszkodnak bele, Bajnai ugye.. 94-ben is ez volt a duma... akkor mondjuk el is ment mert az Antal kormany az hulyek gyulekezete volt

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:22:46

@hagyma:

"A szakértõi kormány a megoldás
Az októberi választás felfogható népszavazásként is, amikor az emberek megvonhatják a bizalmukat a kormánytól. Orbán Viktor szerint az MSZP-nek mindenképpen menesztenie kell Gyurcsány Ferencet, hangzott el a pártelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Budapest, 2006. szeptember 20.

Szakértõi kormány kell
Budapest, 2006. szeptember 19. "

2001-2006.orbanviktor.hu/start.php?menu=7&ev=2006&ho=9&aktmenu=2&printing=1

halvor 2012.01.15. 00:25:10

Valóban antidemokratikus lehet a szakértői kormány olyan értelemben, hogy a politikai döntéshozónak kinevezett emberek nem mozdulnak ki az irodájukból és a döntéseiket, valamilyen absztrakt gondolatok szerint hozzák meg, nem figyelembe véve a különböző érdekeket (Matolcsy-Orbán makro politikája?). Azonban olyan eset is elképzelhető, amikor mégiscsak az. Mikor is?
Ami egy rendkívül hasonló dolog a szakértőkhöz pl. ha a közösségi döntések feletti kontroll egy nagyon szűk érdekcsoport kezében van, ezért a döntéseket szintén nem kell a demokratikus versenyben elérhető előnyök szerint értékelni. Sajnos a magyar politika többnyire így működik.
“De a demokrácia az a világ, amelyben ezen érdekek, értékek szabad és nyilvános összeütközését, egymással való harcát intézményesítik, s minden résztvevő számára lehetőséget teremtenek a maga értékei, elképzelése, érdekei érvényesítésére.” Tehát ez nincs. Pl. ha már közösségi döntések, akkor vannak olyan nagyobb létszámú csoportok, amelyek nem képesek megszervezni a saját érdekeik érvényesítését. Ha már van piaci kudarc, akkor ezt nevezhetnénk politikai kudarcnak. Ezeknek a képviseletét egy demokratikus társadalomban jellemzően vagy kiszervezik egy erős független (tehát nem demokratikus) intézménynek, vagy megfelelő ellensúlyokat teremtenek (ami sokszor pont nem kisebbség érdekeit védené, hanem a többségét a részérdekek uralmával szemben) vagy olyan innovatív a politikai rendszer, hogy a pártok a társadalom nagyobb részeinek a beintegrálására mégiscsak törekszenek. Ma Magyarországon nincsenek független intézmények, talán a jegybank (ami elvileg a jövő generáció érdekeit képviseli az infláció alacsonyan tartásával), nincsenek ellensúlyok (ami a kisebbség és többség érdekeit egyaránt védi, pl. a jobb minőségű törvények kikényszerítésével) és a politikai rendszerben emelték a belépési korlátokat és nem alakították át a pártfinanszírozást, ami továbbra is arra ösztönöz, hogy a pártok az oligarchikus nagyfinanszírozóktól szerezzék be a jövedelmeket (erős részérdekek).
Szerintem ma a szavazók többségének az érdeke nem jelenik meg a politikai döntéshozatalban (kizárólag a marketing és néhány elképesztően voluntarista elosztási kérdés esetében) és nem azért mert a szavazók nem akarják és nem csinálják, hanem azért mert nem engedik nekik és Esztergom ennek mindössze egy nagyon szélsőséges példája. Ilyenkor egy demokratikus országban szerintem teljesen természetes módon jelenik meg olyan igény, ami valami mást akar, legyen az antiestablishment, szakértő vagy a jóisten. Ha esetleg ez egy olyan társadalmi hangulattá fokozódik, hogy egy normal választásokon ténylegesen nyer valami szakértőnek nevezett kormány, ahol eseteg tényleg szakértők ülnek, akkor egy ilyen szakértői kormányt nem demokratikusnak nevezni nem demokratikus.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:31:45

@hagyma:

Amúgy elviekben minden kormánynak szakértőinek kellene, hogy legyen. Szakemberekre támaszkodva kellene meghozni politikai döntéseket.
Csak ha olyanok a szakértők, mint Veresjani vagy Kuszaszemű Jobbkéz és a kormány feje idióta, akkor bizony megesik, hogy a szakértői kormány viszi csődbe az országot.

No de ezt demokratikusnak, a kereteket demokráciának nevezni?

Ugyan mitől volna az?

decens 2012.01.15. 00:35:27

Hej de tecccik nekem, ahogy itt a sok cuclib hiába fröcsögi a nyálát a kormány ellen!
Lehet fröcsögni! Aztán majd 2014-ben meg lehet elmenni szavaszni.....
Nekem is nehéz volt kivárni 2010-et!

Pipas 2012.01.15. 00:37:41

@decens: Dehát ők demokraták, nekik nem kell várni! :)))

decens 2012.01.15. 00:42:02

Hej de tecccik nekem, ahogy itt a sok cuclibsi hiába fröcsögi a nyálát a kormány ellen!
Lehet majd legközelebb 2014-ben szavazni!
Nekem is nehéz volt kivárni 2010-et.......

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:43:13

@decens:

És most ki a kormány, ki a kormányfő?
Martonyi vagy Fellegi?

Ez a kettő haknizza körbe a világot, velük állnak szóba külföldön.
Kettőjük közül az egyik ráadásul tárca nélküli viccminiszter.

Ja, és ki a kormánypárt?
A Jobbik?!

decens 2012.01.15. 00:45:40

@Putyilov gyári melós: Hülye kérdésre hülye válasz: ÉN.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:47:36

@Putyilov gyári melós:
Ja és hogy még viccesebb legyen a helyzet, Martonyi a nyugati sajtóban lehülyézi Matolcsyt, helyesbíti, kijavítja, ellent mond Orbánnak és hibákat ró fel a parlamentnek.

Melyik kormány külügyminisztere Martonyi?

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:50:10

@decens:
Üdvözlöm Miniszterelnök úr!

Van valami ötlete államcsőd és polgárháború ellen?

Esetleg nem tudna valami szakértői melót, de csak ha dollárban fizet és gyorsan?! :O)))

szita szita péntek 2012.01.15. 00:51:03

Nézzük más szempontból a jelent! A Fidesz gazdaságpolitikája megbukott. Örömmel sorjáznám a dehonesztáló jelzőket, de ettől most eltekintek. Maradjunk annyiban, hogy megbukott...

Milyen lehetséges kimenetek lehetnek?

1 A Fidesz kitart ekkor vagy
- a : Csődbe megy az ország
- b: Technikailag nem megy csődbe az ország, de attól még nagyon rossz lesz nekünk.
- c: Valami csoda folytán elkezd működni a "nagy terv" (Igazából ezt csak a teljesség igénye íratta le velem, ennek szerintem nincs esélye.)

Feltételezve, hogy a vagy b verzió áll a Fidesz örökre kiírja magát a pártok sorából. Akár így szívunk, akár úgy ezek többé nem szereznek 5%-ot.

2. A Fidesz enged. Ezt több féle képen teheti:
- a: Kitart a hatalom mellett és teszi amit az IMF/EU mond. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban még juthat némi konc a holdudvarnak, de mint párt elveszíti az "arcát". A gyökeres fordulat sok szavazó elvesztését fogja jelenteni.
- b: A parlament feloszlatja magát és új választásokat írnak ki. Ebben a helyzetben a Fidesz jelenlegi szavazóinak nagy része is elfordulna a párttól, hosszú távon sok szavazatot veszítenének. Nagyon sokat.
- c: Előadják a "nagy tragédiát" a nemzetet sanyargató karvalytőkéről, majd az ellenzékkel egyetértésben (csak, hogy lássuk keresik ők a konszenzust a nemzethalál küszöbén) belemennek egy szakértői kormány felállításába. Ekkor ugyan veszítenek szavazatot, de az "arcukat" nem, hisz az elvakultabb hívek tovább hihetnek abban, hogy az általuk megvalósítani kívánt program helyes volt, csak hát megint elnyomták a magyart... Áthárítják a "csomag" felelősségét. Ezzel a megoldással a Fidesz továbbra is párt maradhat.

Bár egyetértek a szerzővel abban, hogy a szakértői kormány nem egy demokratikus szerkezet, de most őszintén: Nem logikus lenne ezt az utóbbit választaniuk?

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 00:53:46

@Putyilov gyári melós: hat ezt mondo
ez szlogen, nem tobb
minden kormany a sajat szakertoit hivja
arrol kulon lehetne beszelgetni, hogy mekkora a mozgaster szakertoi szinten

masoknak meg az altalad szakeroknek gondolt tunnek total hulyenek
ez van
tehat visszatertunk a politikara
ha akarom vemhes ha akarom nem vemhes

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:57:10

@decens:
Ja, éshogy ne legyen nyugodt az álmod:O)))

Nem kormányra szavaztál idesapa, hanem parlamenti képviselőkre és listákra :O)))

No meg elviekben pártprogramra, oszt pl. a Fidesz választási programja jó egy éve ki van törölve a párt honlapjáról :O)))

program2010.fidesz.hu/
Hiba: A keresett oldal nem található!

