Kóczián Péter

A politikáról és az életről szól

_

HTML doboz

Demokrácia ellenes a szakértői kormány elképzelése

2012.01.14. 16:03 Kóczián Péter

A szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Orbán Viktor meggyengülése miatt, s az életképes ellenzék hiányában az utóbbi hetekben felerősödött a szakértői kormány iránti vágy; tulajdonképpen mind a két oldalon. Bajnai Gordon az egyik oldalon, Varga Mihály a másikon. Napjainkban mindkét ember portréjában a szakértői vonás válik hangsúlyosabbá. A magyar kontextusban ennek mindig anti-politikai, azaz politika-ellenes éle van.

A szakértői kormány mindig értelmiségi, elit üzleti körökben fogalmazódik meg, s újra és újra megtalálja támogatóit a politikától megcsömörlött választók egy részében.

A csúcson létrejövő szakértői kormány egyben kifejezi azt az igényt is, hogy a hétköznapi életben jelenlevő hatalmi struktúrák is mentesüljenek a politikai szempontoktól.

A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra. A politika a közösségi döntéshozatal terepe, szegmense, ahol a választók mind politikai szereplők. Nem csak a voksukkal, hanem azzal a befolyásolási lehetőséggel, amellyel rendelkeznek. Csoportokba szerveződhetnek, követeléseket, igényeket fogalmazhatnak meg, a nyilvánosságot mozgósíthatják, szavazataikat intézkedések meghozatalához köthetik.

Többek között ez a demokrácia egyik sajátos mozzanata. Amikor az emberek szakértői testületek uralmát segítik elő, akkor valójában azt ismerik be, hogy a demokratikus politikához nincsen semmi kedvük. Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását.

Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe.

A szakmai ügyek azonban nem mások, mint egymással vetélkedő szakmai kérdések, amelyek szűkös erőforrások megszerzésére irányulnak. Egyaránt fontos a gyorsforgalmi utak építése és a kis települések iskoláinak, óvodáinak megőrzése. Egy ponton ugyanazért a pénzért küzdenek.. Mind logisztikai szakembereknek, mind a tanároknak igaza van, hogy nincs annál fontosabb, mint amit ők akarnak. De egyszerre mind a kettőre nincs pénz. Valakinek döntenie kell.

Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Jelzem, ha őket is szakértői alapon választanánk, akkor a legjobb szándéktól vezetett választók a parlamenten keresztül lényegében egy korporatív rendszert hoznának létre, 40 mérnök, 40 közgazdász (nehogy a két csoport közötti egyensúly megbomoljon), 2 klíma kutató, 8 fizikus és a többi csoportjai alapján alkotnák meg– ez pedig csak úgy lehetne, hogy a szabad választás elvét megsértik.

Visszatérve a politika szerepére. A szűkös erőforrások állandóan konfliktusban állóvá teszik a szakmai és társadalmi szempontokat, nem is beszélve a szimplán értékek kifejezésében egymással szemben álló embereket.  Mindig sérülnek a szakmai elképzelések és értékek. Ez nem a demokrácia sajátja, hanem minden közösségi döntéshozatal jellegzetessége. De a demokrácia az a világ, amelyben ezen érdekek, értékek szabad és nyilvános összeütközését, egymással való harcát intézményesítik, s minden résztvevő számára lehetőséget teremtenek a maga értékei, elképzelése, érdekei érvényesítésére.

A szakértői szerep épp ennek mond ellent. Hogyan hívjuk majd azokat az embereket, akik belátják, hogy a szakmai érdekeket is rangsorolni kell? Ha politikusoknak nevezzük őket, megsértődnek. Ők lesznek a szakértői tudás közötti döntések szakértői? A szakértő döntések mesterei? Ezzel az „egyszerű szakértőket” fokozzuk le, s ismét megteremtjük a szakértői, meg a „még szakértőibb” tudás közötti különbséget: a komolyabb szakértő attól az, hogy a különféle szakmai tudások aktuális alkalmazásának rangsorát helyesen tudja.

Egyáltalán, az egész szakértői kormányzásban egy gőgös, önhitt tudás-elképzelésre épül. Akik a szakértői kormányra szavaznak, azok elhiszik, hogy létezik „igazi” tudás, amely nem szennyezett a politikai vagy nem is tudom milyen szempontokkal. Léteznek a szakemberek, akik az igazi tudás birtokosai, amelyek a társadalom egészének érdekeit szolgálják – szemben a politikai szempontok által szolgált részérdekekkel, nem is beszélve a politikusok önérdekéről.  Az igazi tudás birtokosait egyrészt nem vezeti más, mint a legnagyobb szakértelem – másrészt e legnagyobb szakértelem a valóságra vonatkozó legpontosabb, leghasznosabb, leghatékonyabb elképzelés.

A szakértői kormány híveinek a fejében a társadalom egy egységet alkot, amely csak azért működik rossz hatékonysággal, mert a társadalom irányítói még nem találták meg ezen egység leghatékonyabb irányítási módját. A politikába pedig azért kellenek szakértők, mert ők az igaz tudás, a szakmai tudás megvalósításán dolgoznak. Ők a valódi tudást implementálják a társadalomra.

Szemben persze a politikusokkal, akik semmi mást nem csinálnak, mint hatalomvágyuktól vezettetve manipulálják, megtévesztik az embereket, s mágusként varázslatot bocsátanak ki, melynek hatására az emberek elvesztik a józan eszüket, az igaz tudás csírái helyett – mely vezetné a döntéseiket – mindenféle fals elképzeléseket követnek, amely elképzelések nem is léteznének bennük, ha a manipulátor politikusok azokkal nem szédítenék őket.

A demokrácia gondolatának van néhány alapvetése. A demokrácia, a nép uralma abból tud főzni, amivel rendelkezik. Ha az emberek ostoba elképzelései válnak meghatározóvá, akkor ostoba kormányzásra kerül sor.

A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere. Ezt lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de ahol ezt kiiktatjuk, az nem demokrácia.

Ráadásul a politika a vágyak és a szenvedélyek világa is. Nem csak a racionalitás hat ránk, hanem ezek a mozzanatok is. Ma már tudományos közhely, hogy a racionális intézmények és helyzetek döntéshozatalában is sokkal nagyobb szerepe van az ezekből táplálkozó „szubjektivitásnak”, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A szenvedélyek és vágyak pedig szemben állnak a szakértői tudással. Minden nap sorozatosan teszünk olyat is, amelyről tudjuk, hogy szakértői szemmel felesleges, nem vezet sehová. Parkolunk ott, ahol nem szabad, égetjük magunkat, bár hallottuk, hogyan kellene egészségesen élni, elköltjük a pénzt, bár tudjuk, hogy jobb lenne megtakarítani.

Ezt a fajta tapasztalatot -  amely ugyanolyan tudás, mint a szakértői-  ugyanúgy hasznosítani kellene a politikai döntésekben, mint az iskolázott tudásunkat. A politikai döntésekben is ugyanúgy szerepet játszanak, mint az élet kevésbé emelkedett szféráiban. Ja igen, azt is ki kellene mondani, hogy a politika nem az élet magasabb szférája. Hétköznapi, ahogyan mi magunk is hétköznapiak vagyunk. Bátorság, vakmerőség, okosság ugyanúgy szerepet játszik benne, ahogyan a mi életünkben is. Ahogy a tűzből vakmerően, egészségét kockáztatva az embert kimentő tűzoltót is képesek vagyunk elismerően bátornak, távolságtartóbban vakmerőnek tartani, úgy a politikai szereplők megítélése sem olyan bonyolult dolog.

De ahhoz, hogy hétköznapivá tegyük, gyakorolni kell a benne való részvételt. De nem csak a makro dolgokban, mint egy kormányellenes vagy kormánypárti tüntetésen. Politikai szereplőkké kellene válni, e cikk gondolatmenete szerint politikussá, s megtapasztalni azt, hogy a politikában egyes emberek és teljes a valójukban vesznek részt. Az érzelmeinkkel, a később hamisnak, helytelennek bizonyuló, félig kész elképzeléseinkkel, a szenvedélyeinkkel, a más emberekkel konfliktusban álló törekvéseinkkel, a rövidebb és hosszabb távú érdekeink konfliktusával.

A szakértői kormány és szakértői politizálás gondolata megakadályozza a demokrácia gyakorlását. Ezért szerintem demokráciában egyszerűen zsákutcaA szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Orbán Viktor meggyengülése miatt, s az életképes ellenzék hiányában az utóbbi hetekben felerősödött a szakértői kormány iránti vágy; tulajdonképpen mind a két oldalon. Bajnai Gordon az egyik oldalon, Varga Mihály a másikon. Napjainkban mindkét ember portréjában a szakértői vonás válik hangsúlyosabbá. A magyar kontextusban ennek mindig anti-politikai, azaz politika-ellenes éle van.