Kérem ellenőrizze a beírt URL -t: www.fidesz.hu/letoltes.php?letoltesid=8739
Vissza a kezdőoldalra

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 00:59:31

@hagyma:
A Bajnai kormányt ugyanúgy a parlament választotta meg, mint ahogy a Gyurcsány vagy az Orbán kormányt.

"tehat visszatertunk a politikara
ha akarom vemhes ha akarom nem vemhes"

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2012.01.15. 01:11:13

Kedves Péter! Ez pont így van! Kiváló észrevételek.

miro1 2012.01.15. 01:14:22

Bajnai az USA helytartója lenne...

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 01:15:02

@Putyilov gyári melós:

Ha valakinek nem volna egyértelmű, akkor leírom MAGYARUL!
A Fidesz képviselőinek KELL eltakarítaniuk Orbán Viktort és nekik KELL felállítaniuk egy szakértői kormányt.

Persze csak akkor, ha nem akarnak államcsődöt és nem akarnak polgárháborút.

Orbán Viktort nem a nép választotta meg miniszterelnöknek, sőt, még csak nem is indult egyéniben, hanem csak országos listán.
TEHÁT SEMMILYEN KÖZVETLEN FELHATALMAZÁSA SINCS A NÉPTŐL!
Egy önállóan mandátumot nyert parlamenti képviselő legitimebb mint Orbán Viktor.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 01:18:37

@miro1:
Akkor tessék megválasztani Vonát vagy valamelyik hozzá hasonlóan orosz zsoldban álló idiótát.

Mondjuk szerintem Vona össze is fosná magát nagy nyílvánosság előtt, ha felelősséget kellene vállalnia, nemcsak kocsmai szinvonalon hőzöngenie és csápoltatni a csürhét :O)))

decens 2012.01.15. 01:20:32

@Putyilov gyári melós:
"Egy önállóan mandátumot nyert parlamenti képviselő legitimebb mint Orbán Viktor. "

Szanyi Tibort miniszterelnöknek!

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 01:24:15

@decens:

A parlamenti többség dönti el.
50% + 1 szavazat kell.

De szerintem Szanyi elvtársnak is csorogna a bokáján a melegfos a beiktatásakor :O)))

alien 2012.01.15. 01:35:59

mert most olyan jó nem?

BejgliFolt 2012.01.15. 01:46:34

na, bloggazda már megint motivált

szakértői kormány lényege, hogy kevesebb demagógia és játszma, több szakmai érv és döntés

amiért elvileg a fidesz a szavazatokat kapta - mert hogy erre az ámokfutásra senkitől semmilyen felhatalmazást nem kapott, az fix

2012.01.15. 01:48:02

@szita szita péntek:" Bár egyetértek a szerzővel abban, hogy a szakértői kormány nem egy demokratikus szerkezet, de most őszintén: Nem logikus lenne ezt az utóbbit választaniuk? "

Tetszett, amit írtál, de ezt gondold át mégegyszer!

A kormányt nem választjuk. Tehát semmi köze a demokráciához a szakértő jelzőnek.

A szerző alapvetően fordítva ül a lovon: a két dolog nem zárja ki egymást, és egymásnak nem ellentétei.
Lehet szakértői kormány egy demokratikus választás eredményeként is.
Azt hiszem, keveri a bábkormány fogalmával.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 01:53:36

@BejgliFolt:

Elviekben a Fidesz képviselői a szavazatokat a párt és a képviselő pogramjára kapták, nem az ámokfutásra és az államcsődre, a párt programját viszont lassan egy éve kitörölték:

program2010.fidesz.hu/
Hiba: A keresett oldal nem található!

Kérem ellenőrizze a beírt URL -t: www.fidesz.hu/letoltes.php?letoltesid=8739
Vissza a kezdőoldalra

BejgliFolt 2012.01.15. 01:58:31

@Putyilov gyári melós:

volt valami programszerűség, de a szavazók többsége csalódottsága miatt és a fidesz szakmaiságába vetett hitt miatt tette le a voksát mellettük

cserébe kaptak mégtöbb csalódottságot és ámokfutóversenyt

Beren 2012.01.15. 02:06:49

Szerintem leírtad az ideális megoldást:

40 mérnök és közgazdász, társadalomtudós, stb. Mindegyik pozíciónál meghatározni azt a szintet végzettségben, tapasztalatban amit hozni kell, és sorsolni választás helyett. A döntések előkészítését szakmai intézetek végezhetnék, mint ahogy valaki írta egy belga példában. Nem lenne demokrácia, de működne.

Ha felülök egy repülőre nem akarok beleszólni a pilóta dolgába, csak annyit akarok tudni, hogy biztosították, hogy ért ahhoz ami a feladata. Semmi pártok, pártérdekek, meg mutyik és lövészárkok.
Tudom, szentségtörő voltam.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 02:13:28

@BejgliFolt:

A képviseleti demokráciának vannak formai előírásai.
Pl.egy ilyen előírás a párt és a képviselő programja.

A nép azért szavaz rá, mert szép, csilivili programot hirdet és elhiteti velünk, hogy ezt meg is valósítja.
Szóbeli, sőt pártprogram esetében írásbeli szerződést kötsz vele, te adod a felhatalmazást a voksoddal, ő meg ha megnyerte elkezd melózni, hogy teljesítse az ígéretét.

Épp úgy, mint Mari néni a piacon, az én almámat vegyétek, mert ez szép fényes, édes. De ugyanígy működik, amikor szakit hívsz magadhoz és megbízod házépítéssel.
Bár,mondjuk ha ilyen szar és tehetségtelen mesterek lennének az országban,mint amilyen fostelep szélhámos képviselőink vannak, akkor már rég összedőlt volna minden :O)))

Szerintem elviekben egy parlamenti képviselőt nyugodtan lehetne perelni a PTK előírásai alapján, ha nem teljesítette azt, amit ígért.
Egyértelműen szerződésszegést követett el ebben az esetben.
Ha egy mester szarul dolgozik, akkor annak is leperelheted a gatyáját, akár még évekkel később is, ha pl.összedől az általa épített ház.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 02:21:57

@Putyilov gyári melós:

Úgyhogy az amit nálunk demokráciának hazudnak, hogy a képviselő azt tesz a mandátummal a megválasztása után, amit akar és kuss a népnek, AZ TULAJDONKÉPPEN A LEGVADABB DIKTATÚRA.
Igaz, korlátozott időre, 4 évre.

rozsomák 2012.01.15. 02:51:00

Küczián tényleg kétszer írta le, amit akart, de tegyük fel, hogy véletlenül..

Amit Kóczián mondani akar, annak egy része igaz...

1. Hogy ugyanis a politika az eleve az erőforrásokért folyó harc terepe..emiatt..:
2. A politika legtisztább kifejeződése mindig is a költségvetési törvény !! (És annak részletei, az adótörvények..)
Az összes többi törvény - én csak zászlólengetési törvénynek nevezem ezeket - teljesen mellékes.. mert alá van rendelve a költségvetési törvénynek, amiben benne van, hogy mennyi zsozsót adok erre meg arra...
Mert a lényeg, hogy kitől mennyit vonok el és azt kinek adom oda..

3. És ez a szakértői kormány alatt is így lesz. Ők is pénzt vonnak el valahonnan és pénzt adnak valahova.. És ez már politika.... mert ebből áll a politika.. ld. 1. pont.

Viszont amiben Kócziánnak nincs igaza... a hozzáértés és a demokrácia nem üti egymást..

Csak ugye van ez a terep, a politika... ahol a hozzá nem értők választják ki a hozzá nem értőket..
És ezen a terepen a populisták aratnak..
(Ne menjünk bele abba, hogy ki kezdte el ezt és mennyi a felelőssége..)

Nem baj, megérdemeltük..

De egyébként ezért kéne valami kontroll erre a politikai csapatra... valami független... mondjuk ügyészség, bíróság, rendőrség, nyomozási szerv stb, ami nem ezektől a populista csalóktól függ..

Na ez lett szétverve...
De nem véletlenül..

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 04:08:00

@Putyilov gyári melós: nem ha akkor uj valasztasokat irnakki sosem nyert volna
ezt mindenki tudja
a gyurcsanyi kormany nevezte ki a parlamenti tobbsegevel

nektek komolyan nem gaz, hogy Baroso, meg a vilangabn akarja megmondani milyen torvenyeket hozhatnak azok, akiket megvalasztottak
mert ha nem, kovessetek, amit mas orszagok elvarnak toletek
nem tudtam, hogy EU=gyarmat

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 04:13:32

kivancsi lennek ha a mi szenatusunknak vagy a kongresszusnak beszolna valaki kivulrol
muhhahaha:)

is 2012.01.15. 04:37:29

Szerintem iszonyatos aránytévesztés és ködszurkálás az egész poszt. A szakértői kormány kifejezés nem azt jelenti, hogy szakért hozzá, hanem azt, hogy döntéseit nem a politikusok alapelve, vagyis az újraválaszthatóság alapján hozza. És csak azért kapja a "szakértői" jelzőt, mert a gyakorlat számtalanszor bebizonyította, hogy az újraválaszthatóság, meg a logikus, szakmai alapokon nyugvó döntéshozatal az ég és föld. Tehát Varga Mihály is jól teszi, ha annak tudatában vállalna "szakértői" kormányzást, hogy onnantól nincs esélye újraválasztásra. És Bajnai is így választhatná, ha megválasztanák, aminek egyébként jelenleg nem sok realitása van.

ebben az értelemben a "szakértői" kormány fogalma ortogonális a demokráciáéra, és az egész poszt logikája a nagy semmire épül.

@hagyma: és vajon Kentucky csak a szövetségi alkotmányon belül hozhat törvényeket, vagy Kentucky kongresszusa olyan törvényt hoz, amilyet akar, akár a rabszolgaságot is bevezetheti? na, hát ha az EU-ban vagy, akkor ott meg az EU szövetségi törvényein kell belül maradnod. ugye, ha hülyeségeket beszélsz, magad is csak röhögni tudsz rajta? gyarmat, muhahaha...

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 04:49:56

@is: hat csak gondolj bele egyszer
magyarorszga egy piac lett a nyugatnak
nagy piac
mit gondolszz miert akartak felvenni?
hehe
olcso munkaero nagy piac
nem kentuckyban elek, de pl a rabszolgasagot nem tudna visszahozni, mert allami torveny, de pl a halalbuntetest igen es szabadon rendelkezhet a helyi adokrol
az EU-ban a tagallamok jogai koszonoviszonybasn sincsenek egymassal
itt igen
mert ez egyesult allamok
az EU egyelore egy probakozas, ahol a nemetek a franciak es az angolok diktalnak
ha nem tunt volna fel eddig
nem veletlen anemetek harcolnak legjobban a fennmaradasaert.ok feccoltek bele a legtobbet pl NDK stb
angolok meghagytak a fontjukat ok mar inkabb szarnak bele
az EU-nak nincs kozos valutaja, nincs szovetsegi torvenye, ajanlasai vannak, nincs elnoke
elvetelt vallakozas
10 ev mulva halott az egesz

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 04:55:11

a gyarmat kicsit tulzas, de nem all messze a valosagtol
mondhatnank modern kori gyarmat
kinek a tul;ajdonaban van a magyar cegek tobbsege?
igen nyugateuropaik kezeben, es magyarokat dolgoztatnak szarert hugyert
pedig a kozert maradhatott volna kozert
muhhahaha

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 04:59:09

de ha tudsz sorolni magyar cukraszdakat ahol osztrakok dolgoznak meghajtom a fejem

röhögő 2012.01.15. 05:27:36

@hagyma: Gondolom te tudsz amerikai wécéket amiket magyarok pucolnak. :-))

röhögő 2012.01.15. 05:33:33

@hagyma: Jól van! nyald csak a szaros amerikai és mexikói seggeket! elmentél a faszba, az USA-ba. Dolgoztál illegálisan, aztán szereztél amerikai feleséget, most van zöld kártyád. Tudjuk! Felejtsél el minket és ne ugass a dolgainkba! Tudjuk neked az USA a Kánaán, annál nincs jobb. Mi itt maradunk. Speciel nekem olyan szakmám van - IBM mainframe programozó - amivel bármikor találnék állást ott, mégsem érdekel, mert a Szózat nekem még mond valamit. Te menj a kurva anyádba és éltesd Amerikát valamelyik jenki blogon, mi leszarjuk.

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 05:36:47

@röhögő: minden benne van amit magyaroszagrol tudni kell:)

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 05:38:03

minden benne van amit magyarorszagrol tudni
kell:)

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 05:40:40

duplan
de egyszer csak kihal az aki igy gondolkodik
gratulaloka szakmadhoz
mindenkinek jobb lett volna ha komuvesnek tanulsz
vagy acsnak
mert azok epitkeznek, az ilyen mainframek csak pofaznak

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 05:42:27

@röhögő: osztrakot is
nade magyart amit nemetek!!!???
na ha az bekozvetkezik, akkortol nem lesztek gyarmat

röhögő 2012.01.15. 05:49:21

@hagyma: Gondolom nem tudod mi a mainframe. :-)) Kis wécépucoló! Kussoljál már a kurva anyádba és csókolgasd a zöldkártyádat, meg a dagadt jenki feleséged!

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:14:07

@röhögő: en nem tudom miert gondolod, hogy a 73 eves anyukam kurva?
ugy csaladi kovetkeztetes, vagy mi is?
tenyleg nem tudom
tenyleg gratulalok a mainframedhez
sok boldogsagot
/ a felesegemet szivesen csokolgatom, nem tunik dagadtnak, de izles kerdese, neked javaslom a gyurcsanyit, hagyomikit, alfoldirobit, meg alekoszt/

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:17:37

kozben megkerdeztem a felesegemet
60 kilo
hat fogyhatna az teny
a patriots agyonverte a broncost kozben, aminek orulok
egyeb?

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:20:06

jae s nem csak zold kartyam van, amerikai vagyok
na zudidsd ram meg az almaboros lehelleted

DFK 2012.01.15. 06:34:03

Pedig KP-nek igaza van. A szakértői kormány lényege, hogy a létrejötte nem választásokon alapul. Így nem is felelős a nép felé. Csupán megbízóinak felel: IMF, EU.

heppy64 2012.01.15. 06:59:20

Fárasztó, átlátszó hamis érvelések halmaza.
Egyszerűbben, hülyeség. Elejétől a végéig, így vitára sem érdemes.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2012.01.15. 07:33:55

elvittem a porszivot egy unortodox haztartasigep szerelohoz. megjavitotta, es vissza adta azzal hogy sajnos nem sziv, de rakott ra egy szep nagymagyarorszag matricat, es ha bekapcsolom, akkor elenekli a szekelyhimnuszt, es elmond harom miatyankot...

mar banom, hogy nem egy szakertohoz fordultam.

nu pagagyí 2012.01.15. 07:37:51

Hogy szakértői kormány vagy politikai lesz-e, az a helyzet függvénye. A kettő nem állítandó szembe. Egy szakértői kormány sem politika-mentes. Arra való, hogy addig amíg kikristályosodik a többség új politikai felállása, vigye az ország ügyeit a többség akaratából. A helyzet most nagyon hasonlít a Kádár-rendszer végóráihoz. A nagy monolit párt szétesett, a rendszert ellenzők jelentős többségbe kerültek. Bár, a Fidesz egyelőre nem esett szét, összetartja a szabadrablás élménye, az azért elmondható, hogy elvesztette már a többség támogatását. Nincs meg az a háttere, egy külső protektor, ami hatalmát a többséggel szemben fenntarthatóvá tenné. Bár szorgosan keresgél a világ despotái között, azok manapság szériában fuccsolnak be. A Fideszre sem vár más sors.

magyar ember teli szájjal 2012.01.15. 07:43:56

Magyarországon egész biztos demokráciaellenes, hisz mi debilek vagyunk, és annak a kormányban is tükröződnie kell.

magyar ember teli szájjal 2012.01.15. 07:47:37

Jobban elolvastam, és szerintem tévedsz. "A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra." Ez nem igaz. Csak a magyar demokráciába nincsen. Máshol nem cserélik le még a takarítónőket is haverra, csak minálunk.

röhögő 2012.01.15. 08:45:12

@hagyma: Na! Amerikai vagy! Örülj neki és hagyjál minket lógva köcsög! Nyald a jenkik seggét!

danesdzsu2 2012.01.15. 08:45:28

Én azt szeretném, hogy a döntéshozó ne kizárólag a következő két szempont alapján mérlegeljen:
a) melyiken több a közvetlen személyes haszna
b) melyik hozhat neki több szavazatot a következő választáson

alte trottel 2012.01.15. 09:06:08

Péterünk nagyon hajt az Ánuszrózsával Ékesített Barnanyelv Érdeméremre.

Csak még azt felejtetted el ideírni, hogy "A szakértelem ócska bolsevik trükk".

2012.01.15. 09:08:38

Nincs azzal semmi baj, hogy a csöpögő takonnyal óbégató liberókomcsik kormányváltást szeretnének. Majd szépen elballagnak és szavaznak 2014-ben.
Ja és tudomásul veszik a többség döntését, vagy elmennek innen, ahogy a böszme javasolta.

vezér01 2012.01.15. 09:12:32

Mi a demokrácia? Az,hogy minden ember szava ugyanannyit ér a választásokon. Az analfabéta szeszkazáné is annyit,mint mondjuk az enyém.Csakhogy amíg belőlem csak egy van, analfabéta szeszkazánnal meg Dunát lehetne rekeszteni.Így aztán az a párt kap kétharmadot,amelyik az analfabétákat megfogja.
Hol az MSZP-SZDSZ koalíció,hol a FIDESZ.

gmower (törölt) 2012.01.15. 09:18:24

Mi itt Magyarországon viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, nem olyan rég volt "szakértői" kormányunk. Ha megvizsgáljuk létrejöttének körülményeit, mint például hogy az akkor két pártból álló kormány képtelen volt megegyezni bármiféle irányról, de választást sem akartak, mert azon egyértelműen nagyon leszerepeltek volna, így inkább megtartották a rendszerváltozás utáni korszak legszánalmasabb eseményét: a miniszterelnökkijelölő dzsemborit. Végül azt az egyetlen embert, aki szeretett volna miniszterelnök lenni -miután már minden szóbajöhető egyéb arc mereven elzárkózott tőle - kinevezték szakértővé, kormányát szakértőivé. Ha valaki ebben a történetben bármi demokratikusat talál, annak gratulálok :)

A szakértői kormányok antidemokratikussága egyébként leginkább a görög és az olasz példákon látszik, ahol nem is országon belüli erők jelölték ki a kormányt: ez gyakorlatilag gyarmatosítás. Akik ezt nem látják, valószínűleg a ruszkiknak is elhitték, hogy felszabadítottak minket...