A szakértői kormány mindig értelmiségi, elit üzleti körökben fogalmazódik meg, s újra és újra megtalálja támogatóit a politikától megcsömörlött választók egy részében.

A csúcson létrejövő szakértői kormány egyben kifejezi azt az igényt is, hogy a hétköznapi életben jelenlevő hatalmi struktúrák is mentesüljenek a politikai szempontoktól.

A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra. A politika a közösségi döntéshozatal terepe, szegmense, ahol a választók mind politikai szereplők. Nem csak a voksukkal, hanem azzal a befolyásolási lehetőséggel, amellyel rendelkeznek. Csoportokba szerveződhetnek, követeléseket, igényeket fogalmazhatnak meg, a nyilvánosságot mozgósíthatják, szavazataikat intézkedések meghozatalához köthetik.

Többek között ez a demokrácia egyik sajátos mozzanata. Amikor az emberek szakértői testületek uralmát segítik elő, akkor valójában azt ismerik be, hogy a demokratikus politikához nincsen semmi kedvük. Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását.

Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe.

A szakmai ügyek azonban nem mások, mint egymással vetélkedő szakmai kérdések, amelyek szűkös erőforrások megszerzésére irányulnak. Egyaránt fontos a gyorsforgalmi utak építése és a kis települések iskoláinak, óvodáinak megőrzése. Egy ponton ugyanazért a pénzért küzdenek.. Mind logisztikai szakembereknek, mind a tanároknak igaza van, hogy nincs annál fontosabb, mint amit ők akarnak. De egyszerre mind a kettőre nincs pénz. Valakinek döntenie kell.

Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Jelzem, ha őket is szakértői alapon választanánk, akkor a legjobb szándéktól vezetett választók a parlamenten keresztül lényegében egy korporatív rendszert hoznának létre, 40 mérnök, 40 közgazdász (nehogy a két csoport közötti egyensúly megbomoljon), 2 klíma kutató, 8 fizikus és a többi csoportjai alapján alkotnák meg– ez pedig csak úgy lehetne, hogy a szabad választás elvét megsértik.

Visszatérve a politika szerepére. A szűkös erőforrások állandóan konfliktusban állóvá teszik a szakmai és társadalmi szempontokat, nem is beszélve a szimplán értékek kifejezésében egymással szemben álló embereket.  Mindig sérülnek a szakmai elképzelések és értékek. Ez nem a demokrácia sajátja, hanem minden közösségi döntéshozatal jellegzetessége. De a demokrácia az a világ, amelyben ezen érdekek, értékek szabad és nyilvános összeütközését, egymással való harcát intézményesítik, s minden résztvevő számára lehetőséget teremtenek a maga értékei, elképzelése, érdekei érvényesítésére.

A szakértői szerep épp ennek mond ellent. Hogyan hívjuk majd azokat az embereket, akik belátják, hogy a szakmai érdekeket is rangsorolni kell? Ha politikusoknak nevezzük őket, megsértődnek. Ők lesznek a szakértői tudás közötti döntések szakértői? A szakértő döntések mesterei? Ezzel az „egyszerű szakértőket” fokozzuk le, s ismét megteremtjük a szakértői, meg a „még szakértőibb” tudás közötti különbséget: a komolyabb szakértő attól az, hogy a különféle szakmai tudások aktuális alkalmazásának rangsorát helyesen tudja.

Egyáltalán, az egész szakértői kormányzásban egy gőgös, önhitt tudás-elképzelésre épül. Akik a szakértői kormányra szavaznak, azok elhiszik, hogy létezik „igazi” tudás, amely nem szennyezett a politikai vagy nem is tudom milyen szempontokkal. Léteznek a szakemberek, akik az igazi tudás birtokosai, amelyek a társadalom egészének érdekeit szolgálják – szemben a politikai szempontok által szolgált részérdekekkel, nem is beszélve a politikusok önérdekéről.  Az igazi tudás birtokosait egyrészt nem vezeti más, mint a legnagyobb szakértelem – másrészt e legnagyobb szakértelem a valóságra vonatkozó legpontosabb, leghasznosabb, leghatékonyabb elképzelés.

A szakértői kormány híveinek a fejében a társadalom egy egységet alkot, amely csak azért működik rossz hatékonysággal, mert a társadalom irányítói még nem találták meg ezen egység leghatékonyabb irányítási módját. A politikába pedig azért kellenek szakértők, mert ők az igaz tudás, a szakmai tudás megvalósításán dolgoznak. Ők a valódi tudást implementálják a társadalomra.

Szemben persze a politikusokkal, akik semmi mást nem csinálnak, mint hatalomvágyuktól vezettetve manipulálják, megtévesztik az embereket, s mágusként varázslatot bocsátanak ki, melynek hatására az emberek elvesztik a józan eszüket, az igaz tudás csírái helyett – mely vezetné a döntéseiket – mindenféle fals elképzeléseket követnek, amely elképzelések nem is léteznének bennük, ha a manipulátor politikusok azokkal nem szédítenék őket.

A demokrácia gondolatának van néhány alapvetése. A demokrácia, a nép uralma abból tud főzni, amivel rendelkezik. Ha az emberek ostoba elképzelései válnak meghatározóvá, akkor ostoba kormányzásra kerül sor.

A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere. Ezt lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, de ahol ezt kiiktatjuk, az nem demokrácia.

Ráadásul a politika a vágyak és a szenvedélyek világa is. Nem csak a racionalitás hat ránk, hanem ezek a mozzanatok is. Ma már tudományos közhely, hogy a racionális intézmények és helyzetek döntéshozatalában is sokkal nagyobb szerepe van az ezekből táplálkozó „szubjektivitásnak”, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A szenvedélyek és vágyak pedig szemben állnak a szakértői tudással. Minden nap sorozatosan teszünk olyat is, amelyről tudjuk, hogy szakértői szemmel felesleges, nem vezet sehová. Parkolunk ott, ahol nem szabad, égetjük magunkat, bár hallottuk, hogyan kellene egészségesen élni, elköltjük a pénzt, bár tudjuk, hogy jobb lenne megtakarítani.

Ezt a fajta tapasztalatot -  amely ugyanolyan tudás, mint a szakértői-  ugyanúgy hasznosítani kellene a politikai döntésekben, mint az iskolázott tudásunkat. A politikai döntésekben is ugyanúgy szerepet játszanak, mint az élet kevésbé emelkedett szféráiban. Ja igen, azt is ki kellene mondani, hogy a politika nem az élet magasabb szférája. Hétköznapi, ahogyan mi magunk is hétköznapiak vagyunk. Bátorság, vakmerőség, okosság ugyanúgy szerepet játszik benne, ahogyan a mi életünkben is. Ahogy a tűzből vakmerően, egészségét kockáztatva az embert kimentő tűzoltót is képesek vagyunk elismerően bátornak, távolságtartóbban vakmerőnek tartani, úgy a politikai szereplők megítélése sem olyan bonyolult dolog.

De ahhoz, hogy hétköznapivá tegyük, gyakorolni kell a benne való részvételt. De nem csak a makro dolgokban, mint egy kormányellenes vagy kormánypárti tüntetésen. Politikai szereplőkké kellene válni, e cikk gondolatmenete szerint politikussá, s megtapasztalni azt, hogy a politikában egyes emberek és teljes a valójukban vesznek részt. Az érzelmeinkkel, a később hamisnak, helytelennek bizonyuló, félig kész elképzeléseinkkel, a szenvedélyeinkkel, a más emberekkel konfliktusban álló törekvéseinkkel, a rövidebb és hosszabb távú érdekeink konfliktusával.

A szakértői kormány és szakértői politizálás gondolata megakadályozza a demokrácia gyakorlását. Ezért szerintem demokráciában egyszerűen zsákutca.

240 komment · 6 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://koczianpeter.blog.hu/api/trackback/id/tr193545538

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Varga: Nem kértek fel miniszterelnöknek 2012.01.20. 12:45:01

Az egykulcsos adórendszerről is hajlandó tárgyalni a kormány, ha az IMF ezt kéri – jelentette be Varga Mihály. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár cáfolta, hogy uniós küldöttek miniszterelnöki pozícióra kérték volna fel.

Trackback: Megoldás lehet-e a koalíció? 2012.01.15. 17:38:07

Politikai problémákra azonban csakis pártoktól várhatunk megoldást. Nekem nem kell a civil álca, nem kell a szerényen szakértelemnek hazudott mohóság. Én hiszek a politikai pártokban, és főleg azokban az emberekben, akik még ma is elmennek egy taggyűlé...

Trackback: Demokrácia ellenes a szakértői kormány elképzelése 2012.01.15. 11:30:01

Bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok.

Trackback: Tüntettek Pesten, tüntettek Szegeden 2012.01.15. 10:14:54

Úgy látszik, a Jobbik rájött, hogy a parlamenti politizálás nem sok hívüket érdekli, ezért ismét elővették a botránypolitizálás eszközét. Látom, van még a tarsolyukban, elvégre most nem a cigánylapot rántották elő. Megértem az euroszkepticizmusukat, el...

Trackback: Kik irányítják a hazai politikát? 2012.01.15. 10:04:18

Valaki mindig ránk volt telepedve. 1990 óta hiába érezzük úgy, hogy szabadok vagyunk, mégis fogják a kezünket, és nem engedik el....

Trackback: Schiffi nem lépett ki az LMP-ből! 2012.01.14. 21:55:48

Nem tudom, mennyit fizettek a médiaorgánumoknak, hogy torzítva, félreérthetően hozzák le a hírt, de szeretném mindenkinek a tudtára adni, hogy Schiffer András nem lépett ki az LMP-ből és nem is mondott le az országgyűlési mandátumáról. Egyedül annyi tö...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 05:42:27

@röhögő: osztrakot is
nade magyart amit nemetek!!!???
na ha az bekozvetkezik, akkortol nem lesztek gyarmat

röhögő 2012.01.15. 05:49:21

@hagyma: Gondolom nem tudod mi a mainframe. :-)) Kis wécépucoló! Kussoljál már a kurva anyádba és csókolgasd a zöldkártyádat, meg a dagadt jenki feleséged!

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:14:07

@röhögő: en nem tudom miert gondolod, hogy a 73 eves anyukam kurva?
ugy csaladi kovetkeztetes, vagy mi is?
tenyleg nem tudom
tenyleg gratulalok a mainframedhez
sok boldogsagot
/ a felesegemet szivesen csokolgatom, nem tunik dagadtnak, de izles kerdese, neked javaslom a gyurcsanyit, hagyomikit, alfoldirobit, meg alekoszt/

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:17:37

kozben megkerdeztem a felesegemet
60 kilo
hat fogyhatna az teny
a patriots agyonverte a broncost kozben, aminek orulok
egyeb?

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2012.01.15. 06:20:06

jae s nem csak zold kartyam van, amerikai vagyok
na zudidsd ram meg az almaboros lehelleted

DFK 2012.01.15. 06:34:03

Pedig KP-nek igaza van. A szakértői kormány lényege, hogy a létrejötte nem választásokon alapul. Így nem is felelős a nép felé. Csupán megbízóinak felel: IMF, EU.

heppy64 2012.01.15. 06:59:20

Fárasztó, átlátszó hamis érvelések halmaza.
Egyszerűbben, hülyeség. Elejétől a végéig, így vitára sem érdemes.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2012.01.15. 07:33:55

elvittem a porszivot egy unortodox haztartasigep szerelohoz. megjavitotta, es vissza adta azzal hogy sajnos nem sziv, de rakott ra egy szep nagymagyarorszag matricat, es ha bekapcsolom, akkor elenekli a szekelyhimnuszt, es elmond harom miatyankot...

mar banom, hogy nem egy szakertohoz fordultam.

nu pagagyí 2012.01.15. 07:37:51

Hogy szakértői kormány vagy politikai lesz-e, az a helyzet függvénye. A kettő nem állítandó szembe. Egy szakértői kormány sem politika-mentes. Arra való, hogy addig amíg kikristályosodik a többség új politikai felállása, vigye az ország ügyeit a többség akaratából. A helyzet most nagyon hasonlít a Kádár-rendszer végóráihoz. A nagy monolit párt szétesett, a rendszert ellenzők jelentős többségbe kerültek. Bár, a Fidesz egyelőre nem esett szét, összetartja a szabadrablás élménye, az azért elmondható, hogy elvesztette már a többség támogatását. Nincs meg az a háttere, egy külső protektor, ami hatalmát a többséggel szemben fenntarthatóvá tenné. Bár szorgosan keresgél a világ despotái között, azok manapság szériában fuccsolnak be. A Fideszre sem vár más sors.

magyar ember teli szájjal 2012.01.15. 07:43:56

Magyarországon egész biztos demokráciaellenes, hisz mi debilek vagyunk, és annak a kormányban is tükröződnie kell.

magyar ember teli szájjal 2012.01.15. 07:47:37

Jobban elolvastam, és szerintem tévedsz. "A demokráciában azonban nincsen elkülönült politikai szféra." Ez nem igaz. Csak a magyar demokráciába nincsen. Máshol nem cserélik le még a takarítónőket is haverra, csak minálunk.

röhögő 2012.01.15. 08:45:12

@hagyma: Na! Amerikai vagy! Örülj neki és hagyjál minket lógva köcsög! Nyald a jenkik seggét!

danesdzsu2 2012.01.15. 08:45:28

Én azt szeretném, hogy a döntéshozó ne kizárólag a következő két szempont alapján mérlegeljen:
a) melyiken több a közvetlen személyes haszna
b) melyik hozhat neki több szavazatot a következő választáson

alte trottel 2012.01.15. 09:06:08

Péterünk nagyon hajt az Ánuszrózsával Ékesített Barnanyelv Érdeméremre.

Csak még azt felejtetted el ideírni, hogy "A szakértelem ócska bolsevik trükk".

2012.01.15. 09:08:38

Nincs azzal semmi baj, hogy a csöpögő takonnyal óbégató liberókomcsik kormányváltást szeretnének. Majd szépen elballagnak és szavaznak 2014-ben.
Ja és tudomásul veszik a többség döntését, vagy elmennek innen, ahogy a böszme javasolta.

vezér01 2012.01.15. 09:12:32

Mi a demokrácia? Az,hogy minden ember szava ugyanannyit ér a választásokon. Az analfabéta szeszkazáné is annyit,mint mondjuk az enyém.Csakhogy amíg belőlem csak egy van, analfabéta szeszkazánnal meg Dunát lehetne rekeszteni.Így aztán az a párt kap kétharmadot,amelyik az analfabétákat megfogja.
Hol az MSZP-SZDSZ koalíció,hol a FIDESZ.

gmower (törölt) 2012.01.15. 09:18:24

Mi itt Magyarországon viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, nem olyan rég volt "szakértői" kormányunk. Ha megvizsgáljuk létrejöttének körülményeit, mint például hogy az akkor két pártból álló kormány képtelen volt megegyezni bármiféle irányról, de választást sem akartak, mert azon egyértelműen nagyon leszerepeltek volna, így inkább megtartották a rendszerváltozás utáni korszak legszánalmasabb eseményét: a miniszterelnökkijelölő dzsemborit. Végül azt az egyetlen embert, aki szeretett volna miniszterelnök lenni -miután már minden szóbajöhető egyéb arc mereven elzárkózott tőle - kinevezték szakértővé, kormányát szakértőivé. Ha valaki ebben a történetben bármi demokratikusat talál, annak gratulálok :)

A szakértői kormányok antidemokratikussága egyébként leginkább a görög és az olasz példákon látszik, ahol nem is országon belüli erők jelölték ki a kormányt: ez gyakorlatilag gyarmatosítás. Akik ezt nem látják, valószínűleg a ruszkiknak is elhitték, hogy felszabadítottak minket...

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.01.15. 09:19:31

Azon gondolkodám, hogy Varga Mihály minek a szakértője lehetne vajh? Legfeljebb a Hülye Járások Minisztériuában tudnám elképzelni. Ott is csak mint takinéni.

Ilyen az, amikor egy pártnak nincsenek neves szakértői. Vagy csak fallosz irigységből nem engedik a tűzhöz őket?

Times New Roman 2012.01.15. 09:27:07

@StormChild: neked komoly szövegértési problémáid vannak. Ő nem azt mondja, hogy a szakértői kormány rosszabb, mint a mostani. Ő azt mondja, hogy azok akik most a demokráciát féltik, és közben szakértői kormányra várnak, totál elvtelenek. Nem lehet mindkettőt. Vagy demokrata vagy, de akkor vedd komoly a demokratikus elvet. Vagy nem vagy demokrata, és ebben az esetben akarhatsz szakértői kormányt, de akkor vállald fel, hogy pont telibeszarod a demokrácia elvét. Nem olyan bonyolult ez, talán egy fejlettebb kisiskolás is megérti. Én tuti nem vagyok demokrata, de a szakértői kormány híve sem, viszont a te szavazati jogodat tuti elvenném - ha rajtam állna!

Times New Roman 2012.01.15. 09:30:36

@harmincas: hehe, lassan mindenki rájön, hogy a demokrácia egy nagy szar, csak még nem meritek nevén nevezni a dolgot, hanem valamiféle alternatív demokráciáról hordtok össze hetet havat. A szakértői kormány valóban nem demokratikus intézmény, fogd már fel a kis agyaddal! Ideje lenne nevén nevezni a dolgot (ti. azt, hogy a demokrácia egy ócsak intézmény, kivitelezhetetlen, egy utópia, gyermeteg lelkek idiotizmusának bizonyítéka), és nem összehordani itt hetet-havat...