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.01.15. 09:19:31

Azon gondolkodám, hogy Varga Mihály minek a szakértője lehetne vajh? Legfeljebb a Hülye Járások Minisztériuában tudnám elképzelni. Ott is csak mint takinéni.

Ilyen az, amikor egy pártnak nincsenek neves szakértői. Vagy csak fallosz irigységből nem engedik a tűzhöz őket?

Times New Roman 2012.01.15. 09:27:07

@StormChild: neked komoly szövegértési problémáid vannak. Ő nem azt mondja, hogy a szakértői kormány rosszabb, mint a mostani. Ő azt mondja, hogy azok akik most a demokráciát féltik, és közben szakértői kormányra várnak, totál elvtelenek. Nem lehet mindkettőt. Vagy demokrata vagy, de akkor vedd komoly a demokratikus elvet. Vagy nem vagy demokrata, és ebben az esetben akarhatsz szakértői kormányt, de akkor vállald fel, hogy pont telibeszarod a demokrácia elvét. Nem olyan bonyolult ez, talán egy fejlettebb kisiskolás is megérti. Én tuti nem vagyok demokrata, de a szakértői kormány híve sem, viszont a te szavazati jogodat tuti elvenném - ha rajtam állna!

Times New Roman 2012.01.15. 09:30:36

@harmincas: hehe, lassan mindenki rájön, hogy a demokrácia egy nagy szar, csak még nem meritek nevén nevezni a dolgot, hanem valamiféle alternatív demokráciáról hordtok össze hetet havat. A szakértői kormány valóban nem demokratikus intézmény, fogd már fel a kis agyaddal! Ideje lenne nevén nevezni a dolgot (ti. azt, hogy a demokrácia egy ócsak intézmény, kivitelezhetetlen, egy utópia, gyermeteg lelkek idiotizmusának bizonyítéka), és nem összehordani itt hetet-havat...

Times New Roman 2012.01.15. 09:34:57

ezeket a hülye kommenteket olvasva döbben rá az ember, hogy a sok suttyó mennyire nem érti a demokrácia fogalmát (közben meg állandóan azt féltik:)))), így azt sem amiről Kóczián mesél. És bazd meg képesek kikérni maguknak... holott K. nem is arról beszél, hogy a szakértői kormány rossz, hanem arról, hogy nem fér bele a demokratikus elvekbe. Annyi eszetek van, mint egy kacsacsőrű emlősnek. Ha már ennyire hülyék vagytok, legalább olvasnátok valami politikaelméleti kézikönyvet, de neeem, fossátok a szót feleslegesen...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.01.15. 09:51:39

Amit leírsz az filozófiai szempontból teljesen oké, de gyakorlatiból mégsem egészen.
Amikor szakértő kormányról beszél valaki, akkor nem úgy érti, hogy érzelemmentes algoritmusok fognak kormányozni, hanem hogy egy sokkal inkább technokrata irányt fognak követni. Azaz elsősorban nem a választói preferenciákat követi, hanem a gazdasági célszerűséget.
Az is természetes, hogy ez főleg az értelmiség egy része és az üzleti szféra szereti. A magyar választók preferenciája ugyanis makrogazdasági szinten szuicid.

Times New Roman 2012.01.15. 09:53:16

@nu pagagyí: na te is egy nagy hülye vagy, aki még az alapfelvetést sem érti...:( Ezzel nem cáfoltad meg a tényt, hogy a szakrétői kormány antidemokratikus.
Az a baj veletek, hogy azt hiszitek, hogy az "antidemokratikus" szó rosszat jelent, a "demokratikus" meg jót, tehát az egyszerű kis agyatokban a szakértői kormánynak demokratikusnak kell lennie, hisz az egy jó dolog, ha a hasznát nézzük:))))))) És sajnos az ilyen hülyéknek mint ti szavazati jogotok van - de ez is csak egy olyan szar politikai rendszerben történhet meg, mint a demokrácia....
Ennyi erővel azt is elmagyarázhatnátok, hogy amikor anyátok kisiskolás korotokban a nevelés és a megfelelő szocializáció jegyében a megfelelő bölcs-szakértői következetességel mindig sarokba állított, amikor pofátlanok voltatok, akkor tulajdonképpen demokratikusan járt el, hiszen a végeredmény (megtanultátok a szabályokat) jó:))))))) Hát kurvára nem volt demokratikus tett, de ez nem azt jelenti, hogy rossz/haszontalan volt az eljárás! Az a baj veletek, túl buták és gyávák vagytok ahhoz, hogy kimondjátok, hogy sokszor NEM a demokrácia a járható út, és hogy igen, az antidemokratikusan felállított szakértői kormány néha jobb, mint a demokratikusan megválasztott. Ehelyett okoskodtok itt arról, hogy hogyan "demokratikus" a szakértői kormány, beszarás....:)))

madmanic78 2012.01.15. 09:53:58

ennyire ostoba, demagóg írást rég olvastam..

"Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok."

Nem barátom. A szakértők ott ülnek a parlamentben, ( példa: Varga Mihály ) csak ha nem úgy szavaznak ahogy a főnök mondja, akkor megbüntetik "frakciófegyelem megsértése" ( by Áder J. ) miatt.. Rémlik?

EZ a demokrácia megcsúfolása.

"Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását."

PONTOSAN! Minden területet irányítson HOZZÁÉRTŐ ember. Példa Gráf József.

"A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere."

Ilyet leírni.. Istenem.. Szerintem meg máskor ne igyál gyógyszerekre..

"Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe."

lásd mint feljebb..

Nem tudom sajnos eldönteni, hogy ez egy ironikus poszt volt-e, vagy "elemzés", mert ha az utóbbi akkor komolyan aggódom...

Jannni 2012.01.15. 09:54:30

Én nem foglalkoztam a nyakatekert filozófiával mély és még mélyebb elméleti szinten, de nálunk az a legnagyobb gond, hogy politikusaink sem jó helyen, jó irányban.
Az én olvasatomban a mi politikusaink az istent szeretik játszani és megmondani a tutit, meg hogy minden úgy legyen, ahogy ők maguk személyesen szeretnék.
Az én meglátásom szerint a politikusoknak célokat kellene kitűzni és meghatározni, a szakembereknek meg a módját és elérhetőségének útját kitalálni, azt végrehajtani.
Nálunk a politikusok nem csak célt tűznek ki, a szakembereket nem vezetik, hanem a legapróbb részletekig akarnak mindent meghatározni. Mert azt hiszik, hogy mindenhatóak és mindent tudnak.
Ezért megy nálunk minden olyan faramuci módon, mert a politikus nem a dolgát végzi, hanem kontár módon avatkozik a szakember dolgába.

röhögő 2012.01.15. 09:56:39

@Born to be wild: Figyu faszfej! Ha az MDF megnyeri 2010-ben a választást és Bokros a minellnök, akkor nincs szakértői kormányunk? A választás a parlamenti mandátumokat ossza el, nem minelnököt választ.
Tehát ha a fidesz holnap leváltja a zsebnapóleont és Bajnait választja meg, akkor az demokratikus és szakértői is egyben.

Times New Roman 2012.01.15. 09:57:23

@madmanic78: na te is olyan hülye vagy mint a tök:)))

madmanic78 2012.01.15. 09:59:51

@Born to be wild: meghajlok megdönthetetlen észérveid mérhetetlen súlya alatt -.-

Times New Roman 2012.01.15. 10:06:17

@röhögő: Ha a fidesz holnap odateszi a "szakértőt" (aki biztos nem a Bajnai:) akkor lesz szakértői kormány, de csak azért teheti oda, mert a demokratikus elven nyugvó törvények ezt megengedik.
A vita arról szól, te butus, hogy amennyiben a Fidesz nem teszi oda a "szakértőt" (és ugye erre van esély:))) akkor hogy lehet a szakértői kormányt pozícióba hozni, és biztos nem demokratikus eszközökkel! Mivel az emberek nem fognak nagy tömegekben egy szakértői irányvonalra szavazni (hisz az nem osztogat, hanem rövdtávon "fosztogat") csakis antidemokratikus módszerekkel lehet megoldani, faszfej:)

anti_troll (törölt) · http://senkinemmondja.blog.hu 2012.01.15. 10:13:06

Az újságírók között is sok töketlen barom van, ugyan úgy ahogy a politikusok között is.

Ez az írás ennek szép példája.

röhögő 2012.01.15. 10:13:53

@Born to be wild: Te baromarc! Ez egy direkt szembe állítása a kettőnek. Az emberek kezdik felismerni hogy muszáj lesz érdemben összehúzni a nadrágszíjat. Ha Fidesz megbukik simán megválasztanak egy normális, szakértői csapatot. De a fidesz képviselőkről is elképzelem hogy a saját jól felfogott érdekükben eltakarítják Viktort.
Már ha Vargát odateszik, már az is szakértői kormány lesz. A miniszterelnököt a legitim parlament választja, te nagyon hülye és az demokratikus.

madmanic78 2012.01.15. 10:16:51

@Bockó: Tényleg.. Az a medve sajt.. Mindig keverem..

Times New Roman 2012.01.15. 10:25:36

@röhögő: én mindenesetre élvezem, hogy a demokrácia nagy védelmezői hogyan fújtatnak, kínlódnak, hogy az antidemokratikus vagy az alattomos, féldemokratikus, kiskapukat kihasználó lépésekről bebizonyítsák, hogy megfelelnek a demokrácia elveinek:))) méééég, hadd röhögjek még egy kicsit:))))

öregbuksi 2012.01.15. 10:28:17

@gmower: Örülök annak amit írt! Másfelől, attól kétségbe vagyok esve, hogy senki nem reflektál az olasz és görög események említésére. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy azt a viagrapusztitó Berlusconit külső nyomásra talonba teszik, senki nem féltette a demokráciát, itt hazánkban. Az elvégzendő feladatot az EU diktálta és szabta meg. Nem beszélnek az adminisztrációs idő hosszáról, nem említik a jövőbeni választások lehetséges időpontját. Külső hatalom diktátuma szerint müködik a szakértelem. Mert féltik a pénzüket, ami természetes.

Sét 2012.01.15. 10:29:18

Ez az írás egy vicc.
Szánlak balgaságodért.

Megfigyelo 2012.01.15. 10:31:59

Most azért merült fel a szakértői kormány ötlete, mert a jelenlegi egymással párhuzamosan felszámolja a demokráciát és államcsődbe viszi az országot. És ha így folytatja, még eléri azt is, hogy kigolyóznak minket az Európai Únióból, és akkor majd kuncsoronghatunk schengeni vízumért, ha át akarunk menni Kassára vagy Bécsbe.

röhögő 2012.01.15. 10:35:01

@Born to be wild: Én meg rajtad röhögök hogy be akarod bizonyítani hogy csak a hülye kormányzás lehet demokratikus. :-))

röhögő 2012.01.15. 10:37:34

@öregbuksi: Figyú! Ezt a bankok meg a tőke a hibás dumát már a komcsik lejáratták, ráadásul úgy hogy ők nem kuncsorogtak lovéért, mert többet költöttek mint amennyit termeltek.

Times New Roman 2012.01.15. 10:39:52

Én a felvilágodás alakjával, Diderot-val búcsúznék --- az idézetben lévő zárójelek saját betoldásaim, amivel aktualizálom a szöveget:

"...a nép, aki azt érzi elnyomják, minden alkalmat meg fog ragadni, hogy visszaszerezze jogait (2012). Minthogy azonban sem céljai, sem határozott tervei nincsenek, a szolgaságból egyik pillanatról a másikba anarchiába zuhan. Az általános zűrzavarban egyetlen kiáltás hallatszik majd: szabadságot! De miként tegyenek szert erre a drága kincsre? Senki sem tudja, És a nép máris a legkülönfélébb pártokra szakad, egymásnak feszülő érdekektől felkorbácsoltan. Némi idő után végül két csoportból fognak állni, bárkiket is rejtsenek az elnevezések, s ez a két név csakis a royalisták (orbán és elitje) és az antiroyalisták (orbán ellenzékének elitje) lehetnek. Ez lesz a nagy megrázkódtatás pillanata. A nagy szövetkezések és összeütközések pillanata. A royalizmus puszta ürügy, akárcsak az antiroyalizmus. Mindkettő a becsvágy és a kapzsiság álarca. A nemzet immár nem több, mint maroknyi bűnőzőtől és megvásárolt alaktól függő tömeg. Ebben a pillanatban egyvalakire és a megfelelő pillanatra lesz szükség ahhoz, hogy egészen váratlan következmények lépjenek fel. S mihelyt eljön a pillanat, a nagy ember (IMF és képviselői) színre lép. Így szól az emberekhez, akik az imént még mindennek hitték magukat és szabadásgot akartak: Semmik vagytok. Mire ők: Semmik vagyunk. Erre ő így beszél hozzjuk: Én vagyok az úr. Mire ők egy torokból kiálták: Te vagy az úr. Erre ő így beszél hozzájuk: Íme a feltételek, amelyek mellett hajlandó vagyok leigázni benneteket. Mire ők: Elfogadjuk."
(1774)
:))))
Vagyis jócskán a forradalom előtt megjósolta a forradalmat, annak álságos voltát, és végül Napóleont.

Na szevasztok pupákok, le vagytok mind szarva:))

Agyalap 2012.01.15. 10:40:46

@röhögő: Javaslom, hogy változtass nevet röhögő helyett fröcsögőre. Alpári stílusod mellett a következők miatt látszol ostobának:

Mainframe programozóként keresel annyit, hogy az adószabály-változások 30-50ezer forinttal többet hozzanak neked havonta. Ez nem rossz, a baj csak az, hogy ezért laszarod a többi szabály változtatását.

Valszeg te is elvesztetted a manyup-ot, de nem csak te, hanem fiad/lányod is, de ezt sem vetted észre...

Nem is tudod mennyi adót fizetsz havonta, (persze ugye az egykulcsos miatt jól jársz) de abból nem jut sem a gyerekeid oktatására, sem az egészségügyre. Jut viszont a focira.

Folytathatnám napestig, de téged nem tudnálak meggyőzni úgysem. Elég idős vagyok ahhoz, hogy szánalommal tekintsek bejegyzéseidre, és azt mondjam, a történelem ismétli önmagát, és így Orbán hatalma sem lesz hosszúéletű. Csúnya bukás lesz a vége, de sajnos a mostani seggnyalói simán túl fogják élni bukását...

szita szita péntek 2012.01.15. 10:42:05

@Könnyen elkaptuk, uram!: "A kormányt nem választjuk. Tehát semmi köze a demokráciához a szakértő jelzőnek." - Majdnem. :) Szigorú technikai szemlélettel természetesen igazad van, de a "politizálás" egyben egy érzelmi-indulati vonallal is bír.

Azt mondod, hogy a kormányt nem mi választjuk, pedig de. Közvetett demokrácia. A mindenkori köztársasági elnök felelőssége, hogy kormányalakításra felkérje a választáson győztes győztes párt/koalíció vezetőjét. Pontosabban azt a pártot, amelyik reális eséllyel bír a kormány működtetésére. (Ez elviekben akár egy kisebb párt is lehet.) A kormányfő aztán kiválogatja a minisztereit és tadám: kész a kormány.

Ez a kormány akár lehet szakértő is - már amennyiben a terület vezetésére alkalmas emberek kerülnek a megfelelő székekbe.

Ugyanakkor a politikai diskurzus eltorzította már a "szakértő kormány" jelentését. A jelentése szerintem kb. az, hogy: Valamely kényszerhelyzet által életrehívott, az előző kormánytól eltérő irányvonalat képviselő szükség kormány. Társul hozzá mg a társadalmi (politikai?) konszenzus és a hozzáértés ígérete - amellyel párhuzamosan az elődre a dilettantizmus bélyege sül.

A jelenlegi kormány annyiban demokratikus, hogy a választásokon győztes párt akaratát érvényesíti. Egy kikényszerített gyökeres fordulat után mit nem mondjak érvényét veszti (az egyébként is fals) érv, az "erre kaptunk felhatalmazást".

Annyiban egyetértek a szerzővel, hogy a politika fölött álló szakértelem egy mítosz, amibe a politikától megcsömörlött választó szívesen kapaszkodna, ám gyakorlatilag nem jelent mást, mint hogy más preferencia szerint megy a forráselosztás.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2012.01.15. 10:44:21

Bajnai és Varga mellett én egyre gyakrabban hallom Pokorni nevét is, mint aki elfogadható lenne az ellenzék liberális részének is.