Times New Roman 2012.01.15. 09:34:57

ezeket a hülye kommenteket olvasva döbben rá az ember, hogy a sok suttyó mennyire nem érti a demokrácia fogalmát (közben meg állandóan azt féltik:)))), így azt sem amiről Kóczián mesél. És bazd meg képesek kikérni maguknak... holott K. nem is arról beszél, hogy a szakértői kormány rossz, hanem arról, hogy nem fér bele a demokratikus elvekbe. Annyi eszetek van, mint egy kacsacsőrű emlősnek. Ha már ennyire hülyék vagytok, legalább olvasnátok valami politikaelméleti kézikönyvet, de neeem, fossátok a szót feleslegesen...

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.01.15. 09:51:39

Amit leírsz az filozófiai szempontból teljesen oké, de gyakorlatiból mégsem egészen.
Amikor szakértő kormányról beszél valaki, akkor nem úgy érti, hogy érzelemmentes algoritmusok fognak kormányozni, hanem hogy egy sokkal inkább technokrata irányt fognak követni. Azaz elsősorban nem a választói preferenciákat követi, hanem a gazdasági célszerűséget.
Az is természetes, hogy ez főleg az értelmiség egy része és az üzleti szféra szereti. A magyar választók preferenciája ugyanis makrogazdasági szinten szuicid.

Times New Roman 2012.01.15. 09:53:16

@nu pagagyí: na te is egy nagy hülye vagy, aki még az alapfelvetést sem érti...:( Ezzel nem cáfoltad meg a tényt, hogy a szakrétői kormány antidemokratikus.
Az a baj veletek, hogy azt hiszitek, hogy az "antidemokratikus" szó rosszat jelent, a "demokratikus" meg jót, tehát az egyszerű kis agyatokban a szakértői kormánynak demokratikusnak kell lennie, hisz az egy jó dolog, ha a hasznát nézzük:))))))) És sajnos az ilyen hülyéknek mint ti szavazati jogotok van - de ez is csak egy olyan szar politikai rendszerben történhet meg, mint a demokrácia....
Ennyi erővel azt is elmagyarázhatnátok, hogy amikor anyátok kisiskolás korotokban a nevelés és a megfelelő szocializáció jegyében a megfelelő bölcs-szakértői következetességel mindig sarokba állított, amikor pofátlanok voltatok, akkor tulajdonképpen demokratikusan járt el, hiszen a végeredmény (megtanultátok a szabályokat) jó:))))))) Hát kurvára nem volt demokratikus tett, de ez nem azt jelenti, hogy rossz/haszontalan volt az eljárás! Az a baj veletek, túl buták és gyávák vagytok ahhoz, hogy kimondjátok, hogy sokszor NEM a demokrácia a járható út, és hogy igen, az antidemokratikusan felállított szakértői kormány néha jobb, mint a demokratikusan megválasztott. Ehelyett okoskodtok itt arról, hogy hogyan "demokratikus" a szakértői kormány, beszarás....:)))

madmanic78 2012.01.15. 09:53:58

ennyire ostoba, demagóg írást rég olvastam..

"Egyébként bármennyire is erőltetjük a szakértői kormány gondolatát, egy demokráciában végső soron politikusok fognak dönteni, mégpedig a parlamenti képviselők személyében. Ők nem szakértők. Ők politikusok."

Nem barátom. A szakértők ott ülnek a parlamentben, ( példa: Varga Mihály ) csak ha nem úgy szavaznak ahogy a főnök mondja, akkor megbüntetik "frakciófegyelem megsértése" ( by Áder J. ) miatt.. Rémlik?

EZ a demokrácia megcsúfolása.

"Nem akarnak politikai szereplőkké válni, nem akarják formálni a politikát, hanem maguk helyett másokra bíznák a közösség irányítását."

PONTOSAN! Minden területet irányítson HOZZÁÉRTŐ ember. Példa Gráf József.

"A demokrácia másik alapvetése, hogy az a laikusok politikai közössége. A hozzá-nem-értők döntéshozatali rendszere."

Ilyet leírni.. Istenem.. Szerintem meg máskor ne igyál gyógyszerekre..

"Az elképzelés egy hibás gondolaton alapul. Arra, hogy elkülönülnek a szakügyek és a politikai ügyek. A politikai ügyek, érdekek, szempontok csak belezavarnak a szakemberek szakszerű döntéseibe."

lásd mint feljebb..

Nem tudom sajnos eldönteni, hogy ez egy ironikus poszt volt-e, vagy "elemzés", mert ha az utóbbi akkor komolyan aggódom...

Jannni 2012.01.15. 09:54:30

Én nem foglalkoztam a nyakatekert filozófiával mély és még mélyebb elméleti szinten, de nálunk az a legnagyobb gond, hogy politikusaink sem jó helyen, jó irányban.
Az én olvasatomban a mi politikusaink az istent szeretik játszani és megmondani a tutit, meg hogy minden úgy legyen, ahogy ők maguk személyesen szeretnék.
Az én meglátásom szerint a politikusoknak célokat kellene kitűzni és meghatározni, a szakembereknek meg a módját és elérhetőségének útját kitalálni, azt végrehajtani.
Nálunk a politikusok nem csak célt tűznek ki, a szakembereket nem vezetik, hanem a legapróbb részletekig akarnak mindent meghatározni. Mert azt hiszik, hogy mindenhatóak és mindent tudnak.
Ezért megy nálunk minden olyan faramuci módon, mert a politikus nem a dolgát végzi, hanem kontár módon avatkozik a szakember dolgába.

röhögő 2012.01.15. 09:56:39

@Born to be wild: Figyu faszfej! Ha az MDF megnyeri 2010-ben a választást és Bokros a minellnök, akkor nincs szakértői kormányunk? A választás a parlamenti mandátumokat ossza el, nem minelnököt választ.
Tehát ha a fidesz holnap leváltja a zsebnapóleont és Bajnait választja meg, akkor az demokratikus és szakértői is egyben.

Times New Roman 2012.01.15. 09:57:23

@madmanic78: na te is olyan hülye vagy mint a tök:)))

madmanic78 2012.01.15. 09:59:51

@Born to be wild: meghajlok megdönthetetlen észérveid mérhetetlen súlya alatt -.-

Times New Roman 2012.01.15. 10:06:17

@röhögő: Ha a fidesz holnap odateszi a "szakértőt" (aki biztos nem a Bajnai:) akkor lesz szakértői kormány, de csak azért teheti oda, mert a demokratikus elven nyugvó törvények ezt megengedik.
A vita arról szól, te butus, hogy amennyiben a Fidesz nem teszi oda a "szakértőt" (és ugye erre van esély:))) akkor hogy lehet a szakértői kormányt pozícióba hozni, és biztos nem demokratikus eszközökkel! Mivel az emberek nem fognak nagy tömegekben egy szakértői irányvonalra szavazni (hisz az nem osztogat, hanem rövdtávon "fosztogat") csakis antidemokratikus módszerekkel lehet megoldani, faszfej:)

anti_troll (törölt) · http://senkinemmondja.blog.hu 2012.01.15. 10:13:06

Az újságírók között is sok töketlen barom van, ugyan úgy ahogy a politikusok között is.

Ez az írás ennek szép példája.

röhögő 2012.01.15. 10:13:53

@Born to be wild: Te baromarc! Ez egy direkt szembe állítása a kettőnek. Az emberek kezdik felismerni hogy muszáj lesz érdemben összehúzni a nadrágszíjat. Ha Fidesz megbukik simán megválasztanak egy normális, szakértői csapatot. De a fidesz képviselőkről is elképzelem hogy a saját jól felfogott érdekükben eltakarítják Viktort.
Már ha Vargát odateszik, már az is szakértői kormány lesz. A miniszterelnököt a legitim parlament választja, te nagyon hülye és az demokratikus.

madmanic78 2012.01.15. 10:16:51

@Bockó: Tényleg.. Az a medve sajt.. Mindig keverem..

Times New Roman 2012.01.15. 10:25:36

@röhögő: én mindenesetre élvezem, hogy a demokrácia nagy védelmezői hogyan fújtatnak, kínlódnak, hogy az antidemokratikus vagy az alattomos, féldemokratikus, kiskapukat kihasználó lépésekről bebizonyítsák, hogy megfelelnek a demokrácia elveinek:))) méééég, hadd röhögjek még egy kicsit:))))

öregbuksi 2012.01.15. 10:28:17

@gmower: Örülök annak amit írt! Másfelől, attól kétségbe vagyok esve, hogy senki nem reflektál az olasz és görög események említésére. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy azt a viagrapusztitó Berlusconit külső nyomásra talonba teszik, senki nem féltette a demokráciát, itt hazánkban. Az elvégzendő feladatot az EU diktálta és szabta meg. Nem beszélnek az adminisztrációs idő hosszáról, nem említik a jövőbeni választások lehetséges időpontját. Külső hatalom diktátuma szerint müködik a szakértelem. Mert féltik a pénzüket, ami természetes.

Sét 2012.01.15. 10:29:18

Ez az írás egy vicc.
Szánlak balgaságodért.

Megfigyelo 2012.01.15. 10:31:59

Most azért merült fel a szakértői kormány ötlete, mert a jelenlegi egymással párhuzamosan felszámolja a demokráciát és államcsődbe viszi az országot. És ha így folytatja, még eléri azt is, hogy kigolyóznak minket az Európai Únióból, és akkor majd kuncsoronghatunk schengeni vízumért, ha át akarunk menni Kassára vagy Bécsbe.

röhögő 2012.01.15. 10:35:01

@Born to be wild: Én meg rajtad röhögök hogy be akarod bizonyítani hogy csak a hülye kormányzás lehet demokratikus. :-))

röhögő 2012.01.15. 10:37:34

@öregbuksi: Figyú! Ezt a bankok meg a tőke a hibás dumát már a komcsik lejáratták, ráadásul úgy hogy ők nem kuncsorogtak lovéért, mert többet költöttek mint amennyit termeltek.

Times New Roman 2012.01.15. 10:39:52

Én a felvilágodás alakjával, Diderot-val búcsúznék --- az idézetben lévő zárójelek saját betoldásaim, amivel aktualizálom a szöveget:

"...a nép, aki azt érzi elnyomják, minden alkalmat meg fog ragadni, hogy visszaszerezze jogait (2012). Minthogy azonban sem céljai, sem határozott tervei nincsenek, a szolgaságból egyik pillanatról a másikba anarchiába zuhan. Az általános zűrzavarban egyetlen kiáltás hallatszik majd: szabadságot! De miként tegyenek szert erre a drága kincsre? Senki sem tudja, És a nép máris a legkülönfélébb pártokra szakad, egymásnak feszülő érdekektől felkorbácsoltan. Némi idő után végül két csoportból fognak állni, bárkiket is rejtsenek az elnevezések, s ez a két név csakis a royalisták (orbán és elitje) és az antiroyalisták (orbán ellenzékének elitje) lehetnek. Ez lesz a nagy megrázkódtatás pillanata. A nagy szövetkezések és összeütközések pillanata. A royalizmus puszta ürügy, akárcsak az antiroyalizmus. Mindkettő a becsvágy és a kapzsiság álarca. A nemzet immár nem több, mint maroknyi bűnőzőtől és megvásárolt alaktól függő tömeg. Ebben a pillanatban egyvalakire és a megfelelő pillanatra lesz szükség ahhoz, hogy egészen váratlan következmények lépjenek fel. S mihelyt eljön a pillanat, a nagy ember (IMF és képviselői) színre lép. Így szól az emberekhez, akik az imént még mindennek hitték magukat és szabadásgot akartak: Semmik vagytok. Mire ők: Semmik vagyunk. Erre ő így beszél hozzjuk: Én vagyok az úr. Mire ők egy torokból kiálták: Te vagy az úr. Erre ő így beszél hozzájuk: Íme a feltételek, amelyek mellett hajlandó vagyok leigázni benneteket. Mire ők: Elfogadjuk."
(1774)
:))))
Vagyis jócskán a forradalom előtt megjósolta a forradalmat, annak álságos voltát, és végül Napóleont.

Na szevasztok pupákok, le vagytok mind szarva:))

Agyalap 2012.01.15. 10:40:46

@röhögő: Javaslom, hogy változtass nevet röhögő helyett fröcsögőre. Alpári stílusod mellett a következők miatt látszol ostobának:

Mainframe programozóként keresel annyit, hogy az adószabály-változások 30-50ezer forinttal többet hozzanak neked havonta. Ez nem rossz, a baj csak az, hogy ezért laszarod a többi szabály változtatását.

Valszeg te is elvesztetted a manyup-ot, de nem csak te, hanem fiad/lányod is, de ezt sem vetted észre...

Nem is tudod mennyi adót fizetsz havonta, (persze ugye az egykulcsos miatt jól jársz) de abból nem jut sem a gyerekeid oktatására, sem az egészségügyre. Jut viszont a focira.

Folytathatnám napestig, de téged nem tudnálak meggyőzni úgysem. Elég idős vagyok ahhoz, hogy szánalommal tekintsek bejegyzéseidre, és azt mondjam, a történelem ismétli önmagát, és így Orbán hatalma sem lesz hosszúéletű. Csúnya bukás lesz a vége, de sajnos a mostani seggnyalói simán túl fogják élni bukását...

szita szita péntek 2012.01.15. 10:42:05

@Könnyen elkaptuk, uram!: "A kormányt nem választjuk. Tehát semmi köze a demokráciához a szakértő jelzőnek." - Majdnem. :) Szigorú technikai szemlélettel természetesen igazad van, de a "politizálás" egyben egy érzelmi-indulati vonallal is bír.

Azt mondod, hogy a kormányt nem mi választjuk, pedig de. Közvetett demokrácia. A mindenkori köztársasági elnök felelőssége, hogy kormányalakításra felkérje a választáson győztes győztes párt/koalíció vezetőjét. Pontosabban azt a pártot, amelyik reális eséllyel bír a kormány működtetésére. (Ez elviekben akár egy kisebb párt is lehet.) A kormányfő aztán kiválogatja a minisztereit és tadám: kész a kormány.

Ez a kormány akár lehet szakértő is - már amennyiben a terület vezetésére alkalmas emberek kerülnek a megfelelő székekbe.

Ugyanakkor a politikai diskurzus eltorzította már a "szakértő kormány" jelentését. A jelentése szerintem kb. az, hogy: Valamely kényszerhelyzet által életrehívott, az előző kormánytól eltérő irányvonalat képviselő szükség kormány. Társul hozzá mg a társadalmi (politikai?) konszenzus és a hozzáértés ígérete - amellyel párhuzamosan az elődre a dilettantizmus bélyege sül.

A jelenlegi kormány annyiban demokratikus, hogy a választásokon győztes párt akaratát érvényesíti. Egy kikényszerített gyökeres fordulat után mit nem mondjak érvényét veszti (az egyébként is fals) érv, az "erre kaptunk felhatalmazást".

Annyiban egyetértek a szerzővel, hogy a politika fölött álló szakértelem egy mítosz, amibe a politikától megcsömörlött választó szívesen kapaszkodna, ám gyakorlatilag nem jelent mást, mint hogy más preferencia szerint megy a forráselosztás.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2012.01.15. 10:44:21

Bajnai és Varga mellett én egyre gyakrabban hallom Pokorni nevét is, mint aki elfogadható lenne az ellenzék liberális részének is.

Egyébként a szakértői kormánynak ugyanakkora a legitimációja, mint bármelyik miniszternek, hiszen a minisztereket se választotta senki a kormányfőn kívül. Hasonlóan "óriási" a legitimációja azoknak a listás jelölteknek, akik csak azért jutottak be, mert az előttük álló visszalépett és/vagy egyéniben mandátumot szerzett.

draft22 2012.01.15. 10:45:57

A posztoló nem tudja, mit jelent a "szakértői kormány". Az érveket amely szerint az nem demokratikus ebből a nem tudásból vezeti le. A szakértő kormány ugyanúgy politikus, mint bármelyik másik, ez így van Olaszországban, Görögországban stb.
Akkor meg mitől szakértői? Egyszerű a létrejövésének okától, vagyis attól, hogy olyan helyzet alakul ki amikor az előző kormány iránti bizalom megrendül (magában a parlamenti többségben, a az országon kivül és belül), ugyanakkor a képviseleti demokrácia szabályai szerint miniszterelnököt (kormányt) a szabad mandátummal felhatalmnazott képviselők választanak és létrejön egy kompromisszum, amely nem arról szól, hogy az új kormány nem politizál("politikus", hanem arról, hogy a többség nem kötelező, hanem lehetséges jogánál fogva erősebb kontrolt gyakorol felette. Konkrétan: pl. a Monti kormány nem fog abortuszról dönteni, azért mert a többség nem szeretné, ha ezzel a témával foglalkozna. A szakértői kormány politikája az őt megválasztó többség politikája adott helyzetre vonatkozó politikája, ha egy országban az abortusz kérdés miatt alakul ki egy új többség (vagy a régi nem ért egyet a választottjával emiatt), akkor ezt is hívhatjuk szakértői kormánynak. Egyébként szakértői kormány volt lényegében John Major első kormánya. A szakértői kormány elnevezés csalóka és ezért nem szeretem, mert még egy olyan gyakorlott és tájékozott embert is összezavar, mint a blog szerzője.