Egyébként a szakértői kormánynak ugyanakkora a legitimációja, mint bármelyik miniszternek, hiszen a minisztereket se választotta senki a kormányfőn kívül. Hasonlóan "óriási" a legitimációja azoknak a listás jelölteknek, akik csak azért jutottak be, mert az előttük álló visszalépett és/vagy egyéniben mandátumot szerzett.

draft22 2012.01.15. 10:45:57

A posztoló nem tudja, mit jelent a "szakértői kormány". Az érveket amely szerint az nem demokratikus ebből a nem tudásból vezeti le. A szakértő kormány ugyanúgy politikus, mint bármelyik másik, ez így van Olaszországban, Görögországban stb.
Akkor meg mitől szakértői? Egyszerű a létrejövésének okától, vagyis attól, hogy olyan helyzet alakul ki amikor az előző kormány iránti bizalom megrendül (magában a parlamenti többségben, a az országon kivül és belül), ugyanakkor a képviseleti demokrácia szabályai szerint miniszterelnököt (kormányt) a szabad mandátummal felhatalmnazott képviselők választanak és létrejön egy kompromisszum, amely nem arról szól, hogy az új kormány nem politizál("politikus", hanem arról, hogy a többség nem kötelező, hanem lehetséges jogánál fogva erősebb kontrolt gyakorol felette. Konkrétan: pl. a Monti kormány nem fog abortuszról dönteni, azért mert a többség nem szeretné, ha ezzel a témával foglalkozna. A szakértői kormány politikája az őt megválasztó többség politikája adott helyzetre vonatkozó politikája, ha egy országban az abortusz kérdés miatt alakul ki egy új többség (vagy a régi nem ért egyet a választottjával emiatt), akkor ezt is hívhatjuk szakértői kormánynak. Egyébként szakértői kormány volt lényegében John Major első kormánya. A szakértői kormány elnevezés csalóka és ezért nem szeretem, mert még egy olyan gyakorlott és tájékozott embert is összezavar, mint a blog szerzője.

Megfigyelo 2012.01.15. 10:47:07

Azért azt se felejtsük el, hogy a görög és olasz szakértői kormányok *megkapták* a demokratikus parlamenti felhatalmazást.

öregbuksi 2012.01.15. 10:48:15

@röhögő: Köszönöm a válaszát, bár nem tudok mit kezdeni vele, mert én nem hibáztattam senkit a felvetésemben.Alighanem másnak akart uraságod válaszolni. További szép napot!

Megfigyelo 2012.01.15. 10:54:23

@szita szita péntek: A szakértői kormány fogalmába implicite bele szokták érteni azt is, hogy főként nem hivatásos politikusokból áll, hanem olyan olyanokból, akik az adott feladat megoldása után nem indulnak a választásokon, hanem visszatérnek előző tisztviselői, bankvezetői, tudományos stb. foglalkozásukhoz.

Megfigyelo 2012.01.15. 11:00:13

@Born to be wild: Azért a Nagy Francia Forradalom mégis az emberiség történetének egy nagy fordulópontja volt, és a szellemet -- szerencsére -- azóta sem sikerült visszadugaszolni a palackba...

karit 2012.01.15. 11:08:11

A demokrácia egy illuzórikus bullshit, egy négyéves ciklusban előjövő "havibaj". Arról szól, hogy hazudnak neked, hogy őket válaszd, majd a pofádba röhögnek, hogy danke, akkor most szopjál négy évig. Pedig éppen ebben a köztes időszakban kellene működnie!

Vajon az oltás elől menekülő, síró kisgyereknek van igaza?

Egyetlen feltétele volna a valódi demokráciának:
ha a választási ígéretek számon kérhetőek lennének egy politikától (anyagilag is) független SZAKÉRTŐI hivatal felől, amit nálunk pl. az MTA választ keresztciklusonként - mert a nép nem tudja, mi a valóban jó neki, pláne hosszú távon. Persze, ha minden választópolgár ledoktorál közgázból és még 23 szakterületből, akkor ez a hivatal nem kell. És be kell vezetni itt is a pontrendszert: 16 hibapont után a kormány megy a sóbányába - de szó szerint. Meggondolnák...

Egyszer - csupán négy évre - ki kellene próbálni az őszinteségen alapuló demokráciát is.

Roy 2012.01.15. 11:10:22

Milyen demokráciát rombolna már le a szakértői kormány? Az már a Fidesz lerombolta, szétverte.

karit 2012.01.15. 11:11:37

folyt.:
Mert a demokrácia számomra azt jelentené, hogy eldönthesse a nép, hogyan szeretne ÉLNI, nem pedig álmodni.

biobender 2012.01.15. 11:16:44

Ez valojaban nagyon egyszeru. Nem szakertoi kormany kell nekunk hanem egy hiteles kormany. Amelyiknek belfoldon elhiszik, hogy nem lopja el a bankbeteteket, es kulfoldon elhiszik, hogy nem vagdalkozik es lop osszevisza. Egy kormany, amelyik tiszteletben tartja az Alkotmanyt es visszaallitja a fekek es ellensulyok demokratikus rendszeret.

Ezt ma a fityesz nem tudja szallitani, mondhat martonyi vagy barki amit akar, soha nem fognak nekik hinni sem belfoldon sem kulfoldon amig orbannak egy cseppnyi hatalma van. Szoval akkor ezt igy hogy?

Erre lehet valasz egy un. szakertoi kormany.

biobender 2012.01.15. 11:18:30

@karit: Hogy a csocselk megint szetverje a televizio szekhazat? Lattuk mi jar az oszintesegert.

nu pagagyí 2012.01.15. 11:19:06

@Born to be wild: Ott tévedsz barátom, hogy most nincs demokrácia, ezért ezt a kormányt nem lehet demokratikusan leváltani, amelynek eredménye politikai kormányzást jelenthetne. A kialakított választási rendszer nem teszi lehetővé az ország túlnyomó többségét kitevő, a Fidesszel nem szimpatizáló választók pártjainak valós erőfelmérését. És ha nem érvényesülhet a választói akarat, akkor legkésőbb közvetlenül a választások után a népharag fogja elsöpörni ezt az antidemokratikus hatalmat. Hacsak gazdaságpolitikai inkompetenciája előbb nem dönti romba.

Szakértői kormányra addig lesz szükség, amíg kialakítják azokat a feltételeket, hogy újra demokratikus választást lehessen tartani. A Fidesszel, jelenlegi vezérelvű formájában már nem kell foglalkozni, gyakorlatilag megbukott. Ettől persze még veszélyes, nemcsak a polgárokra, de az egész országra nézve. Legjobban akkor járnánk, ha a Fideszen belül is felismernék, hogy a követett út nem vezet sehová és levonnák a konzekvenciát, Orbán eltávolításával még megakadályozhatják a legrosszabb verzió bekövetkezését.

nu pagagyí 2012.01.15. 11:26:05

@karit: Most a Te általad leírt rendszert valósítják meg. Mindenkit ellenőriznek és mindent szankcionálnak ami nem tetszik az ellenőröknek. És, hogy a szakmai hitelesség is meglegyen, minden hatóság és intézmény élére párttagkönyvvel rendelkező, megbízható kádereket ültetnek. Biztosan ilyen demokráciára gondoltál? A demokrácia azt jelenti, hogy nem kell félni attól, hogy esetleg hibázik az ember, mert legfeljebb nem választják újra, de legalább megpróbálhatja, hogy működnek-e az elgondolásai.

karit 2012.01.15. 11:26:56

@biobender: előtte kell őszintének lenni, nem utána.

Szívesen élnél olyan családban, ahol a családfő állandóan hazudik? Ha viszont végig őszinte volt velem, akkor a megszorítást is elfogadom tőle, mert tudom, hogy szükséges, és az én érdekemben teszi. És nem megyek gyújtogatni. Talán még meg is kérdezem, miben segíthetek, hogy jobb legyen?

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:29:58

@hagyma:

Ez hazugság, arról van szó, hogy nem adnak feltételek nélkül pénzt egy saját népét túszul ejtő terroristának.

Ráadásul az EU Orbán Moslékalkotmánya szerint beleszólhat a magyar törvényekbe:
"Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)

ALAPVETÉS
E) cikk
(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közremûködik
az európai egység megteremtésében.
(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító
szerzõdésekbõl fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl
eredõ egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelezõ magatartási szabályt.
(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges."
www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:34:51

@hagyma:
"pedig a kozert maradhatott volna kozert"

Eridj el egy "ösmagyar" multinacionális CBAba, szarabbul fizeti az alkalmazottait, mint a Tesco és Európa szemétdombjáról való az árúja, igaz nemzeti színekbe csomagolva.

öregbuksi 2012.01.15. 11:35:24

@Megfigyelo: Az olasz példánál maradva, Monti kijelentette, hogy tárgyalt a pártok vezetőivel és "*megkapták* a demokratikus parlamenti felhatalmazást". Majd a sajtónak kijelenti, hogy most már könnyű lesz, mert nem kell a politikusokkal bajlódni. És ismételten, nem beszélnek a megbízott, szakértelmi kormányzás hosszáról és az esetleges kiírandó választásokról. Nem ördögtől való a szakértői, a nem politikusok, kormányzása , de annak szigorú feltételek (megszabott feladatok) között kell működni.

karit 2012.01.15. 11:40:19

@nu pagagyí: "Biztosan ilyen demokráciára gondoltál?"

Nem, ahogy írtam, "politikától (anyagilag is) független SZAKÉRTŐI hivatal" által _közben is_ védett demokráciára gondoltam.

Őszinteség, igazság csak egyféle lehet: akkor nincs árokásás, nem osztja meg a népet. Mert a mai politika (is) ezt teszi: megoszt és uralkodik. Ugyanúgy elnyom, mint a középkorban, csak most demokráciának hazudják.