Megfigyelo 2012.01.15. 10:47:07

Azért azt se felejtsük el, hogy a görög és olasz szakértői kormányok *megkapták* a demokratikus parlamenti felhatalmazást.

öregbuksi 2012.01.15. 10:48:15

@röhögő: Köszönöm a válaszát, bár nem tudok mit kezdeni vele, mert én nem hibáztattam senkit a felvetésemben.Alighanem másnak akart uraságod válaszolni. További szép napot!

Megfigyelo 2012.01.15. 10:54:23

@szita szita péntek: A szakértői kormány fogalmába implicite bele szokták érteni azt is, hogy főként nem hivatásos politikusokból áll, hanem olyan olyanokból, akik az adott feladat megoldása után nem indulnak a választásokon, hanem visszatérnek előző tisztviselői, bankvezetői, tudományos stb. foglalkozásukhoz.

Megfigyelo 2012.01.15. 11:00:13

@Born to be wild: Azért a Nagy Francia Forradalom mégis az emberiség történetének egy nagy fordulópontja volt, és a szellemet -- szerencsére -- azóta sem sikerült visszadugaszolni a palackba...

karit 2012.01.15. 11:08:11

A demokrácia egy illuzórikus bullshit, egy négyéves ciklusban előjövő "havibaj". Arról szól, hogy hazudnak neked, hogy őket válaszd, majd a pofádba röhögnek, hogy danke, akkor most szopjál négy évig. Pedig éppen ebben a köztes időszakban kellene működnie!

Vajon az oltás elől menekülő, síró kisgyereknek van igaza?

Egyetlen feltétele volna a valódi demokráciának:
ha a választási ígéretek számon kérhetőek lennének egy politikától (anyagilag is) független SZAKÉRTŐI hivatal felől, amit nálunk pl. az MTA választ keresztciklusonként - mert a nép nem tudja, mi a valóban jó neki, pláne hosszú távon. Persze, ha minden választópolgár ledoktorál közgázból és még 23 szakterületből, akkor ez a hivatal nem kell. És be kell vezetni itt is a pontrendszert: 16 hibapont után a kormány megy a sóbányába - de szó szerint. Meggondolnák...

Egyszer - csupán négy évre - ki kellene próbálni az őszinteségen alapuló demokráciát is.

Roy 2012.01.15. 11:10:22

Milyen demokráciát rombolna már le a szakértői kormány? Az már a Fidesz lerombolta, szétverte.

karit 2012.01.15. 11:11:37

folyt.:
Mert a demokrácia számomra azt jelentené, hogy eldönthesse a nép, hogyan szeretne ÉLNI, nem pedig álmodni.

biobender 2012.01.15. 11:16:44

Ez valojaban nagyon egyszeru. Nem szakertoi kormany kell nekunk hanem egy hiteles kormany. Amelyiknek belfoldon elhiszik, hogy nem lopja el a bankbeteteket, es kulfoldon elhiszik, hogy nem vagdalkozik es lop osszevisza. Egy kormany, amelyik tiszteletben tartja az Alkotmanyt es visszaallitja a fekek es ellensulyok demokratikus rendszeret.

Ezt ma a fityesz nem tudja szallitani, mondhat martonyi vagy barki amit akar, soha nem fognak nekik hinni sem belfoldon sem kulfoldon amig orbannak egy cseppnyi hatalma van. Szoval akkor ezt igy hogy?

Erre lehet valasz egy un. szakertoi kormany.

biobender 2012.01.15. 11:18:30

@karit: Hogy a csocselk megint szetverje a televizio szekhazat? Lattuk mi jar az oszintesegert.

nu pagagyí 2012.01.15. 11:19:06

@Born to be wild: Ott tévedsz barátom, hogy most nincs demokrácia, ezért ezt a kormányt nem lehet demokratikusan leváltani, amelynek eredménye politikai kormányzást jelenthetne. A kialakított választási rendszer nem teszi lehetővé az ország túlnyomó többségét kitevő, a Fidesszel nem szimpatizáló választók pártjainak valós erőfelmérését. És ha nem érvényesülhet a választói akarat, akkor legkésőbb közvetlenül a választások után a népharag fogja elsöpörni ezt az antidemokratikus hatalmat. Hacsak gazdaságpolitikai inkompetenciája előbb nem dönti romba.

Szakértői kormányra addig lesz szükség, amíg kialakítják azokat a feltételeket, hogy újra demokratikus választást lehessen tartani. A Fidesszel, jelenlegi vezérelvű formájában már nem kell foglalkozni, gyakorlatilag megbukott. Ettől persze még veszélyes, nemcsak a polgárokra, de az egész országra nézve. Legjobban akkor járnánk, ha a Fideszen belül is felismernék, hogy a követett út nem vezet sehová és levonnák a konzekvenciát, Orbán eltávolításával még megakadályozhatják a legrosszabb verzió bekövetkezését.

nu pagagyí 2012.01.15. 11:26:05

@karit: Most a Te általad leírt rendszert valósítják meg. Mindenkit ellenőriznek és mindent szankcionálnak ami nem tetszik az ellenőröknek. És, hogy a szakmai hitelesség is meglegyen, minden hatóság és intézmény élére párttagkönyvvel rendelkező, megbízható kádereket ültetnek. Biztosan ilyen demokráciára gondoltál? A demokrácia azt jelenti, hogy nem kell félni attól, hogy esetleg hibázik az ember, mert legfeljebb nem választják újra, de legalább megpróbálhatja, hogy működnek-e az elgondolásai.

karit 2012.01.15. 11:26:56

@biobender: előtte kell őszintének lenni, nem utána.

Szívesen élnél olyan családban, ahol a családfő állandóan hazudik? Ha viszont végig őszinte volt velem, akkor a megszorítást is elfogadom tőle, mert tudom, hogy szükséges, és az én érdekemben teszi. És nem megyek gyújtogatni. Talán még meg is kérdezem, miben segíthetek, hogy jobb legyen?

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:29:58

@hagyma:

Ez hazugság, arról van szó, hogy nem adnak feltételek nélkül pénzt egy saját népét túszul ejtő terroristának.

Ráadásul az EU Orbán Moslékalkotmánya szerint beleszólhat a magyar törvényekbe:
"Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)

ALAPVETÉS
E) cikk
(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közremûködik
az európai egység megteremtésében.
(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító
szerzõdésekbõl fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl
eredõ egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelezõ magatartási szabályt.
(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges."
www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:34:51

@hagyma:
"pedig a kozert maradhatott volna kozert"

Eridj el egy "ösmagyar" multinacionális CBAba, szarabbul fizeti az alkalmazottait, mint a Tesco és Európa szemétdombjáról való az árúja, igaz nemzeti színekbe csomagolva.

öregbuksi 2012.01.15. 11:35:24

@Megfigyelo: Az olasz példánál maradva, Monti kijelentette, hogy tárgyalt a pártok vezetőivel és "*megkapták* a demokratikus parlamenti felhatalmazást". Majd a sajtónak kijelenti, hogy most már könnyű lesz, mert nem kell a politikusokkal bajlódni. És ismételten, nem beszélnek a megbízott, szakértelmi kormányzás hosszáról és az esetleges kiírandó választásokról. Nem ördögtől való a szakértői, a nem politikusok, kormányzása , de annak szigorú feltételek (megszabott feladatok) között kell működni.

karit 2012.01.15. 11:40:19

@nu pagagyí: "Biztosan ilyen demokráciára gondoltál?"

Nem, ahogy írtam, "politikától (anyagilag is) független SZAKÉRTŐI hivatal" által _közben is_ védett demokráciára gondoltam.

Őszinteség, igazság csak egyféle lehet: akkor nincs árokásás, nem osztja meg a népet. Mert a mai politika (is) ezt teszi: megoszt és uralkodik. Ugyanúgy elnyom, mint a középkorban, csak most demokráciának hazudják.

Roy 2012.01.15. 11:40:41

@nu pagagyí: Ki lenne Orbán helyett? Kósa, Szíjártó, Matolcsi? Egyformán hülye mind a gazdasághoz. Akkor meg kit képzeltél el a Fideszen belül kormányfőnek?
Abban meg végképpen nem reménykedhetünk, hogy Orbánt a Fideszen belül bárki is leváltaná.
A Fidesz meg nem bukik, és soha nem fog megbukni. Már bebetonozták magukat.
Ez az ellenzék meg soha nem tudja leváltani a mostani kormányt, Semmi összefogási szándék nincs bennük, és akkor a Jobbikról nem is beszélek. Most a megmozdulásukkal bebizonyította, hogy merre mennének.