Roy 2012.01.15. 11:40:41

@nu pagagyí: Ki lenne Orbán helyett? Kósa, Szíjártó, Matolcsi? Egyformán hülye mind a gazdasághoz. Akkor meg kit képzeltél el a Fideszen belül kormányfőnek?
Abban meg végképpen nem reménykedhetünk, hogy Orbánt a Fideszen belül bárki is leváltaná.
A Fidesz meg nem bukik, és soha nem fog megbukni. Már bebetonozták magukat.
Ez az ellenzék meg soha nem tudja leváltani a mostani kormányt, Semmi összefogási szándék nincs bennük, és akkor a Jobbikról nem is beszélek. Most a megmozdulásukkal bebizonyította, hogy merre mennének.

Hunor Levente 2012.01.15. 11:41:49

Nagy szerencse, hogy ami most van, az a demokrácia csimborasszója.

is 2012.01.15. 11:42:36

@imperial: "Ja és tudomásul veszik a többség döntését, ..."

hahaha. 2002: újraszámolás, a haza nem lehet ellenzékben; 2008-as hülyenépszavazás.

mókás egy legény vagy te, hogy ezek után még van képed ilyen beszólásokkal próbálkozni. te egy gerinctelen alak vagy, ha még ilyen témában kinyitod a szádat.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:43:29

@hagyma:

Értelek már öreg, te itt és magyar portálokon kompenzálod az USAban elszenvedett megaláztatásokat, a kisebbrendűségi érzéseidet és az identitászavarodat, és még azt is írod,hogy nem magyar vagy, hanem amerikai :O)))

Látod ugyanilyen katyvasz az Orbán szekta, már ők se magyarok, hanem Orbán magyarságból kiszakított politikai törzse. Az operettszíntű díszmagyarkodásuk csak ennek az elfedésére szolgál. Orbánnak csak az magyar, aki a korlátlan híve.

Lasombra 2012.01.15. 11:43:44

@hagyma: "nektek komolyan nem gaz, hogy Baroso, meg a vilangabn akarja megmondani milyen torvenyeket hozhatnak azok, akiket megvalasztottak"

lehet, hogy én értem félre, de lényegében te most Amerikából térítesz, hogy mekkora gáz, ha külföldről beleugatnak Mo. dolgaiba?
well done.

abba már bele sem megyek, hogy nem azt akarják megmondani, hogy milyen törvényeket hozzunk, hanem hogy milyeneket NE. (amik ugyebár ütik a közösségi játékszabályokat.)
mivel ezt úgysem fogják érteni a zászlóégetők, mondok egy párhuzamot: a rendőrség nem mondja meg, hogy hova parkolj az autóddal, de ha az Erzsébet híd közepén teszed le keresztben, akkor szól, hogy oda ne, ott nem oké.
see?

bebe tv 2012.01.15. 11:44:25

@SPU: Orbán még megpróbál adni a látszatra, hogy ő még EU elkötelezett. Valójában azonban nem, és épp ezért a jobbikot használja fel azokra a dolgokra amit a szíve szerint leginkább ő tenne meg.
Arra gyáva, hogy kategorikusan kijelentse az ország-mármint ő- nem kíván tovább az EU tagja lenni. Marad hát a második megoldás és a jobbik végzi el helyette. Ha már kellőképp felhergelte a lakósságot a jobbik az EU ellen, kiírnak ez ügyben egy népszavazást . Az általuk elvárt eredmény után pedig demonstrálni tudják majd, hogy lám az ország lakói nem kérnek az EU-ból. Sunyi egy játék, de Orbán csak így tudja személyes hatalmát Kim Ir Szen módra bebetonozni.Ha ez ne adj isten mégsem jönne be neki, az első útja ismét Graz lesz.

dr kíváncsivagyok 2012.01.15. 11:45:35

A szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Ez így ahogy van....hülyeség ! Hogy lenne demokrácia ellenes egy olyan ELKÉPZELÉS , amit a regnáló kormány rossz politikája KÉNYSZERÍTETT ki ?!
Inkább csőd ??? Inkább a vég ?? Inkább a szélsőjobb ??

vajdasagi 2012.01.15. 11:46:27

@Kara kán: "Ha akkora vagyonom lenne, mint neki, én lennék a Nyugalom Istene." - mármint a Bajnairól mondja Ön ezt.

Nos: talán jó is lenne, ha olyanokat engednénk a vezetői székbe, akik már előzőleg meggazdagodtak - így talán kevesebbet lopnának az éppen regnáló politikusaink.

Más megvilágításban, de ugyanez: talán a vagyonos vezetők képesek lennének a háttérben rabló oligarchákat visszaszorítani valamelyest. Pl. nekem a Bajnai-Oszkó páros pont azért volt elfogadható, mert mintha kevesebb lett volna a rablás a háttérben, mint előttük, meg utanuk. Persze nem gondolom, hogy akkor nullára csökkent a rablás - távolról sem. De jól látható volt egy igyekezet a visszaszorítására. Sem előtte, sem utána ilyesmit nem láttunk.

dr kíváncsivagyok 2012.01.15. 11:47:19

@bebe tv: Az általuk elvárt eredmény után pedig demonstrálni tudják majd, hogy lám az ország lakói nem kérnek az EU-ból. Sunyi egy játék,

Nincs kétségem , hogy óriási többsége lenne az EU - ban maradásra szavazóknak !

is 2012.01.15. 11:47:38

@hagyma: "az EU-ban a tagallamok jogai koszonoviszonyban sincsenek egymassal"

látod, látod. elárulom, hogy az EU csatlakozási tárgyalások azért tartnak évekig, mert 30 nagy fejezetben jogszabályok ezreit(!) kell áttekinteni, hogy EU-konformak legyenek. mint akkor a hozzászólásodból látszik, hogy fingod nincs az EU jogrendszeréről, hadd világosítsalak fel, hogy bőven tart ott az EU, ahol az USA. és évente több tucat újabb egységes jogszabályt hoznak, amit mindenkinek be kell építenie a saját jogrendjábe, tehát egyformának kel lennie.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:50:25

@Roy:

A kényszer nagy úr!
Gondolod, hogy Kósa, Rogán, Lázár, a politikai-gazdasági elit hajlandó elbukni az összelopott vagyonkáját, a vaskos bankszámlát Orbán kedvéért egy államcsődben, káoszban, polgárháborúban?

Megoldják ezt a Fijjugok, ha nem, akkor nekik is végük, oszt agyonveri őket az asszony :O))))

is 2012.01.15. 11:55:20

@hagyma: 1. meg kell nézni a Fornettit. 2. majd ha montanai milliárdosok fogják érdemben tulajdonolni a kaliforniai cégeket, és a new yorki jogi irodákat, akkor akár be is próbálkozhatsz ilyen demagógiákkal.

Mindfield 2012.01.15. 12:02:03

Hmmm....Ezennel megállapítom, hogy a Fidesznek nem erőssége a helyesírás.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 12:04:46

@bebe tv:

Ez így van, Orbán ki akarja vinni az országot az EUból és Putyin Eurázsiai Uniójához akar csatlakozni.
Tudja, hogy Putyin szabad kezet ad neki az itteni királysághoz, csak a piacunk kell és akülpolitikai elkötlezettségünk.

De még ehhez is gyáva, ezért használja eszköznek a Jobbikos csürhét.

Államcsődöt, polgárháborút akar, káoszt és belerángatni egész Közép Európát.

Ezért nem tárgyalnak vele, zsaroló terroristákkal sehol nem tárgyalnak,legfeljebb a túszok kimentéséig úgy csinálnak, Orbán túszai pedig mi vagyunk,a magyar nép.

karit 2012.01.15. 12:20:46

@Putyilov gyári melós: én hagynám magam kimenteni... :/

Ahhoz a putyini fordulathoz pedig a NATO-nak szerintem lenne egy-két szava.

panelburzsuj 2012.01.15. 12:27:19

@poisonborz:

"Vállalhatatlan mélységbe süllyedt a hibák száma."

Lehet, hogy mások már szóltak.

Azért mégis megjegyzem:

Vállalhatatlan magasságba emelkedett a hibák száma.

Hm? :)

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 12:43:45

@karit:
Ha kitör az irániakkal és a muzulmánokkal egy korlátozott világháború, nálunk pedig polgárháború, akkor a Nato nem nagyon fog itt semmit sem csinálni. Ugyanúgy nem, mint 56ban, amikor is Egyiptom fontosabb volt a geopolitikai helyzete miatt.

100-200 ezer halott után majd bevonulnak a seggünkben levő oroszok "békefenntartani".

Ajánlom ezt olvasásra:
"Magyarország Putyin uniójához csatlakozik?"
www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/magyarorszag_putyin_uniojahoz_csatlakozik.502445.html

És ezt is, mert ez az orosz terjeszkedéshez szükséges katonai-pénzügyi háttér biztosításáról szól:
"Fordulat az orosz költségvetési politikában
2012. január 7. | 08:55 "
www.portfolio.hu/gazdasag/fordulat_az_orosz_koltsegvetesi_politikaban.160735.html

decens 2012.01.15. 12:53:35

@Putyilov gyári melós: Pedig én a biatorbágyi CBA-ban veszem a legfinomabb felvágottat, zsemlét, kenyeret, a legolcsóbban a tartós tejet. A Tescoban csak a tömegárút érdemes vásárolni .... Nem is beszélve a tisztaságról, -érdi tecsóban egerek- meg a személyzet udvariassága közti különbségről a CBA javára!