Hunor Levente 2012.01.15. 11:41:49

Nagy szerencse, hogy ami most van, az a demokrácia csimborasszója.

is 2012.01.15. 11:42:36

@imperial: "Ja és tudomásul veszik a többség döntését, ..."

hahaha. 2002: újraszámolás, a haza nem lehet ellenzékben; 2008-as hülyenépszavazás.

mókás egy legény vagy te, hogy ezek után még van képed ilyen beszólásokkal próbálkozni. te egy gerinctelen alak vagy, ha még ilyen témában kinyitod a szádat.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:43:29

@hagyma:

Értelek már öreg, te itt és magyar portálokon kompenzálod az USAban elszenvedett megaláztatásokat, a kisebbrendűségi érzéseidet és az identitászavarodat, és még azt is írod,hogy nem magyar vagy, hanem amerikai :O)))

Látod ugyanilyen katyvasz az Orbán szekta, már ők se magyarok, hanem Orbán magyarságból kiszakított politikai törzse. Az operettszíntű díszmagyarkodásuk csak ennek az elfedésére szolgál. Orbánnak csak az magyar, aki a korlátlan híve.

Lasombra 2012.01.15. 11:43:44

@hagyma: "nektek komolyan nem gaz, hogy Baroso, meg a vilangabn akarja megmondani milyen torvenyeket hozhatnak azok, akiket megvalasztottak"

lehet, hogy én értem félre, de lényegében te most Amerikából térítesz, hogy mekkora gáz, ha külföldről beleugatnak Mo. dolgaiba?
well done.

abba már bele sem megyek, hogy nem azt akarják megmondani, hogy milyen törvényeket hozzunk, hanem hogy milyeneket NE. (amik ugyebár ütik a közösségi játékszabályokat.)
mivel ezt úgysem fogják érteni a zászlóégetők, mondok egy párhuzamot: a rendőrség nem mondja meg, hogy hova parkolj az autóddal, de ha az Erzsébet híd közepén teszed le keresztben, akkor szól, hogy oda ne, ott nem oké.
see?

bebe tv 2012.01.15. 11:44:25

@SPU: Orbán még megpróbál adni a látszatra, hogy ő még EU elkötelezett. Valójában azonban nem, és épp ezért a jobbikot használja fel azokra a dolgokra amit a szíve szerint leginkább ő tenne meg.
Arra gyáva, hogy kategorikusan kijelentse az ország-mármint ő- nem kíván tovább az EU tagja lenni. Marad hát a második megoldás és a jobbik végzi el helyette. Ha már kellőképp felhergelte a lakósságot a jobbik az EU ellen, kiírnak ez ügyben egy népszavazást . Az általuk elvárt eredmény után pedig demonstrálni tudják majd, hogy lám az ország lakói nem kérnek az EU-ból. Sunyi egy játék, de Orbán csak így tudja személyes hatalmát Kim Ir Szen módra bebetonozni.Ha ez ne adj isten mégsem jönne be neki, az első útja ismét Graz lesz.

dr kíváncsivagyok 2012.01.15. 11:45:35

A szakértői kormány elképzelése nem szolgálja a demokratizálódást. Inkább a magyar demokrácia súlyos deficitjét mutatja.

Ez így ahogy van....hülyeség ! Hogy lenne demokrácia ellenes egy olyan ELKÉPZELÉS , amit a regnáló kormány rossz politikája KÉNYSZERÍTETT ki ?!
Inkább csőd ??? Inkább a vég ?? Inkább a szélsőjobb ??

vajdasagi 2012.01.15. 11:46:27

@Kara kán: "Ha akkora vagyonom lenne, mint neki, én lennék a Nyugalom Istene." - mármint a Bajnairól mondja Ön ezt.

Nos: talán jó is lenne, ha olyanokat engednénk a vezetői székbe, akik már előzőleg meggazdagodtak - így talán kevesebbet lopnának az éppen regnáló politikusaink.

Más megvilágításban, de ugyanez: talán a vagyonos vezetők képesek lennének a háttérben rabló oligarchákat visszaszorítani valamelyest. Pl. nekem a Bajnai-Oszkó páros pont azért volt elfogadható, mert mintha kevesebb lett volna a rablás a háttérben, mint előttük, meg utanuk. Persze nem gondolom, hogy akkor nullára csökkent a rablás - távolról sem. De jól látható volt egy igyekezet a visszaszorítására. Sem előtte, sem utána ilyesmit nem láttunk.

dr kíváncsivagyok 2012.01.15. 11:47:19

@bebe tv: Az általuk elvárt eredmény után pedig demonstrálni tudják majd, hogy lám az ország lakói nem kérnek az EU-ból. Sunyi egy játék,

Nincs kétségem , hogy óriási többsége lenne az EU - ban maradásra szavazóknak !

is 2012.01.15. 11:47:38

@hagyma: "az EU-ban a tagallamok jogai koszonoviszonyban sincsenek egymassal"

látod, látod. elárulom, hogy az EU csatlakozási tárgyalások azért tartnak évekig, mert 30 nagy fejezetben jogszabályok ezreit(!) kell áttekinteni, hogy EU-konformak legyenek. mint akkor a hozzászólásodból látszik, hogy fingod nincs az EU jogrendszeréről, hadd világosítsalak fel, hogy bőven tart ott az EU, ahol az USA. és évente több tucat újabb egységes jogszabályt hoznak, amit mindenkinek be kell építenie a saját jogrendjábe, tehát egyformának kel lennie.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 11:50:25

@Roy:

A kényszer nagy úr!
Gondolod, hogy Kósa, Rogán, Lázár, a politikai-gazdasági elit hajlandó elbukni az összelopott vagyonkáját, a vaskos bankszámlát Orbán kedvéért egy államcsődben, káoszban, polgárháborúban?

Megoldják ezt a Fijjugok, ha nem, akkor nekik is végük, oszt agyonveri őket az asszony :O))))

is 2012.01.15. 11:55:20

@hagyma: 1. meg kell nézni a Fornettit. 2. majd ha montanai milliárdosok fogják érdemben tulajdonolni a kaliforniai cégeket, és a new yorki jogi irodákat, akkor akár be is próbálkozhatsz ilyen demagógiákkal.

Mindfield 2012.01.15. 12:02:03

Hmmm....Ezennel megállapítom, hogy a Fidesznek nem erőssége a helyesírás.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 12:04:46

@bebe tv:

Ez így van, Orbán ki akarja vinni az országot az EUból és Putyin Eurázsiai Uniójához akar csatlakozni.
Tudja, hogy Putyin szabad kezet ad neki az itteni királysághoz, csak a piacunk kell és akülpolitikai elkötlezettségünk.

De még ehhez is gyáva, ezért használja eszköznek a Jobbikos csürhét.

Államcsődöt, polgárháborút akar, káoszt és belerángatni egész Közép Európát.

Ezért nem tárgyalnak vele, zsaroló terroristákkal sehol nem tárgyalnak,legfeljebb a túszok kimentéséig úgy csinálnak, Orbán túszai pedig mi vagyunk,a magyar nép.

karit 2012.01.15. 12:20:46

@Putyilov gyári melós: én hagynám magam kimenteni... :/

Ahhoz a putyini fordulathoz pedig a NATO-nak szerintem lenne egy-két szava.

panelburzsuj 2012.01.15. 12:27:19

@poisonborz:

"Vállalhatatlan mélységbe süllyedt a hibák száma."

Lehet, hogy mások már szóltak.

Azért mégis megjegyzem:

Vállalhatatlan magasságba emelkedett a hibák száma.

Hm? :)

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 12:43:45

@karit:
Ha kitör az irániakkal és a muzulmánokkal egy korlátozott világháború, nálunk pedig polgárháború, akkor a Nato nem nagyon fog itt semmit sem csinálni. Ugyanúgy nem, mint 56ban, amikor is Egyiptom fontosabb volt a geopolitikai helyzete miatt.

100-200 ezer halott után majd bevonulnak a seggünkben levő oroszok "békefenntartani".

Ajánlom ezt olvasásra:
"Magyarország Putyin uniójához csatlakozik?"
www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/magyarorszag_putyin_uniojahoz_csatlakozik.502445.html

És ezt is, mert ez az orosz terjeszkedéshez szükséges katonai-pénzügyi háttér biztosításáról szól:
"Fordulat az orosz költségvetési politikában
2012. január 7. | 08:55 "
www.portfolio.hu/gazdasag/fordulat_az_orosz_koltsegvetesi_politikaban.160735.html

decens 2012.01.15. 12:53:35

@Putyilov gyári melós: Pedig én a biatorbágyi CBA-ban veszem a legfinomabb felvágottat, zsemlét, kenyeret, a legolcsóbban a tartós tejet. A Tescoban csak a tömegárút érdemes vásárolni .... Nem is beszélve a tisztaságról, -érdi tecsóban egerek- meg a személyzet udvariassága közti különbségről a CBA javára!