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 13:10:34

@decens:
Ugyanazt a felvágottat veszed, mint a Tescoban.
Egy helyről szerzik be a húsárút.
A pár éve elhíresült M.E.G.A. Trade húsbotrányban a CBA volt a második legnagyobb romlott kaja forgalmazó.
index.hu/gazdasag/magyar/nelist061208/

decens 2012.01.15. 13:34:32

@Putyilov gyári melós:
Tévedsz, olyan felvágottat nem is látok a tecsóban amilyet a CBA-ban vásárolok. Pl sonka.... A frissességről már nem is beszélve!
Egyébként ebben a blogban nekem sosem lehet igazam, mert pl te is itt éled az életed éjjel nappal....
Ennél jobb ne is történjen veled sose!

2012.01.15. 13:52:14

@szita szita péntek: Igazad van.
Majdnem:
ki kéri fel a pártokat kormányalakításra?
Az államfő. Ki választja az államfőt?
Kit nevez ki az államfő? Akit jónak lát. Tehát, noch da zu, megtehette volna például Sólyom, hogy egy jobboldali koalíciót kérjen fel a Maszop- szadesz helyett, ha lett volna olyan.

Demokratikus választás????

Ki választotta a mostani álamfőt? A magyar nyelv fő védelmezőjét, a tárogató művészt?

Sólyom hogyan lett leváltva?
Mitől demokratikus a pénzügyminiszter választása?

A pártok választási kampányában nem kell, hogy feltétlenül résztvegyen a későbbi gazdasági miniszter.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:34:16

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A miniszterelnöknek se kell egyetlen párt tagjának se lenni.
50% +1 szavazattal akár egy pártokról nem is tudó valódi szamarat is megválaszthat a parlament miniszterelnöknek, ugyanúgy ahogy Antalltól kezdve Gyurcsányon át Orbánig megválasztottak.

Az amit Orbán csinál, az a demokrácia megcsúfolása, a mandátum a képviselőké.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:35:37

@decens:
Fingod nincs a kereskedelmi láncok működéséről.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:39:02

@Putyilov gyári melós:
Sőt, az élelmiszeriparról, gyártásról, termeltetésről, nagykerről,, elosztóláncokról sincs semmi fogalmad :O))))

decens 2012.01.15. 14:40:33

@Putyilov gyári melós:
De téged legalább erről is jól kioktattak a putyilovgyárban....

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 15:12:41

@decens:
Elég sok mindent kell az embernek ismernie egy fegyvergyárban, különben felrobban, ha hülyéül kezd el esztergányolni egy nehéztüzérségi lőszert :O)))

szita szita péntek 2012.01.15. 15:16:22

@Könnyen elkaptuk, uram!: Értelmes ember vagy, nem érzem azt, hogy magyaráznom kellene a véleményem. No persze elpolemizálgathatnánk rajta sör mellett a lugasban, miközben nagyon okosnak éreznénk magunkat, de meguntam a billentyű verést. A vita önmagáért jó így nem olyan szórakoztató.

Roy 2012.01.15. 15:54:49

@Putyilov gyári melós: Az összelopott vagyon, gondolod még itt van az országban? Na ennyire ők se hülyék. Már régen titkos svájci bankszámlákon van.

2012.01.15. 16:44:37

@Putyilov gyári melós: "Az amit Orbán csinál, az a demokrácia megcsúfolása"

Igen. Bár ahogy visszaemlékszem, mindig nagy tudója volt a kiskapuk megtalálásának, a cinizmusnak, mások kihasználásának. A KDNP nem az első párt, aminek kiszívja a velejét, majd elhajítja.

2012.01.15. 16:45:52

@szita szita péntek:
Én a blog alaptézisét érzem hibásnak: demokrácia ellentétes a szakértői kormánnyal. Szerintem a bábkormányról beszél.-

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 18:07:18

@Roy:
Államcsőd, polgárháború esetén az ilyesmit előszeretettel zárolják a külföldi bankok és ekkor akár hosszú évekre is elérhetetlenné válnak.
Egy polgárháborús felfordulásban pedig a magyarországi ingatlanjaik, vagyontárgyaik válhatnak nagyon könnyen semmivé. A cifrapalota, menő kocsi, különféle ingó értékek, vagyontárgyak, stb potenciális célpontjai szoktak lenni a fosztogatóknak

Nem hinném, hogy csábító perspektíva lenne ez a 20 éve még szakadt gatyából kilógó seggel rohangászó Fideszes nómenklatúrának, hogy újra szakadtak lesznek.

A Fideszes nómenklatúra most 40-50 éves, elég szép nagy vagyon kell ám ahhoz, hogy külföldön életük végéig ellegyenek belőle. Ne feled, hogy gyakorlatilag semmihez se értenek, csak a politikai xarkavaráshoz.
Nem nagyon fognak megélhetést, egzisztenciát találni külföldön., olyat biztos nem,mint amekkora luxushoz hozzászoktak az elmúlt 2 évtizedben. Ráadásul azok után, hogy mindenki xar-mocsokként emlegeti őket nem sok esélyük van a külföldi érvényesüléshez, legalábbis nyugaton nem.

Aztán ott vannak a feleségek, gyerekek, akik megtépnék őket,ha esetleg minden semmivé válna :O)))
Biztos vagyok benne,hogy félreállítják Orbánt, ha a jövőjük a tét, fenik ott már javában a Brutusok a késeket!

fikanick 2012.01.15. 21:56:32

Igaza lenne a szerzonek, ha a szakmaisag meg letezne a kormany korul, de gazdasagi teren mar kb fel eve egyaltalan semmi ilyesmi nem lelheto fel. Magyarul a kiindulo alapfeltevese hibas.

biobender 2012.01.15. 23:50:15

@karit: Ez gyonyoru, de az lesz belole, hogy ha egyszer belemasztal egy hazugsagba akkor soha nem johetsz ki belole mert akkor torni zuzni fog a csocselek (ja, a nemzet, bocs). Ezzel orokre bebetonozod a hazugsagokat -biztos, hogy ez a jo ut?

decens 2012.01.16. 11:34:19

@biobender:
"akkor torni zuzni fog a csocselek (ja, a nemzet, bocs)."
Akinek ilyen véleménye van a saját nemzetéről (kérdés, hogy az-e, vagy egy szartúró kisantanti disznó) annak nincs helye ebben a Hazában!

röhögő 2012.01.17. 10:48:46

@Agyalap: Figyu faszfej! Én sosem léptem be a manyupba. A szakértői kormány és a demokrácia viszonyáról megy a vita, te hülyegyerek! Ja és ha többet olvasnál engem, akkor bazdmeg tudnád hogy én utálom Orbánt. Látom csak a mainframet jegyezted meg.

2012.01.18. 09:31:45

Szerintem, meg igenis létezik olyan ,hogy szakértöi kormány és ez egyáltalán nem ellentétes a demokrácia elveivel. Szerintem ami ellentétes a demokrácia elveivel az elsősorban a pártlistás bejutás! Ez hol demokratikus? Nem szavazott rájuk senki és mégis parlamenti képviselők lettek! Ez lenne a demokrácia?! Ezeknek van a legnagyobb szája, ezek jutnak előre, mert ugymond megkerülve a szavazási procedurát a kiskapun slisszolnak be a parlamentbe! Szóval szerintem ne csépeljük el a szakértői jelzőt. Aki tesz a közösségért, azt a közösség méltányolni fogja és kiemeli maga közül, vezetöjének tekinti, szavaz rá. Ez a demokrácia! Aki csak pofázik, nem tesz semmit, az szektát épít maga köré, egyeduralmat akar.
Az alkalmas a hatalomra aki nem akar hatalmat, és az igazán jó vezetők sosem akartak azok lenni. Aki vezetö akar lenni az uralkodni akar. Ez pedig már nem demokrácia.

Agyalap 2012.01.24. 22:11:08

@röhögő: Látod öcsi, erről beszéltem. Fogalmad sincs mit írtam, de kedvesen reagálsz.
Engem nem érdekel utálod-e Orbánt, de látom, hogy mindenki utálhatsz...
Dobálózz csak a mainframe-mel, mondjuk az sem érdekel. Szánalmas.

Symphony Sid 2012.06.29. 19:03:03

@vágtázó halottkém:
Ha Magyarországon lenne független köztisztviselői kar, mint pl. Nagy-Britanniában, akkor az szolgálhatna szakértői tanácsokkal a kormány politikai elképzeléseinek kivitelezhetőségét, gyakorlati következményeit és költségeit illetően. Hogyan választhatna a különböző szakterületeken járatlan polgár jó szakértőket? Ez nonszensz. Sajnos azonban a magyar kormányok, pártállástól függetlenül, megtömik a köztisztviselői kart is a lakájaikkal. Így aztán a szakértelem semmilyen szinten sem érvényesül.
süti beállítások módosítása