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 13:10:34

@decens:
Ugyanazt a felvágottat veszed, mint a Tescoban.
Egy helyről szerzik be a húsárút.
A pár éve elhíresült M.E.G.A. Trade húsbotrányban a CBA volt a második legnagyobb romlott kaja forgalmazó.
index.hu/gazdasag/magyar/nelist061208/

decens 2012.01.15. 13:34:32

@Putyilov gyári melós:
Tévedsz, olyan felvágottat nem is látok a tecsóban amilyet a CBA-ban vásárolok. Pl sonka.... A frissességről már nem is beszélve!
Egyébként ebben a blogban nekem sosem lehet igazam, mert pl te is itt éled az életed éjjel nappal....
Ennél jobb ne is történjen veled sose!

2012.01.15. 13:52:14

@szita szita péntek: Igazad van.
Majdnem:
ki kéri fel a pártokat kormányalakításra?
Az államfő. Ki választja az államfőt?
Kit nevez ki az államfő? Akit jónak lát. Tehát, noch da zu, megtehette volna például Sólyom, hogy egy jobboldali koalíciót kérjen fel a Maszop- szadesz helyett, ha lett volna olyan.

Demokratikus választás????

Ki választotta a mostani álamfőt? A magyar nyelv fő védelmezőjét, a tárogató művészt?

Sólyom hogyan lett leváltva?
Mitől demokratikus a pénzügyminiszter választása?

A pártok választási kampányában nem kell, hogy feltétlenül résztvegyen a későbbi gazdasági miniszter.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:34:16

@Könnyen elkaptuk, uram!:

A miniszterelnöknek se kell egyetlen párt tagjának se lenni.
50% +1 szavazattal akár egy pártokról nem is tudó valódi szamarat is megválaszthat a parlament miniszterelnöknek, ugyanúgy ahogy Antalltól kezdve Gyurcsányon át Orbánig megválasztottak.

Az amit Orbán csinál, az a demokrácia megcsúfolása, a mandátum a képviselőké.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:35:37

@decens:
Fingod nincs a kereskedelmi láncok működéséről.

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 14:39:02

@Putyilov gyári melós:
Sőt, az élelmiszeriparról, gyártásról, termeltetésről, nagykerről,, elosztóláncokról sincs semmi fogalmad :O))))

decens 2012.01.15. 14:40:33

@Putyilov gyári melós:
De téged legalább erről is jól kioktattak a putyilovgyárban....

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 15:12:41

@decens:
Elég sok mindent kell az embernek ismernie egy fegyvergyárban, különben felrobban, ha hülyéül kezd el esztergányolni egy nehéztüzérségi lőszert :O)))

szita szita péntek 2012.01.15. 15:16:22

@Könnyen elkaptuk, uram!: Értelmes ember vagy, nem érzem azt, hogy magyaráznom kellene a véleményem. No persze elpolemizálgathatnánk rajta sör mellett a lugasban, miközben nagyon okosnak éreznénk magunkat, de meguntam a billentyű verést. A vita önmagáért jó így nem olyan szórakoztató.

Roy 2012.01.15. 15:54:49

@Putyilov gyári melós: Az összelopott vagyon, gondolod még itt van az országban? Na ennyire ők se hülyék. Már régen titkos svájci bankszámlákon van.

2012.01.15. 16:44:37

@Putyilov gyári melós: "Az amit Orbán csinál, az a demokrácia megcsúfolása"

Igen. Bár ahogy visszaemlékszem, mindig nagy tudója volt a kiskapuk megtalálásának, a cinizmusnak, mások kihasználásának. A KDNP nem az első párt, aminek kiszívja a velejét, majd elhajítja.

2012.01.15. 16:45:52

@szita szita péntek:
Én a blog alaptézisét érzem hibásnak: demokrácia ellentétes a szakértői kormánnyal. Szerintem a bábkormányról beszél.-

Putyilov gyári melós 2012.01.15. 18:07:18

@Roy:
Államcsőd, polgárháború esetén az ilyesmit előszeretettel zárolják a külföldi bankok és ekkor akár hosszú évekre is elérhetetlenné válnak.
Egy polgárháborús felfordulásban pedig a magyarországi ingatlanjaik, vagyontárgyaik válhatnak nagyon könnyen semmivé. A cifrapalota, menő kocsi, különféle ingó értékek, vagyontárgyak, stb potenciális célpontjai szoktak lenni a fosztogatóknak

Nem hinném, hogy csábító perspektíva lenne ez a 20 éve még szakadt gatyából kilógó seggel rohangászó Fideszes nómenklatúrának, hogy újra szakadtak lesznek.

A Fideszes nómenklatúra most 40-50 éves, elég szép nagy vagyon kell ám ahhoz, hogy külföldön életük végéig ellegyenek belőle. Ne feled, hogy gyakorlatilag semmihez se értenek, csak a politikai xarkavaráshoz.
Nem nagyon fognak megélhetést, egzisztenciát találni külföldön., olyat biztos nem,mint amekkora luxushoz hozzászoktak az elmúlt 2 évtizedben. Ráadásul azok után, hogy mindenki xar-mocsokként emlegeti őket nem sok esélyük van a külföldi érvényesüléshez, legalábbis nyugaton nem.

Aztán ott vannak a feleségek, gyerekek, akik megtépnék őket,ha esetleg minden semmivé válna :O)))
Biztos vagyok benne,hogy félreállítják Orbánt, ha a jövőjük a tét, fenik ott már javában a Brutusok a késeket!

fikanick 2012.01.15. 21:56:32

Igaza lenne a szerzonek, ha a szakmaisag meg letezne a kormany korul, de gazdasagi teren mar kb fel eve egyaltalan semmi ilyesmi nem lelheto fel. Magyarul a kiindulo alapfeltevese hibas.

biobender 2012.01.15. 23:50:15

@karit: Ez gyonyoru, de az lesz belole, hogy ha egyszer belemasztal egy hazugsagba akkor soha nem johetsz ki belole mert akkor torni zuzni fog a csocselek (ja, a nemzet, bocs). Ezzel orokre bebetonozod a hazugsagokat -biztos, hogy ez a jo ut?

decens 2012.01.16. 11:34:19

@biobender:
"akkor torni zuzni fog a csocselek (ja, a nemzet, bocs)."
Akinek ilyen véleménye van a saját nemzetéről (kérdés, hogy az-e, vagy egy szartúró kisantanti disznó) annak nincs helye ebben a Hazában!

röhögő 2012.01.17. 10:48:46

@Agyalap: Figyu faszfej! Én sosem léptem be a manyupba. A szakértői kormány és a demokrácia viszonyáról megy a vita, te hülyegyerek! Ja és ha többet olvasnál engem, akkor bazdmeg tudnád hogy én utálom Orbánt. Látom csak a mainframet jegyezted meg.

2012.01.18. 09:31:45

Szerintem, meg igenis létezik olyan ,hogy szakértöi kormány és ez egyáltalán nem ellentétes a demokrácia elveivel. Szerintem ami ellentétes a demokrácia elveivel az elsősorban a pártlistás bejutás! Ez hol demokratikus? Nem szavazott rájuk senki és mégis parlamenti képviselők lettek! Ez lenne a demokrácia?! Ezeknek van a legnagyobb szája, ezek jutnak előre, mert ugymond megkerülve a szavazási procedurát a kiskapun slisszolnak be a parlamentbe! Szóval szerintem ne csépeljük el a szakértői jelzőt. Aki tesz a közösségért, azt a közösség méltányolni fogja és kiemeli maga közül, vezetöjének tekinti, szavaz rá. Ez a demokrácia! Aki csak pofázik, nem tesz semmit, az szektát épít maga köré, egyeduralmat akar.
Az alkalmas a hatalomra aki nem akar hatalmat, és az igazán jó vezetők sosem akartak azok lenni. Aki vezetö akar lenni az uralkodni akar. Ez pedig már nem demokrácia.

Agyalap 2012.01.24. 22:11:08

@röhögő: Látod öcsi, erről beszéltem. Fogalmad sincs mit írtam, de kedvesen reagálsz.
Engem nem érdekel utálod-e Orbánt, de látom, hogy mindenki utálhatsz...
Dobálózz csak a mainframe-mel, mondjuk az sem érdekel. Szánalmas.

Symphony Sid 2012.06.29. 19:03:03

@vágtázó halottkém:
Ha Magyarországon lenne független köztisztviselői kar, mint pl. Nagy-Britanniában, akkor az szolgálhatna szakértői tanácsokkal a kormány politikai elképzeléseinek kivitelezhetőségét, gyakorlati következményeit és költségeit illetően. Hogyan választhatna a különböző szakterületeken járatlan polgár jó szakértőket? Ez nonszensz. Sajnos azonban a magyar kormányok, pártállástól függetlenül, megtömik a köztisztviselői kart is a lakájaikkal. Így aztán a szakértelem semmilyen szinten sem érvényesül.
süti beállítások módosítása